logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
4364   Deklaracja na podatek od nieruchomości
4273   Władysław Rybarczyk
4271   Stanisław Kwiatkowski
4157   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
3975   1. Sławomir Henryk Bogucki
3941   Marek Marynowski
3720   Stawki podatku od nieruchomości
3671   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
3641   Iwona Małgorzata Bolewska
3601   Ogłoszenie
3561   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2005 - 2017
3550   Elżbieta Niedziałkowska
3492   Wykaz Miejscowości
3475   Monika Wisłocka - Przybyła
3467   Alina Miętkiewicz
3456   Bogumiła Dunaj
3450   Anna Urszula Pilarska
3435   Jacek Wiśniewski
3432   Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3419   Procedury załatwiania spraw
3416   Regulamin organizacyjny
3412   Małgorzata Karpińska
3398   O nas
3362   Świadczenia rodzinne
3357   Statut Przedszkola Samorządowego
3312   Zarządzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
3299   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3298   Piotr Siutkowski
3295   Arkadiusz Rybak
3254   Dane teleadresowe
3239   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpieczeń społecznych w Z
3224   S T A T U T Zakładu Komunalnego
3216   Wykaz ulic
3211   Statut Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3194   Teresa Kowalska
3157   Protokół
3141   Regulamin Warsztatów Terapii Zajęciowej
3122   Lista Kandydatów
3116   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
3114   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
3107   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, leśnym oraz o podatku od nieruchomości
3101   Opłaty za wodę i ścieki
3094   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3088   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3061   Statut Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
3054   PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
3052   1. Sławomir Henryk Bogucki
3050   Halina Nawrocka
3041   Włodzimierz Kubiak
3022   O B W I E S Z C Z E N I E
3017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
3006   Arleta Petek
2999   Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
2995   O B W I E S Z C Z E N I E
2982   Dane teleadresowe
2967   Stanisław Pomianowski
2950   Grzegorz Woźniak
2949   Sołectwo Przewóz
2948   Sołectwo Łabędzin
2947   Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
2941   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
2940   Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
2939   O B W I E S Z C Z E N I E
2939   Krystian Betliński
2925   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2921   Referat Finansowo - Księgowy
2920   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
2917   Dane teleadresowe
2905   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2904  
2903   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
2893   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2887   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
2884   O nas
2879   Remigiusz Góralczyk
2873   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
2871   Sołectwo Szewce
2870   Deklaracja na podatek od środków transportowych
2864   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysokości dochodu
2855   Jan Braer
2855   Andrzej Schmidt
2853   Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
2853   PROTOKÓŁ z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2850   Bogdan Pruss
2849   Deklaracja na podatek rolny
2841   O nas
2826   Sołectwo Lubsin
2820   ZAPYTANIE OFERTOWE
2804   Wiesław Lisiecki
2803   Stawka podatku od posiadania psów
2799   Informacja w sprawie podatku rolnego
2793  
2787   Ogłoszenie
2779   Informacja w sprawie podatku leśnego
2772   Historia
2769   Opłata targowa
2766   Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2007/2008
2762   Budżet na rok 2006
2760   Stawki podatku od środków transportowych
2758   Budżet na rok 2007
2742   Wykaz podręczników do klasy I, II, III gimnazjum
2739   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2732   Statut
2732   Anna Urszula Pilarska
2729   Budżet na rok 2003
2729   Sołectwo Rogalin
2726   Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
2721   Szanowni Państwo.
2706   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
2704   OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
2699   Statut Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (Dz. Urz. Województwa Kujawsko
2698   O B W I E S Z C Z E N I E
2695   Tomasz Paradziński
2694   Sołectwo Kaczewo
2681   O B W I E S Z C Z E N I E
2669   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
2663   Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
2663   Budżet na rok 2005
2663   MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim ogłasza nabór na
2656   Wykaz podręczników
2650   Sołectwo Wójcin
2650   O B W I E S Z C Z E N I E
2648   PROTOKÓŁ z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2639   Wniosek o rentę socjalną
2635  
2632   Sołectwo Rudz Duży
2623   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2613   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
2611   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
2596   Kadra
2593   PROTOKÓŁ z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2589   PROTOKÓŁ z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2586   Deklaracja na podatek leśny
2571  
2571   Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
2567   Budżet na rok 2004
2566   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2555   PROTOKÓŁ z wyborow Przewodniczącego Rady Miejskiej 2006
2555   Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim ogłasza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
2555   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
2553   Podanie o wydanie zaświadczenia
2547   PROTOKÓŁ z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2544   PROTOKÓŁ z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2535   PROTOKÓŁ z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2524   Informacja
2522   O B W I E S Z C Z E N I E
2519   Joanna Lewandowska Kołodziejska
2518   PROTOKÓŁ z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2506   POSTANOWIENIE O NAŁOŻENIU OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA RAPORTU
2498   PROTOKÓŁ z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2485   PROTOKÓŁ z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2479   Budżet na rok 2009
2471   Dane teleadresowe
2471   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2469   Sołectwo Nowa Wieś
2466   PROTOKÓŁ z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2466   PROTOKÓŁ z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2461   PROTOKÓŁ z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2457   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
2452   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lokalizacji inwestycji
2451   Mariusz Śmigiel
2440   PROTOKÓŁ z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2440   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
2436   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
2432   Budżet na rok 2008
2431   PROTOKÓŁ z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2425   PROTOKÓŁ z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2422   PROTOKÓŁ z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2417   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
2416   Zaświadczenie o stanie zdrowia
2416   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2411   Ireneusz Józef Kucharski
2410   PROTOKÓŁ z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2409   UWAGA - ZMIANA TERMINÓW!!!
2406   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
2404   PROTOKÓŁ z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2402   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej części zbiórki publicznej.
2401   Uchwała Nr 253/2007 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
2398   PROTOKÓŁ z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2397   Sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
2394   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
2394   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2393   PROTOKÓŁ z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2393   Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 października 2007 r.
2388   PROTOKÓŁ z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2388   PROTOKÓŁ z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2385   Budżet na rok 2010
2382   PROTOKÓŁ z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2379   Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 października 2007 r.
2374   Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2374   2. Jarosław Waszak
2371   Joanna Halina Karmowska
2370   3. Jolanta Zalesińska
2366   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2366   Sołectwo Malina
2365   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
2365   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
2354   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2351   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2351   Informacja
2350   O B W I E S Z C Z E N I E
2349   PROTOKÓŁ z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2348   Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 października 2007 r.
2347   SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
2345   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
2343   PROTOKÓŁ z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2342   PROTOKÓŁ z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
2338   MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim ogłasza nabór na
2337   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
2334   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
2332   O B W I E S Z C Z E N I E
2330   Uchwała Nr 252/2007 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
2329   PROTOKÓŁ z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2325   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2325   MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim ogłasza nabór na
2321   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU
2319   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2319   P o s t a n o w i e n i e
2316   Dane teleadresowe
2316   Mariusz Wojciechowski
2311   Plan odnowy miejscowości Piotrków Kujawski 2010-2017
2307   Informacja
2306   ZAPYTANIE OFERTOWE
2302   PROTOKÓŁ z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2300   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2298   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2295   O B W I E S Z C Z E N I E
2293   ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2293   Jan Pieczyński
2287   PROTOKÓŁ z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2286   ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2281   O B W I E S Z C Z E N I E
2279   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2277   PROTOKÓŁ z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2276   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2275   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
2269   INFORMACJA
2266   PROTOKÓŁ z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2264   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2262   Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 października 2007 r.
2260   Dane teleadresowe
2259   O B W I E S Z C Z E N I E
2258   ZAPYTANIE OFERTOWE
2257   O B W I E S Z C Z E N I E
2256   Wnioski o stypendium
2253   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
2250   Deklaracja
2248   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
2247   PROTOKÓŁ Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
2246   O B W I E S Z C Z E N I E
2245   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
2243   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
2236   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2236   Informacja
2236   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS
2233  
2231   PROTOKÓŁ z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2231   O B W I E S Z C Z E N I E
2230   Marian Stramowski
2227   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2227   OGŁOSZENIE
2223   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2222   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
2222   Sołectwo Jerzyce
2221   PROTOKÓŁ z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2219   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2218   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2217   O B W I E S Z C Z E N I E
2215   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
2214   Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
2212   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
2207   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2207   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
2196   Statut
2196   Sołectwo Bycz
2195   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
2194   O B W I E S Z C Z E N I E
2193   O B W I E S Z C Z E N I E
2193   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2192   Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
2190   Uchwała Nr 266/2009 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
2187   Sołectwo Dębołęka
2184   O B W I E S Z C Z E N I E
2176   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
2172   Stanisław Pomianowski
2170   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrków Kujawski, dnia: 2009-06-05
2169   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2164   O B W I E S Z C Z E N I E
2164   Informacja
2163   Statut
2161   PROTOKÓŁ z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2160   O B W I E S Z C Z E N I E
2160   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
2156   O B W I E S Z C Z E N I E
2154   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2149   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2149   Informacja
2145   Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
2142   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2142   O B W I E S Z C Z E N I E
2141   Informacja dotycząca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u świń
2141   OGŁOSZENIE
2140   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2140   Sławomir Kawczyński
2140   OGŁOSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
2138   Informacja o wynikach naboru
2136   Marzena Maria Czajkowska
2133   Uchwała Nr 265/2009 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
2132   O B W I E S Z C Z E N I E
2132   O B W I E S Z C Z E N I E
2131   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU
2130   O B W I E S Z C Z E N I E
2129   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2127   INFORMACJA
2125   Grzegorz Woźniak
2124   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2122   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2122   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2121   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2120   Rejestracja zgonów
2118   O B W I E S Z C Z E N I E
2117   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2117   O B W I E S Z C Z E N I E
2116   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2116   O B W I E S Z C Z E N I E
2114   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
2112   Plan Odnowy Miejscowości Połajewo 2010-2017
2112   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń pomocy społecznej
2109   O B W I E S Z C Z E N I E
2109   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
2108   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2108   Uchwała Nr XXIV/131/09
2106   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2106   INFORMACJA
2106   O B W I E S Z C Z E N I E
2104   O B W I E S Z C Z E N I E
2104   O B W I E S Z C Z E N I E
2101   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2101   O B W I E S Z C Z E N I E
2100   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2100   PROTOKÓŁ z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2096   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2096   O B W I E S Z C Z E N I E
2096   Wykaz składu obwodowych komisji wyborczych
2096   Budżet na rok 2011
2094   PROTOKÓŁ Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
2094   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2094   O B W I E S Z C Z E N I E
2093   O B W I E S Z C Z E N I E
2092   O B W I E S Z C Z E N I E
2088   O B W I E S Z C Z E N I E
2087   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2087   O B W I E S Z C Z E N I E
2086   O B W I E S Z C Z E N I E
2085   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2084   PROTOKÓŁ z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2082   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2082   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2082   O B W I E S Z C Z E N I E
2079   O B W I E S Z C Z E N I E
2079   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2078   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2077   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2076   O B W I E S Z C Z E N I E
2075   Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego
2075   Halina Wawrzyniak
2074   O B W I E S Z C Z E N I E
2073   O B W I E S Z C Z E N I E
2071   WNIOSEK
2070   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2070   O B W I E S Z C Z E N I E
2070   O B W I E S Z C Z E N I E
2069   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2069   O B W I E S Z C Z E N I E
2068   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2067   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2067   O G Ł O S Z E N I E
2066   Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
2066   Uchwała Nr 28/2011 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
2065   Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
2064   O B W I E S Z C Z E N I E
2063   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2063   O B W I E S Z C Z E N I E
2063   Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
2062   PROTOKÓŁ Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
2061   O B W I E S Z C Z E N I E
2061   Uchwała Nr 265/2009 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
2058   KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
2057   O B W I E S Z C Z E N I E
2057   OBWIESZCZENIE
2056   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2054   PROTOKÓŁ z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2054   O B W I E S Z C Z E N I E
2054   Uchwała Nr 278/2008 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
2052   Krystian Betliński
2051   O B W I E S Z C Z E N I E
2050   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2048   WNIOSEK
2046   WNIOSEK
2046   Uchwała Nr 277/2008 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
2046   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
2045   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
2044   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2044   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2043   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2042   PROTOKÓŁ Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
2041   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2040   PROTOKÓŁ Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
2040   O B W I E S Z C Z E N I E
2039   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
2038   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2038   Uchwała Nr 29/2011 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
2038   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2037   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2036   O B W I E S Z C Z E N I E
2035   O B W I E S Z C Z E N I E
2034   Statut Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
2033   Uchwała Nr 253/2007 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
2032   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2031   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2031   Uchwała Nr 320/2011 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
2029   27. ZARZĄDZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2026   OŚWIADCZENIE
2025   O B W I E S Z C Z E N I E
2024   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2024   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2022   PROTOKÓŁ z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
2022   O B W I E S Z C Z E N I E
2022   Uchwała Nr 319/2011 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2017  
2017   Uchwała Nr 252/2007 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
2016   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2014   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2013   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2013   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
2013   ZAPRASZAM na XIX Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
2012   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2012   5. Sprawozdania Budżetowe za 2012 rok
2010   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2010   Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
2010   INFORMACJA
2009   PROTOKÓŁ Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
2009   OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012-2015
2008   O B W I E S Z C Z E N I E
2006   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2006   28. ZARZĄDZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2006   Arkadiusz Szczurowski
2005   08. ZARZĄDZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
2004   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
2004   O B W I E S Z C Z E N I E
2003   O B W I E S Z C Z E N I E
2003   O B W I E S Z C Z E N I E
2002   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
2000   Jan Braer
1997   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1997   O B W I E S Z C Z E N I E
1995   05. ZARZĄDZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1995   WZÓR WNIOSKU
1995   Wykaz podręczników do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
1995   Anna Kaleta Chmielewska
1994   O B W I E S Z C Z E N I E
1992   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1992   PROTOKÓŁ z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1992   O B W I E S Z C Z E N I E
1990   O B W I E S Z C Z E N I E
1989   PROTOKÓŁ Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1988   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1988   PROTOKÓŁ Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1987   PROTOKÓŁ Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1986   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1986   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1985   ZESTAWIENIE FAKTUR
1982   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1982   PROTOKÓŁ Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1981   PROTOKÓŁ Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1981   Informacja
1981   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1981   Sołectwo Stawiska
1980   ZAPRASZAM na X Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, która odbędzie się w dniu
1980   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1979   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1977   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1977   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
1976   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1976   O B W I E S Z C Z E N I E
1975   Terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1975   O B W I E S Z C Z E N I E
1974   O B W I E S Z C Z E N I E
1974   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1973   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1973   INFORMACJA
1973   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM
1972   Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1972   O B W I E S Z C Z E N I E
1971   URZĄD MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KOŚCIELNA 1, 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
1971   Uchwała Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1971   O B W I E S Z C Z E N I E
1970   UCHWAŁA NR ....................
1969   O B W I E S Z C Z E N I E
1968   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1968   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1965   Uchwała Nr 263/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1963   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010 r.
1962   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1961   O B W I E S Z C Z E N I E
1961   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1961   ZAPRASZAM na IX Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, która odbędzie się w dniu
1961   Mariusz Wojciechowski
1959   Uchwała Nr 261/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1958   O B W I E S Z C Z E N I E
1958   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały
1958   09. ZARZĄDZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1957   O B W I E S Z C Z E N I E
1956   Komunikat
1955   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1955   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS
1954   O B W I E S Z C Z E N I E
1954   URZĄD MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KOŚCIELNA 1, 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
1954   Informacja
1953   18. ZARZĄDZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1953   ZAPRASZAM na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, która odbędzie się
1953   Irena Magdalena Sobczak Wardęcka
1952   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1951   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1951   WYKAZ
1950   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1950   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1950   Informacja o zakończeniu naboru na rachmistrzów spisowych
1950   O B W I E S Z C Z E N I E
1949   04. ZARZĄDZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1947   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1947   15. ZARZĄDZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1947   36. ZARZĄDZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1947   O B W I E S Z C Z E N I E
1947   Katarzyna Ulewicz
1946   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1946   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1946   O B W I E S Z C Z E N I E
1946   O B W I E S Z C Z E N I E
1945   O B W I E S Z C Z E N I E
1945   O B W I E S Z C Z E N I E
1944   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1943   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1943   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1943   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1943   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1943   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
1941   O B W I E S Z C Z E N I E
1941   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1940   PROTOKÓŁ Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1938   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1938   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1937   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1936   Uchwała Nr 266/2009 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1936   O B W I E S Z C Z E N I E
1935   35. ZARZĄDZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1934   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1934   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1934   PROTOKÓŁ z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1933   O B W I E S Z C Z E N I E
1933   Jan Lech Bladowski
1932   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1931   Oferta dotycząca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1931   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1930   Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 29 września 2010 r.
1929   O B W I E S Z C Z E N I E
1929   ZAWIADOMIENIE
1928   O B W I E S Z C Z E N I E
1927   O B W I E S Z C Z E N I E
1926   OBWIESZCZENIE
1925   O B W I E S Z C Z E N I E
1925   Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1925   3. Krzysztof Mirosław Żak
1924   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1924   Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1924   07. ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1924   10. ZARZĄDZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1922   01. ZARZĄDZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1922   O B W I E S Z C Z E N I E
1921   OGŁOSZENIE
1921   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1921   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1921   PROTOKÓŁ z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1920   26. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1919   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1919   68. ZARZĄDZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1918   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1916   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1916   PROTOKÓŁ Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1915   O B W I E S Z C Z E N I E
1914   O B W I E S Z C Z E N I E
1914   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1913   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1913   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OGŁASZA
1912   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1912   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010 r.
1912   Rejestracja urodzeń
1910   06. ZARZĄDZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1910   O B W I E S Z C Z E N I E
1910   O B W I E S Z C Z E N I E
1909   O B W I E S Z C Z E N I E
1909   40. ZARZĄDZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1909   ZAPRASZAM na XVI Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, która odbędzie się
1908   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1908   12. ZARZĄDZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1907   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1907   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1906   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
1905   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1904   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1904   33. ZARZĄDZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1904   O B W I E S Z C Z E N I E
1903   Uchwała Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1903   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1902   2. Arleta Krystyna Petek
1901   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1901   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1900   O B W I E S Z C Z E N I E
1900   50. ZARZĄDZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1899   O B W I E S Z C Z E N I E
1898   Uchwała Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1898   O nas
1898   Arkadiusz Krzysztof Włodarski
1897   O B W I E S Z C Z E N I E
1897   O B W I E S Z C Z E N I E
1896   OGŁOSZENIE
1896   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1895   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1895   O G Ł O S Z E N I E
1895   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1895   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1895   Uchwała Nr 318/2011 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1894   O B W I E S Z C Z E N I E
1894   Zawarcie małżeństwa ślub konkordatowy
1893   OGŁOSZENIE
1893   WYKAZ
1892   O B W I E S Z C Z E N I E
1890   O B W I E S Z C Z E N I E
1890   O B W I E S Z C Z E N I E
1890   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
1889   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1889   14. ZARZĄDZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1889   31. ZARZĄDZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1887   O B W I E S Z C Z E N I E
1887   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 października 2010 r.
1887   O B W I E S Z C Z E N I E
1887   48. ZARZĄDZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1887   O B W I E S Z C Z E N I E
1887   Uchwała Nr 13/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
1886   O B W I E S Z C Z E N I E
1886   PROTOKÓŁ Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1886   Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
1886   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1885   O B W I E S Z C Z E N I E
1885   ZAPRASZAM na XVII Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, która odbędzie się
1884   Zawarcie małżeństwa ślub cywilny
1883   Uchwała Nr 262/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1883   17. ZARZĄDZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1883   41. ZARZĄDZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1881   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1881   PROTOKÓŁ z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1881   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1881   O nas
1880   PROTOKÓŁ Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1880   Uchwała Nr 12/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
1879   56. ZARZĄDZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1878   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1878   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały
1878   34. ZARZĄDZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1877   O B W I E S Z C Z E N I E
1877   45. ZARZĄDZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1877   55. ZARZĄDZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1877   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1877   Tomasz Jaroński
1876   O B W I E S Z C Z E N I E
1876   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1875   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1875   O B W I E S Z C Z E N I E
1875   O B W I E S Z C Z E N I E
1873   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1873   30. ZARZĄDZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1872   INFORMACJA
1871   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1871   O B W I E S Z C Z E N I E
1870   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1870   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1869   Informacja
1869   O B W I E S Z C Z E N I E
1869   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS
1868   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1868   Budżet na rok 2012
1868   ZAPRASZAM na XIII Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, która odbędzie się
1868   Wykaz załacznikow do warunkow zabudowy
1867   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1867   23. ZARZĄDZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1866   Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
1865   O B W I E S Z C Z E N I E
1865   Wniosek o stypendium
1864   Arkadiusz Jarosław Rybak
1863   O B W I E S Z C Z E N I E
1863   Informacja
1863   ZAPRASZAM na XXVI sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
1862   Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1862   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1862   Informacja
1861   20. ZARZĄDZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1861   24. ZARZĄDZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1861   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1860   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1860   11. ZARZĄDZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1860   ZAPRASZAM na XII Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1859   O B W I E S Z C Z E N I E
1859   O B W I E S Z C Z E N I E
1859   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
1858   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1858   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1857   13. ZARZĄDZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1857   Uchwała Nr 11/2013 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
1856   64. ZARZĄDZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1856   RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
1853   Uchwała Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1852   39. ZARZĄDZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1852   O B W I E S Z C Z E N I E
1851   PROTOKÓŁ z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1851   O B W I E S Z C Z E N I E
1850   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1849   O B W I E S Z C Z E N I E
1849   42. ZARZĄDZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1846   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1846   O B W I E S Z C Z E N I E
1845   O B W I E S Z C Z E N I E
1845   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1845   O B W I E S Z C Z E N I E
1843   19. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1843   O B W I E S Z C Z E N I E
1843   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1842   37. ZARZĄDZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1842   O B W I E S Z C Z E N I E
1842   Arkadiusz Jarosław Rybak
1841   43. ZARZĄDZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1841   ZAPRASZAM na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, która odbędzie się
1840   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1840   38. ZARZĄDZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1840   UCHWAŁA NR ....................
1839   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1839   PROTOKÓŁ Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1839   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM
1838   PROTOKÓŁ Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1838   22. ZARZĄDZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1838   ZAPRASZAM Na XXX sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1837   O B W I E S Z C Z E N I E
1837   03. ZARZĄDZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1837   O B W I E S Z C Z E N I E
1837   O B W I E S Z C Z E N I E
1836   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1834   Uchwała Nr 102/2012 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1834   O B W I E S Z C Z E N I E
1833   Uchwałą Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
1833   Uchwała Nr 6/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
1832   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1831   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1831   Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
1830   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1828   O B W I E S Z C Z E N I E
1828   Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
1828   2. Sprawozdania Budżetowe za 2010 rok
1828   Krzysztof Mirosław Żak
1827   O B W I E S Z C Z E N I E
1825   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1823   Piotr Dziubich
1822   O B W I E S Z C Z E N I E
1822   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1822   O B W I E S Z C Z E N I E
1822   O B W I E S Z C Z E N I E
1821   32. ZARZĄDZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1821   O B W I E S Z C Z E N I E
1820   Tomasz Paradziński
1820   53. ZARZĄDZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1820   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1820   ZAPRASZAM na XXII Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1819   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1818   O B W I E S Z C Z E N I E
1817   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1817   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
1816   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1816   O B W I E S Z C Z E N I E
1816   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1815   O B W I E S Z C Z E N I E
1813   57. ZARZĄDZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1812   16. ZARZĄDZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1812   O B W I E S Z C Z E N I E
1812   Uchwała Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1811   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1810   75. ZARZĄDZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1808   O B W I E S Z C Z E N I E
1808   Uchwała Nr 263/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1808   ZAPRASZAM Na XIV sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, która odbędzie się
1808   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1807   25. ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1807   O B W I E S Z C Z E N I E
1807   57. ZARZĄDZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1807   60. ZARZĄDZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1807   3. Sprawozdania Budżetowe za 2011 rok
1807   Jednostki podległe
1806   O B W I E S Z C Z E N I E
1806   O B W I E S Z C Z E N I E
1806   Sołectwo Przedłuż
1805   51. ZARZĄDZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1805   Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa
1805   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1804   PROTOKÓŁ Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1804   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1804   ZAPROSZENIE
1803   Informacja o założeniu
1801   44. ZARZĄDZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1800   ZAPRASZAM na XI Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1800   Informacja
1798   O B W I E S Z C Z E N I E
1798   O B W I E S Z C Z E N I E
1798   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM
1796   29. ZARZĄDZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1796   O B W I E S Z C Z E N I E
1794   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały
1794   66. ZARZĄDZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1794   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1794   OŚWIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
1792   Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
1792   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
1791   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1791   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1790   MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim ogłasza nabór na stanowisko pracy:
1790   61. ZARZĄDZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1790   PROTOKÓŁ z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1789   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1789   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1788   Uchwała Nr 261/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1787   Uchwała Nr 262/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1787   O B W I E S Z C Z E N I E
1787   O B W I E S Z C Z E N I E
1787   O B W I E S Z C Z E N I E
1787   ZAPRASZAM na XXI Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1786   O B W I E S Z C Z E N I E
1786   O B W I E S Z C Z E N I E
1786   O B W I E S Z C Z E N I E
1785   O B W I E S Z C Z E N I E
1785   UCHWAŁA NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1784   O B W I E S Z C Z E N I E
1784   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1783   PROTOKÓŁ z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1783   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1782   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1782   Sławomir Kawczyński
1781   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1781   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1781   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
1781   Uchwała Nr 16/2013 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
1780   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1777   O B W I E S Z C Z E N I E
1776   Grażyna Maria Rybicka
1774   ZAPRASZAM na XX Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1773   O B W I E S Z C Z E N I E
1773   O B W I E S Z C Z E N I E
1772   52. ZARZĄDZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1772   O B W I E S Z C Z E N I E
1772   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
1771   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1770   73. ZARZĄDZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1767   O B W I E S Z C Z E N I E
1767   O B W I E S Z C Z E N I E
1766   O B W I E S Z C Z E N I E
1766   49. ZARZĄDZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1766   Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
1766   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1766   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1764   O B W I E S Z C Z E N I E
1764   O B W I E S Z C Z E N I E
1764   Uchwała Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
1763   O B W I E S Z C Z E N I E
1763   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1762   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1761   65. ZARZĄDZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1761   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
1760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1760   Wniosek - uprawa maku, konopii
1759   PROTOKÓŁ z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1759   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1759   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1759   Uchwała Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 października 2010 r.
1759   ZAPRASZAM na XXIV sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
1758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1756   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1755   PROTOKÓŁ Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1754   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1753   54. ZARZĄDZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1751   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1751   59. ZARZĄDZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1751   Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
1751   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1750   O B W I E S Z C Z E N I E
1749   OGŁOSZENIE
1749   70. ZARZĄDZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1748   O B W I E S Z C Z E N I E
1748   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
1748   O B W I E S Z C Z E N I E
1747   47. ZARZĄDZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1746   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1746   025. ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1745   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1744   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS
1744   76. ZARZĄDZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1744   O B W I E S Z C Z E N I E
1743   PROTOKÓŁ z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1743   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1743   Skład Klubu
1742   O B W I E S Z C Z E N I E
1742   46. ZARZĄDZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1742   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1742   Informacja o odwołaniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1741   21. ZARZĄDZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1740   Uchwała Nr 12/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
1740   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1737   Budżet na rok 2013
1736   PROTOKÓŁ z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1736   O B W I E S Z C Z E N I E
1735   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1733   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1733   PROTOKÓŁ z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1733   030. ZARZĄDZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1733   PROCEDURY BUDOWLANE:
1732   ZAPRASZAM Na XXIX sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1731   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1730   PROTOKÓŁ z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1730   UCHWAŁA NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
1727   URZĄD MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KOŚCIELNA 1, 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
1727   O B W I E S Z C Z E N I E
1725   O B W I E S Z C Z E N I E
1725   71. ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1724   67. ZARZĄDZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1724   O B W I E S Z C Z E N I E
1724   ZAPRASZAM Na XXVII sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
1724   Grzegorz Woźniak
1722   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1722   Regulamin klubu
1722   PROTOKÓŁ z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1722   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
1720   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1720   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1720   ZAPRASZAM Na XXVIII sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1719   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1716   PROTOKÓŁ z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1715   62. ZARZĄDZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1715   Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
1714   Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
1713   O B W I E S Z C Z E N I E
1710   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1710   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1710   PROTOKÓŁ z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1709   O B W I E S Z C Z E N I E
1709   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1708   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1707   UCHWAŁA NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1707   Jerzy Iglewski
1706   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasiłku szkolnego
1704   Piotrków Kujawski: Dowóz dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1704   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1703   001. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1702   O B W I E S Z C Z E N I E
1701   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1701   4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy
1701   Katarzyna Anna Czaplewska
1700   Uchwała Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 października 2010 r.
1699   O B W I E S Z C Z E N I E
1699   187. Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
1696   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1696   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1696   003. ZARZĄDZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1695   1. Sprawozdania Budżetowe za 2009 rok
1695   O B W I E S Z C Z E N I E
1694   Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1694   Uchwała Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
1693   014. ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1691   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1691   Uchwała Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1691   Uchwała Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 października 2010 r.
1690   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1690   Uchwała Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
1690   O B W I E S Z C Z E N I E
1690   Andrzej Schmidt
1688   Uchwała Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1688   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1687   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1687   Uchwała Nr 14/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
1686   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1685   Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
1685   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1685   Uchwała Nr XXVIII/144/09 z 18 września 2009 r.
1685   026. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1685   Sołectwo Zborowiec
1683   PROTOKÓŁ z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1683   053. ZARZĄDZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1682   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1682   Uchwała Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1682   O B W I E S Z C Z E N I E
1681   Uchwała Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1681   043. ZARZĄDZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1681   059. ZARZĄDZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1680   Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
1679   PROTOKÓŁ z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1679   Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1679   Uchwała Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
1679   098. Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
1678   Uchwała Nr 1/2013 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
1678   Uchwała Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1678   Uchwała Nr XXVIII/151/09 z 18 września 2009 r.
1677   037. ZARZĄDZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1676   Uchwała Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
1675   Uchwała Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1675   024. ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1675   O B W I E S Z C Z E N I E
1675   Halina Wawrzyniak
1674   Uchwała Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
1674   Uchwała Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1673   ZAPRASZAM na XXXI sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
1672   Uchwała Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
1672   037. ZARZĄDZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1669   UCHWAŁA NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1669   Uchwała Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
1669   Uchwała Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1669   Uchwała Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1669   Uchwała Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 września 2010 r.
1668   Uchwała Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
1668   Uchwała Nr XXVII/142/09 z 8 września 2009 r.
1666   035. ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1665   Uchwała Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
1665   Uchwała Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 września 2010 r.
1665   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
1664   Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
1664   029. ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1663   Uchwała Nr XVIII/86/08 z dnia 10 października 2008 r.
1663   Uchwała Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 września 2010 r.
1662   Uchwała Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
1662   036. ZARZĄDZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1662   6. Sprawozdania Budżetowe za 2013 rok
1661   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych
1661   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1661   049. ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1660   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1660   Uchwała Nr 16/2013 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
1659   74. ZARZĄDZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1659   Uchwała Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1658   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1658   Uchwała Nr VIII/35/07 z dnia 14 września 2007 r.
1658   Uchwała Nr XXXVII/199/10z dnia 6 września 2010 r.
1656   PROTOKÓŁ z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1656   Uchwała Nr 7/2014 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
1655   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1655   Uchwała Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1655   Uchwała Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1655   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1653   Uchwała Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1652   UCHWAŁA NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1652   Uchwała Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1651   Uchwała Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 września 2010 r.
1650   Uchwała Nr XVI/84/08 z dnia 10 września 2008 r.
1649   63. ZARZĄDZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1649   Uchwała Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1649   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1649   Uchwała Nr I/S/2014 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
1647   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć
1646   PROTOKÓŁ z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1645   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1645   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1645   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1645   Uchwała NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
1645   Uchwała Nr 9/2014 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
1644   PROTOKÓŁ z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1644   O B W I E S Z C Z E N I E
1644   Uchwała Nr VIII/36/07 z dnia 14 września 2007 r.
1644   Uchwała Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1644   180. Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
1643   UCHWAŁA NR VIII/55/2011 z dnia 28 października 2011 r.
1643   Uchwała Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
1642   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1641   Uchwała Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1641   Uchwała Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
1640   Uchwała Nr XVIII/90/08 z dnia 10 października 2008 r.
1640   Uchwała Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
1640   013. ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1640   045. Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 października 2007 r.
1640   Uchwała NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1640   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
1638   Uchwała Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
1638   Uchwała Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
1637   Uchwała Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1637   Uchwała Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
1636   O B W I E S Z C Z E N I E
1636   Uchwała Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1636   Uchwała Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1636   Uchwała Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
1635   Uchwała Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1634   Uchwała Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1634   Uchwała Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
1634   015. ZARZĄDZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1633   091. Zarządzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
1633  
1632   PROTOKÓŁ z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1632   Uchwała Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1632   031. ZARZĄDZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1631   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1631   Uchwała Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
1631   Uchwała Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
1631   004. ZARZĄDZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1631   084. ZARZĄDZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1630   O B W I E S Z C Z E N I E
1630   Uchwała Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
1630   052. Zarządzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
1629   Uchwała Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
1629   Uchwała Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1628   Uchwała Nr VIII/34/07 z dnia 14 września 2007 r.
1628   029. ZARZĄDZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1627   Uchwała Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 września 2010 r.
1626   UCHWAŁA NR VIII/58/2011 z dnia 28 października 2011 r.
1626   Uchwała Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
1626   Uchwała Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1625   O B W I E S Z C Z E N I E
1624   Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1624   Uchwała Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1623   099. Zarządzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
1622   Uchwała Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1622   018. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1621   035. ZARZĄDZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1619   Uchwała Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1619   Uchwała Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
1619   Uchwała Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
1618   Uchwała Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1618   Uchwała Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
1617   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1617   Uchwała Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1617   Uchwała Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1617   Uchwała Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1617   Uchwała Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
1617   Uchwała Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1617   188. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
1617   PROTOKÓŁ z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1616   Uchwała Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
1616   Uchwała Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 września 2010 r.
1616   Uchwała Nr 16/2013 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
1615   Uchwała Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1615   Uchwała Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
1615   113. Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
1615   017. ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1615   043. Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 października 2007 r.
1615   005. ZARZĄDZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1615   047. ZARZĄDZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1614   UCHWAŁA NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
1614   039. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1613   Uchwała Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
1613   Uchwała Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 października 2010 r.
1612   Uchwała Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
1610   58. ZARZĄDZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1610   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1609   UCHWAŁA NR XVII/124/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1609   UCHWAŁA NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
1609   UCHWAŁA NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1609   Podział Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na okręgi wyborcze
1608   PROTOKÓŁ z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1608   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1607   Uchwała Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1607   Uchwała Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
1607   009. ZARZĄDZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1607   081. Zarządzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
1607   241. Zarządzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
1606   Uchwała Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1606   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1606   Uchwała Nr 8/2013 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
1605   001. ZARZĄDZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1605   068. Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
1605   011. ZARZĄDZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1604   O B W I E S Z C Z E N I E
1604   UCHWAŁA NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
1604   Uchwała Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
1604   051. Zarządzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
1604   032. ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1603   UchwałaNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1603   Uchwała Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
1603   Uchwała Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 września 2010 r.
1602   Uchwała Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 października 2010 r.
1602   061. Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
1601   Uchwała Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1601   177. Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
1601   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1601   074. ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1600   69. ZARZĄDZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1600   UCHWAŁA NR XVII/116/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1600   Uchwała Nr VIII/39/07 z dnia 29 października 2007 r.
1600   004. ZARZĄDZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1599   Uchwała Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
1599   Uchwała Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1599   024. ZARZĄDZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1598   UCHWAŁA NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
1598   Uchwała Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
1598   022. ZARZĄDZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1598   050. Zarządzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
1597   O G Ł O S Z E N I E
1597   Uchwała Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
1596   UCHWAŁA NR XVII/114/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1596   Uchwała Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
1596   Uchwała Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1596   Uchwała Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
1596   031. ZARZĄDZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1596   049. Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 października 2007 r.
1596   O B W I E S Z C Z E N I E
1595   UCHWAŁA NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1595   Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1594   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1594   Uchwała Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1594   O B W I E S Z C Z E N I E
1593   Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1593   Uchwała Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
1593   PROTOKÓŁ z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1593   PROTOKÓŁ z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1592   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1592   Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
1592   Uchwała Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
1592   038. ZARZĄDZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1592   O B W I E S Z C Z E N I E
1592   PROTOKÓŁ z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1591   044. Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 października 2007 r.
1591   O B W I E S Z C Z E N I E
1590   Uchwała Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
1590   Uchwała Nr XXVIII/149/09 z 18 września 2009 r.
1590   080. Zarządzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
1589   007. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1589   INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU RZĄDOWEGO RODZINA 500 PLUS
1588   Uchwała Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1588   Uchwała Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
1588   103. ZARZĄDZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1587   Uchwała NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
1587   Uchwała Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1587   Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1587   Uchwała Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1587   Uchwała Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
1586   Uchwała Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1586   Uchwała Nr XXVIII/150/09 z 18 września 2009 r.
1586   Uchwała Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 października 2010 r.
1586   022. ZARZĄDZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1585   UCHWAŁA NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1585   ZAPRASZAM na XXXII sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
1584   083. Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
1584   O B W I E S Z C Z E N I E
1583   72. ZARZĄDZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1583   UCHWAŁA NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
1583   Uchwała Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
1583   085. Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
1583   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1583   Alicja - Sylwia Wójcik
1582   UCHWAŁA NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1582   Uchwała Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1582   Uchwała Nr XVIII/88/08 z dnia 10 października 2008 r.
1582   Uchwała Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1582   Uchwała Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
1582   020. ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1582   INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
1581   UCHWAŁA NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
1581   143. Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
1581   033. ZARZĄDZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1580   Uchwała Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
1580   014. ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1580   041. ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1580   159. Zarządzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
1580   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
1579   Uchwała Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
1579   076. Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
1578   UCHWAŁA NR VIII/59/2011 z dnia 28 października 2012 r.
1578   Uchwała Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1578   Uchwała Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1578   Uchwała Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 września 2010 r.
1578   Uchwała Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 października 2010 r.
1577   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1577   Uchwała Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1577   008. ZARZĄDZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1576   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1576   Uchwała Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
1576   032. ZARZĄDZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1576   089. ZARZĄDZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1576   O B W I E S Z C Z E N I E
1576   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1575   UCHWAŁA NR XVII/122/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1575   Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1575   Uchwała Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1575   Uchwała Nr XVIII/91/08 z dnia 10 października 2008 r.
1575   Uchwała Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1574   UCHWAŁA NR XVI/110/2012 z dnia 28 września 2012 r.
1574   UCHWAŁA NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1574   Uchwała Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1574   Uchwała Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
1574   Uchwała Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1574   Uchwała NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1573   O B W I E S Z C Z E N I E
1573   Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1573   Uchwała Nr XVIII/92/08 z dnia 10 października 2008 r.
1573   Uchwała Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
1573   Uchwała Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
1573   039. Zarządzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 września 2007 r.
1573   046. Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 października 2007 r.
1573   O B W I E S Z C Z E N I E
1572   PROTOKÓŁ z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1572   UCHWAŁA NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
1572   Uchwała Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 września 2010 r.
1572   021. ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1572   079. Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
1572   017. ZARZĄDZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1571   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1571   Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1571   Uchwała Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1571   Uchwała Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
1570   UCHWAŁA NR XVI/108/2012 z dnia 28 września 2012 r.
1570   Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1570   Uchwała Nr XXVII/143/09 z 18 września 2009 r.
1570   019. ZARZĄDZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1570   042. ZARZĄDZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1569   Uchwała Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
1569   206. Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
1569   030. ZARZĄDZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1568   Uchwała Nr VIII/29/07 z dnia 14 września 2007 r.
1568   Uchwała Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1568   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1568   Budżet na rok 2014
1568   UCHWAŁA NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1568   ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1567   Uchwała Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
1567   Uchwała NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
1567   051. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1567   O B W I E S Z C Z E N I E
1566   Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1566   Uchwała Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
1566   060. ZARZĄDZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1566   062. ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1564   Uchwała Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1564   Uchwała Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1564   090. ZARZĄDZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1564   Renata Woźniak
1563   UCHWAŁA NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
1563   002. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1562   UCHWAŁA NR VIII/56/2011 z dnia 28 października 2011 r.
1562   Uchwała Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
1562   007. ZARZĄDZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1562   020. ZARZĄDZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1561   Uchwała Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
1561   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
1561   K O M U N I K A T
1560   Uchwała Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
1560   Uchwała Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1560   Uchwała Nr XVII/85/08 z dnia 10 września 2008 r.
1560   081. ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1560   O B W I E S Z C Z E N I E
1559   UCHWAŁA NR XVII/112/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1559   Uchwała Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1559   Uchwała Nr XVIII/89/08 z dnia 10 października 2008 r.
1559   Uchwała Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 października 2010 r.
1558   196. Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
1558   O B W I E S Z C Z E N I E
1557   Uchwała Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
1557   Uchwała Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 października 2010 r.
1557   077. ZARZĄDZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1556   Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
1556   UCHWAŁA NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
1556   UCHWAŁA NR XVII/119/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1556   008. ZARZĄDZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1555   Uchwała Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1555   Uchwała Nr XXVIII/145/09 z 18 września 2009 r.
1555   Uchwała Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1555   019. ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1555   069. ZARZĄDZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1555   ZAPRASZAM na II sesję Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1555   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
1554   Uchwała Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
1554   011. ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1554   212. Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
1554   099. ZARZĄDZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1553   101. ZARZĄDZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1552   Uchwała NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
1552   UCHWAŁA NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
1552   Uchwała Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1552   Uchwała nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1552   Uchwała Nr XVIII/87/08 z dnia 10 października 2008 r.
1552   Uchwała Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
1552   Uchwała Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 października 2010 r.
1552   040. ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1552   224. Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
1551   Uchwała Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
1551   Uchwała Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1551   006. ZARZĄDZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1551   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1551   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1550   ZAPRASZAM na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1549   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1549   Uchwała Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
1549   Uchwała Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1549   104. Zarządzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
1549   202. Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1549   063. ZARZĄDZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1549   086. ZARZĄDZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1549   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1548   UCHWAŁA NR VIII/57/2011 z dnia 28 października 2011 r.
1548   096. ZARZĄDZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1547   Uchwała Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
1547   Uchwała Nr XXVIII/146/09 z 18 września 2009 r.
1547   Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1546   UCHWAŁA NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
1546   Uchwała Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1546   Uchwała Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1546   203. Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
1546   025. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1546   ZARZĄDZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1545   Uchwała Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1545   Uchwała Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
1545   Bogumiła Pawłowska
1544   Uchwała Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
1544   172. Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
1544   009. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1544   110. ZARZĄDZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1543   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
1543   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1543   Uchwała Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
1543   Uchwała Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1543   Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1543   112. Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
1542   Uchwała Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
1542   Uchwała Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1542   120. Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
1542   237. Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
1542   Uchwała NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
1542   O B W I E S Z C Z E N I E
1541   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1541   UCHWAŁA NR XVII/117/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1541   Uchwała Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 września 2010 r.
1541   028. ZARZĄDZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1541   054. Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
1541   Uchwała NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
1540   Uchwała NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
1540   Uchwała Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1540   003. ZARZĄDZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1540   O B W I E S Z C Z E N I E
1539   UCHWAŁA NR XVII/113 /2012 z dnia 30 października 2012 r.
1539   Uchwała Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
1539   Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
1539   Uchwała Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
1539   Uchwała Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1539   012. ZARZĄDZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1538   Uchwała Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
1538   055. ZARZĄDZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1538   UCHWAŁA NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1537   Uchwała Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
1537   O B W I E S Z C Z E N I E
1536   Uchwała Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1536   Uchwała Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1536   Uchwała Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1536   063. Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
1536   058. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1535   Uchwała Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
1535   Uchwała Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1535   Uchwała Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
1535   Uchwała NR XXV/168/2013 z dnia 6 września 2013 r.
1535   Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
1534   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1534   UCHWAŁA NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
1534   023. ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1533   052. ZARZĄDZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1533   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1532   UCHWAŁA NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
1532   Uchwała Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 października 2010 r.
1532   121. Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
1532   Fundusz Alimentacyjny
1531   015. ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1530   185. Zarządzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
1530   139. Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1530   Uchwała NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
1530   INFORMACJA DLA WYBORCÓW
1529   UCHWAŁA NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
1529   O B W I E S Z C Z E N I E
1529   7. Sprawozdania Budżetowe za 2014 rok
1528   Uchwała Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
1528   Uchwała Nr XXVIII/147/09 z 18 września 2009 r.
1528   171. Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
1528   050. ZARZĄDZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1527   Uchwała Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1527   048. Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 października 2007 r
1527   072. Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
1526   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1525   UCHWAŁA NR XV/103/2012 z dia 19 września 2012 r.
1525   Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1525   018. ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1525   067. ZARZĄDZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1525   Uchwała NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
1524   UCHWAŁA NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
1524   UCHWAŁA NR XVI/107/2012 z dnia 28 września 2012 r.
1524   129. Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
1524   075. ZARZĄDZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1523   Uchwała Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1523   116. Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
1523   228. Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 18 października 2010 r.
1523   Uchwała Nr 2/D/2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
1522   OGŁOSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1522   Uchwała Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1522   010. ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1522   125. Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
1522   214. Zarządzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
1522   048. ZARZĄDZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1522   095. ZARZĄDZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1521   Uchwała Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
1521   UCHWAŁA NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
1521   Uchwała Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
1521   065. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1521   UCHWAŁA NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1520   UCHWAŁA NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
1520   Uchwała Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1520   034. ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1520   044. ZARZĄDZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1519   Uchwała Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1519   106. Zarządzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
1519   016. ZARZĄDZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1519   046. ZARZĄDZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1519   134. ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1519   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1518   Uchwała Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
1518   Uchwała Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
1518   064. Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
1518   012. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1517   Uchwała NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
1517   Uchwała Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
1517   199. Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
1517   079. ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1517   Uchwała NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1516   UCHWAŁA NR XVI/104/2012 z dnia 28 września 2012 r.
1516   Uchwała Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1516   Uchwała Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
1516   100. Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 października 2008 r
1515   UCHWAŁA NR XVI/111/2012 z dnia 28 września 2012 r.
1515   Uchwała Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
1515   076. ZARZĄDZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1514   Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1514   094. Zarządzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
1514   204. Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
1514   056. ZARZĄDZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1513   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1513   Uchwała Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1513   058. Zarządzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
1513   PROTOKÓŁ z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1512   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NIŻEJ WYMIENIO
1512   Uchwała NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
1512   Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1512   Uchwała Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
1512   Uchwała Nr VIII/32/07 z dnia 14 września 2007 r.
1512   Uchwała Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
1511   Uchwała Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
1511   182. Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
1511   061. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1511   109. ZARZĄDZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1511   O G Ł O S Z E N I E
1510   UCHWAŁA NR XV/102/2012 z dnia 19 września 2012 r.
1510   Uchwała Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1510   073. ZARZĄDZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1510   O B W I E S Z C Z E N I E
1510   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1509   Uchwała Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
1509   Uchwała Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1509   Uchwała Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 października 2010 r.
1509   036. ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1509   096. Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
1509   021. ZARZĄDZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1509   115. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1509   UCHWAŁA NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1508   103. Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1507   UCHWAŁA NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
1507   Uchwała Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1507   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1506   Uchwała Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
1506   Uchwała Nr VIII/38/07 z dnia 29 października 2007 r.
1506   Uchwała Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
1506   071. Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
1506   116. ZARZĄDZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1505   UCHWAŁA NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
1505   Uchwała Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
1505   095. Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
1505   173. Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
1505   010. ZARZĄDZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1505   013. ZARZĄDZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1504   Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1504   059. Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
1503   047. Zarządzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 23 października 2007 r.
1503   170. Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 września 2009 r
1503   208. Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
1503   245. Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
1503   Uchwała NR XXVI/169/2013 z dnia 27 września 2013 r.
1503   Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych z podziałem na funkcje
1501   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1501   UCHWAŁA NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
1501   UCHWAŁA NR XV/101/2012 z dnia 19 września 2012 r.
1501   065. Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
1501   092. ZARZĄDZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1500   033. ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1499   Uchwała Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
1499   088. Zarządzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
1498   UCHWAŁA NR XVI/105/2012 z dnia 28 września 2012 r.
1498   027. ZARZĄDZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1498   067. Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
1498   161. Zarządzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
1497   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1497   Uchwała Nr VIII/54/2011 z dnia 28 października 2011 r.
1497   Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
1497   Uchwała Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
1497   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasiłku szkolnego
1497   Wykaz przekazywanych informacji przez urzędy
1496   UCHWAŁA NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1496   Uchwała Nr VIII/30/07 z dnia 14 września 2007 r.
1496   Uchwała Nr VIII/31/07 z dnia 14 września 2007 r.
1496   Uchwała Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1496   073. Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
1496   153. Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
1496   174. Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
1496   126. ZARZĄDZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1496   Kalendarz Wyborczy
1496   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1495   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1495   093. ZARZĄDZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1495   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1494   165. Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 września 2009 r
1494   SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1493   183. Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
1491   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1491   Uchwała Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1491   UCHWAŁA NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1490   026. ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1489   PROTOKÓŁ z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1489   Uchwała Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
1489   023. ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1489   123. Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
1488   Uchwała Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1488   Uchwała Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1488   042. Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 października 2007 r.
1488   115. Zarządzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1488   070. ZARZĄDZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1488   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1487   Uchwała Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1487   108. Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
1487   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1487   108. ZARZĄDZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1487   Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
1486   UCHWAŁA NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
1486   UCHWAŁA NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
1486   UCHWAŁA NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1486   Uchwała Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1485   101. Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 października 2008 r
1484   UCHWAŁA NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
1484   UCHWAŁA NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
1484   082. Zarządzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
1484   236. Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
1484   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1483   Uchwała Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
1483   Uchwała Nr XXVIII/148/09 z 18 września 2009 r.
1483   140. Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1483   151. Zarządzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
1483   157. Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
1482   145. Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
1482   223. Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
1482   045. ZARZĄDZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1482   091. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1482   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1481   Uchwała Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
1481   102. Zarządzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 października 2008 r
1481   002. ZARZĄDZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1481   078. ZARZĄDZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1481   087. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1481   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1481   140. ZARZĄDZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1481   UCHWAŁA NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
1480   Uchwała Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
1480   230. Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 25 października 2010 r.
1480   247. Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
1479   UCHWAŁA NR XVII/123/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1479   Uchwała Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
1478   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1478   077. Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
1478   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1476   038. ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1475   145. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1475   UCHWAŁA NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1474   211. Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
1474   034. ZARZĄDZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1474   Uchwała NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
1473   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1473   075. Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
1473   205. Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
1473   085. ZARZĄDZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1472   UCHWAŁA NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
1471   Uchwała NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
1471   ZARZĄDZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1470   UCHWAŁA NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
1470   Uchwała Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
1470   083. ZARZĄDZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1470   Uchwała Nr 10/Dpr/2014 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
1470   UCHWAŁA NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1469   Uchwała Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
1469   198. ZARZĄDZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1468   UCHWAŁA NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
1468   UCHWAŁA NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
1468   UCHWAŁA NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1468   Uchwała Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
1468   Uchwała Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
1468   005. ZARZĄDZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1468   069. Zarządzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
1468   097. Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
1468   127. Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
1468   130. Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
1468   164. Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 września 2009 r
1468   Uchwała NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
1468   ZAPRASZAM Na V sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1467   UCHWAŁA NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
1467   086. Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
1467   PROTOKÓŁ z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1467   094. ZARZĄDZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1467   098. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1467   Uchwała NR XXVI/170/2013 z dnia 27 września 2013 r.
1466   146. Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
1466   221. Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
1466   133. ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1465   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1465   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1465   057. Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
1465   Uchwała Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1463   UCHWAŁA NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
1463   Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1463   Uchwała Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
1463   114. Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
1463   136. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1463   200. ZARZĄDZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1462   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1462   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1462   088. ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1462   154. ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1461   Uchwała Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
1461   066. Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
1461   136. Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
1461   Uchwała NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
1460   UCHWAŁA NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
1460   Uchwała Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1460   016. ZARZĄDZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1460   132. Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1460   178. Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
1459   UCHWAŁA NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1459   062. Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
1459   Uchwała Nr 14/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
1458   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1458   Uchwała Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1458   160. Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1457   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
1457   055. Zarządzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
1456   Uchwała Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
1456   150. Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
1456   Uchwała NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
1456   Uchwała NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
1456   040. ZARZĄDZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1456   Uchwała NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
1456   ZAPRASZAM na III sesję Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, która odbędzie się dnia
1455   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1455   Uchwała Nr VIII/33/07 z dnia 14 września 2007 r.
1455   132. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1455   144. ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1455   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1455   UCHWAŁA NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
1455   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1454   Uchwała NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
1454   198. Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
1454   105. ZARZĄDZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1454   Uchwała NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1453   118. Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
1453   054. ZARZĄDZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1453   Uchwała NR XXV/166/2013 z dnia 6 września 2013 r.
1453   Uchwała Nr 2/Kd//2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
1452   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1452   225. Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
1452   080. ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1452   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1451   122. Zarządzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
1451   006. ZARZĄDZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1451   Uchwała NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
1451   INFORMACJA ZARZĄDU KÓŁKA ROLNICZEGO
1451   Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
1450   Uchwała NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1449   233. Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
1449   070. Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
1448   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1448   UCHWAŁA NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
1448   UCHWAŁA NR XVII/118/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1448   234. Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
1448   Uchwała Nr 14/P/2014 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
1447   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1447   INFORMACJA
1446   UCHWAŁA NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
1446   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1446   INFORMACJA
1446   Uchwała Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1446   OBWIESZCZENIE
1445   Uchwała Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
1445   189. Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
1445   121. ZARZĄDZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1445   PROTOKÓŁ z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1445   OBWIESZCZENIE
1444   Uchwała Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1444   Państwowa Komisja Wyborcza
1443   UCHWAŁA NR XVII/121/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1443   176. Zarządzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
1442   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1442   089. Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
1442   097. ZARZĄDZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1442   PROTOKÓŁ z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1441   072. ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1441   PROTOKÓŁ z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1440   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1440   147. Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
1440   PROTOKÓŁ z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1439   UCHWAŁA NR XVII/115/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1439   120. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1439   UCHWAŁA NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1438   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS
1438   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1438   INFORMACJA DLA WYBORCÓW
1438   I N F O R M A C J A
1438   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
1437   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1437   152. Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
1437   064. ZARZĄDZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1437   068. ZARZĄDZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1436   UCHWAŁA NR XV/100/2012 z dnia 19 września 2012 r.
1436   242. Zarządzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
1436   027. ZARZĄDZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1436   UCHWAŁA NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1435   192. Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
1435   028. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1435   129. ZARZĄDZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1435   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
1434   UCHWAŁA NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
1434   111. Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
1434   Uchwała NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1433   UCHWAŁA NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
1433   UCHWAŁA NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
1433   Uchwała Nr XXVII/141/09 z dnia 8 września 2009 r.
1433   Uchwała NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
1432   232. Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 28 października 2010 r.
1431   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1431   Uchwała Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
1431   244. Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
1431   137. ZARZĄDZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1430   UCHWAŁA NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1429   Uchwała NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
1429   O B W I E S Z C Z E N I E
1428   UCHWAŁA NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
1428   093. Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 września 2008 r
1428   200. Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
1428   104. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1428   147. ZARZĄDZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1428   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1427   201. Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1427   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
1426   056. Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
1426   248. Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
1426   Uchwała NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1426   128. ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1425   240. Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
1425   117. ZARZĄDZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1425   O B W I E S Z C Z E N I E
1425   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1424   060. Zarządzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
1424   102. ZARZĄDZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1424   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1424   ZAPRASZAM Na IV sesję Rady Miejskiej VII kadencji,
1423   209. Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
1422   Informacja o wynikach naboru
1422   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 25 listopada 2014 r.
1421   119. Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
1421   084. Zarządzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
1421   144. Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
1421   066. ZARZĄDZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1421   UCHWAŁA NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1420   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1420   114. ZARZĄDZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1420   ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1419   Uchwała NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
1419   Uchwała NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1418   130. ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1418   UCHWAŁA NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1418  
1417   184. Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
1417   215. Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
1417   OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
1416   235. Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
1416   Uchwała Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1416   UCHWAŁA NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1415   219. Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 29 września 2010 r.
1414   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kuj.
1414   UCHWAŁA NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
1414   O B W I E S Z C Z E N I E
1414   Komisja Rewizyjna
1414   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1413   142. Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
1413   Uchwała NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1412   041. ZARZĄDZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1412   124. ZARZĄDZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1411   UCHWAŁA NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
1411   134. Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1411   162. Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 1 września 2009 r.
1411   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1411   ZAPRASZAM Na X sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1409   082. ZARZĄDZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1408   ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1407   163. Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 września 2009 r
1407   210. Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
1407   119. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1407   Uchwała NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1407   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1407   UCHWAŁA NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
1407   UCHWAŁA NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1407   Kadra
1406   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1405   107. Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
1405   Uchwała NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
1404   219. ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1403   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1403   111. ZARZĄDZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1403   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1402   057. ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1401   226. Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 6 października 2010 r.
1401   1. ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1400   110. Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
1400   138. ZARZĄDZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1400   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1400   O B W I E S Z C Z E N I E
1399   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1399   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1399   154. Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
1399   118. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1399   Uchwała NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
1399   UCHWAŁA NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1399   UCHWAŁA NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1399   UCHWAŁA NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1399   PROTOKÓŁ z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1398   078. Zarządzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
1398   149. Zarządzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
1397   213. Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
1397   PROTOKÓŁ z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1397   ZAPRASZAM Na XI sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1397   Uchwała Nr 15/P/2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
1396   UCHWAŁA NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
1396   229. Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 20 października 2010 r.
1396   UCHWAŁA NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
1396   UCHWAŁA NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1395   053. Zarządzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
1395   090. Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
1395   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1394   166. Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 września 2009 r
1394   UCHWAŁA NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
1394   O B W I E S Z C Z E N I E
1393   190. Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
1393   Informacje PKW dla wyborców i kandydatów
1392   071. ZARZĄDZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1392   151. ZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1392   OBWIESZCZENIE
1392   170. ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1391   239. Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
1391   106. ZARZĄDZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1391   107. ZARZĄDZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1391   Uchwała NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1391   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1390   123. ZARZĄDZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1389   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1388   UCHWAŁA NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1388   UCHWAŁA NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1388   UCHWAŁA NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1387   Uchwała Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
1387   UCHWAŁA NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
1387   117. Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
1387   TERMINY DYŻURÓW
1387   UCHWAŁA NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1386   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1386   194. Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
1386   UCHWAŁA NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1386   Uchwała Nr 4/S//2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
1386   UCHWAŁA NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
1386   ZAPRASZAM Na XII sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1385   Uchwała NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1384   148. Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
1384   157. ZARZĄDZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1383   UCHWAŁA NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1383   Uchwała NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
1383   139. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1382   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1382   158. Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
1382   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1382   UCHWAŁA NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
1381   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1381   Podział Gminy Piotrków Kujawski na obwody głosowania
1380   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1380   074. Zarządzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
1380   177. ZARZĄDZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1380   Dane Teleadresowe
1379   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1379   148. ZARZĄDZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1378   Ogłoszenie Komisji Rekrutacyjnej
1378   156. Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
1378   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1377   124. Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
1377   227. Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 7 października 2010 r.
1377   UCHWAŁA NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
1376   UCHWAŁA NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
1376   146. ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1376   UCHWAŁA NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1376   PROTOKÓŁ z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1375   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1375   191. Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
1375   216. Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
1375   O B W I E S Z C Z E N I E
1373   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1373   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1372   122. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1372   Uchwała NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1372   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1371   138. Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1371   O B W I E S Z C Z E N I E
1371   UCHWAŁA NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1371   Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
1370   Uchwała NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
1370   216. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1369   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1369   135. ZARZĄDZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1368   Uchwała Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
1368   Uchwała NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1368   141. ZARZĄDZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1368   O B W I E S Z C Z E N I E
1367   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1367   Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
1367   Uchwała Nr VIII/37/07 z dnia 29 października 2007 r.
1367   167. Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 września 2009 r
1366   UCHWAŁA NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
1366   197. Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
1366   Uchwała NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
1365   Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od osób fizycznych
1365   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1364   087. Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
1364   179. Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
1364   Uchwała NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1364   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1363   143. ZARZĄDZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1363   UCHWAŁA NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1362   UCHWAŁA NR XVI/106/2012 z dnia 28 września 2012 r.
1362   Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
1362   149. ZARZĄDZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1362   Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1362   UCHWAŁA NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1362   O B W I E S Z C Z E N I E
1361   190. ZARZĄDZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1360   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1360   UCHWAŁA NR XVII/120/2012 z dnia 30 października 2012 r.
1360   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1360   Budżet na rok 2015
1359   128. Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
1359   125. ZARZĄDZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1358   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1357   100. ZARZĄDZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1357   152. ZARZĄDZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1357   UCHWAŁA NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
1356   Uchwała NR XXV/167/2013 z dnia 6 września 2013 r.
1356   UCHWAŁA NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1356   ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1355   Uchwała Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1354   238. Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
1354   OBWIESZCZENIE
1354   199. ZARZĄDZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1353   PROTOKÓŁ z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1353   167. ZARZĄDZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1353   194. ZARZĄDZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1351   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1351   Dane teleadresowe
1350   UCHWAŁA NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1350   UCHWAŁA NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
1349   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
1349   169. Zarządzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 października 2009 r
1349   150. ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1349   UCHWAŁA NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
1348   141. Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
1348   189. ZARZĄDZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1348   PROTOKÓŁ z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1348   Dane teleadresowe
1346   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1346   155. Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
1346   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1346   O B W I E S Z C Z E N I E
1346   PROTOKÓŁ z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1345   Uchwała NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
1344   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1344   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1344   O B W I E S Z C Z E N I E
1344   UCHWAŁA NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
1344   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1343   Uchwała NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
1343   UCHWAŁA NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1343   UCHWAŁA NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1342   105. Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
1342   ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1341   112. ZARZĄDZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1341   O B W I E S Z C Z E N I E
1339   135. Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1339   207. Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
1339   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1339   UCHWAŁA NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
1339   UCHWAŁA NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1338   222. Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
1338   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1338   164. ZARZĄDZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1338   I N F O R M A C J A
1337   220. Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
1337   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1336   O B W I E S Z C Z E N I E
1336   UCHWAŁA NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1336   OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
1335   137. Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
1335   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1335   UCHWAŁA NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1334   Uchwała NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
1334   Uchwała NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
1334   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
1334   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1334   UCHWAŁA NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
1333   O B W I E S Z C Z E N I E
1333   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1332   O B W I E S Z C Z E N I E
1331   Uchwała NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
1331   Uchwała NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
1331   O B W I E S Z C Z E N I E
1331   O B W I E S Z C Z E N I E
1330   Uchwała NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
1330   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1330   201. ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1330   UCHWAŁA NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1330   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1329   175. Zarządzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
1329   161. ZARZĄDZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1328   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1328   168. Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 października 2009
1328   Uchwała NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1328   UCHWAŁA NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
1328   PROTOKÓŁ z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1326   243. Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
1326   O B W I E S Z C Z E N I E
1326   253. ZARZĄDZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1325   181. Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
1325   Uchwała NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1324   Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1323   231. Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 28 października 2010 r.
1323   O B W I E S Z C Z E N I E
1323   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1322   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1322   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1322   155. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1322   UCHWAŁA NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
1322   230. ZARZĄDZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1321   158. ZARZĄDZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1321   225. ZARZĄDZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1320   Uchwała Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
1320   O B W I E S Z C Z E N I E
1320   Dane teleadresowe
1319   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1319   O B W I E S Z C Z E N I E
1318   113. ZARZĄDZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1318   153. ZARZĄDZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1318   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1318   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1317   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1317   O B W I E S Z C Z E N I E
1316   ZAŚWIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez położną potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką me
1316   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza pisemny przetarg
1316   195. Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
1315   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1315   126. Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
1315   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1315   159. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1315   UCHWAŁA NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
1314   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
1314   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1314   193. Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
1314   UCHWAŁA NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 września 2014 r.
1314   Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego
1314   O B W I E S Z C Z E N I E
1314   O B W I E S Z C Z E N I E
1314   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1314   Miranda Małkowska Nowacka
1313   UCHWAŁA NR XXXV/231/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1313   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1313   UCHWAŁA NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1313   UCHWAŁA NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
1312   O B W I E S Z C Z E N I E
1312   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1311   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1311   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIU:
1311   246. Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
1310   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1310   Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
1310   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1309   Uchwała Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
1309   PROTOKÓŁ z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1309   OBWIESZCZENIE
1309   Uchwała Nr 7/Dpr/2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
1308   163. ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1308   INFORMACJA
1308   Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
1307   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1307   O B W I E S Z C Z E N I E
1307   UCHWAŁA NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
1307   UCHWAŁA NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
1306   186. Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
1306   Uchwała NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1305   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1303   ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE*) O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY
1303   131. Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
1302   UCHWAŁA NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 września 2014 r.
1302   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1301   Uchwała NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
1301   KOMUNIKAT
1301   UCHWAŁA NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1300   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
1299   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1299   O B W I E S Z C Z E N I E
1299   ZAPRASZAM Na XV sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1298   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
1297   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1296   OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1296   Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy
1295   UCHWAŁA NR XXXV/232/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1294   142. ZARZĄDZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1294   ZARZĄDZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1294   O B W I E S Z C Z E N I E
1293   ZAPRASZAM Na XIV sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1291   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
1291   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1291   192. ZARZĄDZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1290   UCHWAŁA NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1290   8. Sprawozdania Budżetowe za 2015 rok
1290   Uchwała Nr 3/S/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
1289   133. Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1289   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1288   O B W I E S Z C Z E N I E
1288   213. ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1288   Uchwała Nr 15/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
1288   Uchwała Nr 3/D/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
1285   UCHWAŁA NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 września 2014 r.
1285   UCHWAŁA NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 września 2014 r.
1284   214. ZARZĄDZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1284   215. ZARZĄDZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1284   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1283   Uchwała NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1283   269. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1282   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1282   KOMUNIKAT
1282   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1281   Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie
1281   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1281   UCHWAŁA NR XXXV/240/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1280   195. ZARZĄDZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1280   43. ZARZĄDZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1279   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1279   218. Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 29 września 2010 r.
1279   UCHWAŁA NR XXXV/230/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1279   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1279   UCHWAŁA NR VII/54/2015 z dnia 18 września 2015 r.
1278   OBWIESZCZENIE
1277   Oświadczenie czlonka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
1277   217. Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 20 września 2010 r.
1277   172. ZARZĄDZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1276   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1276   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1275   229. ZARZĄDZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1275   PROTOKÓŁ z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1274   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1274   178. ZARZĄDZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1273   Unieważnienie przetargu
1273   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1273   ZARZĄDZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1273   211. ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1273   UCHWAŁA NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1272   Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy,
1272   252. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1272   3. ZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1271   UCHWAŁA NR VIII/56/2015 z dnia 25 września 2015 r.
1270   ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
1270   246. ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1270   302. ZARZĄDZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1269   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1269   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1269   O B W I E S Z C Z E N I E
1269   Uchwała Nr 2/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
1267   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1267   O B W I E S Z C Z E N I E
1266   203. ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1266   217. ZARZĄDZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1265   Ogłoszenie z dnia 21.01.2009 r.
1265   109. Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
1265   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1264   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1264   222. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1264   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1263   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1262   O B W I E S Z C Z E N I E
1261   Uchwała NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1261   UCHWAŁA NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
1261   UCHWAŁA NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1261   4. ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1260   O G Ł O S Z E N I E
1260   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1260   162. ZARZĄDZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1260   O B W I E S Z C Z E N I E
1260   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1259   208. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1259   227. ZARZĄDZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1259   UCHWAŁA NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
1259   261. ZARZĄDZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1258   228. ZARZĄDZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1258   UCHWAŁA NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1257   Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim ogłasza konkurs
1257   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
1256   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1256   ZAPRASZAM Na XVIII sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1255   169. ZARZĄDZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1255   187. ZARZĄDZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1255   PROTOKÓŁ z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1255   PROTOKÓŁ z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1254   209. ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1254   UCHWAŁA NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1253   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1251   OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
1251   UCHWAŁA NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1250   Uchwała Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1249   156. ZARZĄDZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1248   Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia
1248   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1248   210. ZARZĄDZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1248   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1247   191. ZARZĄDZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1247   Uchwała Nr 4/D/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
1246   UCHWAŁA NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 września 2014 r.
1245   Uchwała NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1245   160. ZARZĄDZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1245   O B W I E S Z C Z E N I E
1245   237. ZARZĄDZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1245   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1244   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1243   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1243   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1243   Interpretacja Indywidualna
1242   234. ZARZĄDZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1242   244. ZARZĄDZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1242   UCHWAŁA NR VII/53/2015 z dnia 18 września 2015 r.
1242   6. ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1241   223. ZARZĄDZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1241   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1241   218. ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1241   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1240   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1240   181. ZARZĄDZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1240   205. ZARZĄDZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1240   O B W I E S Z C Z E N I E
1239   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1239   Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
1239   O B W I E S Z C Z E N I E
1239   202. ZARZĄDZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1237   Uchwała NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1236   O B W I E S Z C Z E N I E
1236   O B W I E S Z C Z E N I E
1236   PROTOKÓŁ z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1236   UCHWAŁA NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1235   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1235   18. ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1234   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGLASZA NABÓR NA WOLNE STANOWSKO URZĄDNICZE W URZĄDZIE MI
1234   PROTOKÓŁ z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1233   204. ZARZĄDZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1233   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1233   OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
1232   OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWI
1231   OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ
1231   Uchwała NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1230   UCHWAŁA NR VII/55/2015 z dnia 18 września 2015 r.
1230   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1230   Małgorzata Elżbieta Korytowska-Wajer
1229   Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
1229   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1228   O B W I E S Z C Z E N I E
1227   Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku doch
1227   196. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1227   231. ZARZĄDZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1227   PROTOKÓŁ z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1227   5. ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1226   Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
1226   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1225   UCHWAŁA NR XXXV/229/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1225   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1224   Uchwała NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1224   Uchwała NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1224   ZARZĄDZENIE NR 40/2014
1224   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1224   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1224   UCHWAŁA NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
1224   ZAPRASZAM Na XXI sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1223   165. ZARZĄDZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1223   UCHWAŁA NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1222   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1222   207. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1222   251. ZARZĄDZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1221   184. ZARZĄDZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1221   186. ZARZĄDZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1220   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1220   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1220   O B W I E S Z C Z E N I E
1220   197. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1220   20. ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1219   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1219   Uchwała NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1219   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1219   Dane teleadresowe
1218   Uchwała Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1217   Uchwała NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
1217   168. ZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1217   180. ZARZĄDZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1217   Dane teleadresowe
1215   266. ZARZĄDZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1214   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1214   UCHWAŁA NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1214   UCHWAŁA NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
1214   Obwieszczenie
1213   O B W I E S Z C Z E N I E
1213   UCHWAŁA NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1212   239. ZARZĄDZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1211   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1211   220. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1211   UCHWAŁA NR VIII/57/2015 z dnia 25 września 2015 r.
1211   262. ZARZĄDZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1210   O B W I E S Z C Z E N I E
1210   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1209   UCHWAŁA NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
1209   ZAPRASZAM Na XVI sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1209   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
1208   O B W I E S Z C Z E N I E
1208   212. ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1208   233. ZARZĄDZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1207   183. ZARZĄDZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1207   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1207   Wniosek o wydanie interpretacji
1206   UCHWAŁA NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
1205   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1205   O B W I E S Z C Z E N I E
1205   221. ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1205   2. ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1204   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
1204   185. ZARZĄDZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1204   UCHWAŁA NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1204   13. ZARZĄDZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1203   O B W I E S Z C Z E N I E
1203   UCHWAŁA NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1200   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1200   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1200   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1199   248. ZARZĄDZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1199   UCHWAŁA NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
1197   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1197   O B W I E S Z C Z E N I E
1197   247. ZARZĄDZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1197   O B W I E S Z C Z E N I E
1197   UCHWAŁA NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
1197   ZAPRASZAM Na XVII sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1196   257. ZARZĄDZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1196   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1196   33. ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1195   166. ZARZĄDZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1195   UCHWAŁA NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1194   Uchwała NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1194   243. ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1194   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1193   174. ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1193   PROTOKÓŁ z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1192   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1192   O B W I E S Z C Z E N I E
1192   24. ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1191   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1191   Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych
1191   193. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1190   Komisja Statutowa
1190   41. ZARZĄDZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1189   UCHWAŁA NR XXXV/233/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1188   182. ZARZĄDZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1188   258. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1188   Dane teleadresowe
1187   238. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1187   285. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1185   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1184   UCHWAŁA NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1184   Mirosław Józef Skonieczny
1184   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1183   Przetarg nieograniczony na:
1183   176. ZARZĄDZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1183   240. ZARZĄDZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1183   242. ZARZĄDZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   Uchwała NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1181   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1180   235. ZARZĄDZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1180   UCHWAŁA NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1179   253. ZARZĄDZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1179   305. ZARZĄDZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1178   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
1178   226. ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1178   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1177   Uchwała NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1177   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1177   O B W I E S Z C Z E N I E
1177   O B W I E S Z C Z E N I E
1177   O B W I E S Z C Z E N I E
1176   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
1176   UCHWAŁA NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1175   179. ZARZĄDZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1175   ZAPRASZAM Na XXII sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1174   Zawiadomienie o wyborze oferty
1174   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1174   175. ZARZĄDZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1173   O B W I E S Z C Z E N I E
1172   PROTOKÓŁ z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1171   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1171   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
1171   UCHWAŁA NR XXXV/235/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1171   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1170   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1170   173. ZARZĄDZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1170   255. ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1170   UCHWAŁA NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1169   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1169   OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
1169   O B W I E S Z C Z E N I E
1168   ZAPRASZAM Na XIX sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1168   ZAPRASZAM Na XXIV sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1167   UCHWAŁA NR XXXV/236/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1167   15. ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1167   25. ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1165   Budżet na rok 2017
1164   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1163   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
1163   171. ZARZĄDZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1163   249. ZARZĄDZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1163   22. ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1162   Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
1162   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1161   UCHWAŁA NR XXXV/234/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1160   Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
1160   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1159   UCHWAŁA NR XXXV/228/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1159   UCHWAŁA NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1159   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1159   UCHWAŁA NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1159   Uchwała Nr 7/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
1159   O B W I E S Z C Z E N I E
1158   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1158   Uchwała NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1158   9. Sprawozdania Budżetowe za 2016 rok
1158   16. ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1157   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1157   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1157   224. ZARZĄDZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1157   259. ZARZĄDZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1156   14. ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1156   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   UCHWAŁA NR XXXV/238/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1155   241. ZARZĄDZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1155   273. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1155   34. ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1154   UCHWAŁA NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
1154   Uchwała Nr 9/P/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
1154   45. ZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1153   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1153   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1153   O B W I E S Z C Z E N I E
1153   32. ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1152   245. ZARZĄDZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1151   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1151   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1151   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na:
1151   UCHWAŁA NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
1151   10. ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1150   UCHWAŁA NR XXXV/239/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1150   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1149   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1148   Uchwała Nr 2/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
1148   11. ZARZĄDZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1146   OGŁOSZENIE - WYBÓR OFERTY PRZETARGU
1146   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1146   UCHWAŁA NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1146   17. ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1146   Błażej Barczak
1145   UCHWAŁA NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1144   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1144   295. ZARZĄDZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1143   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na:
1142   Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
1142   206. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1142   UCHWAŁA NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1142   8. ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1141   268. ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSK
1141   UCHWAŁA NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
1141   351. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1141   9. ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI9
1140   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1139   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1139   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1139   Uchwała Nr 9/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1138   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1138   UCHWAŁA NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
1137   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1137   260. ZARZĄDZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1136   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1136   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1135   188. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1135   40. ZARZĄDZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1135   44. ZARZĄDZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1134   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1133  
1132   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1132   252. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1132   UCHWAŁA NR IX/59/2015 z dnia 29 października 2015 r.
1132   PROTOKÓŁ z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1132   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
1131   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
1131   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1131   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   277. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1130   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1129   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
1129   UCHWAŁA NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1129   23. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1126   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1126   Zawiadomonie o wyborze oferty
1126   250. ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1125   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1125   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1125   UCHWAŁA NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
1124   232. ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1124   31. ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1123   O B W I E S Z C Z E N I E
1123   UCHWAŁA NR VIII/58/2015 z dnia 29 października 2015 r.
1122   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na:
1122   UCHWAŁA NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
1122   Budżet na rok 2016
1122   27. ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1121   21. ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1119   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kuj.
1118   UCHWAŁA NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1118   UCHWAŁA NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
1117   Uchwała NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
1117   Skład osobowy Rady Miejskiej VIII Kadencji
1116   Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
1116   Obwieszczenie
1115   278. ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1115   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1115   OBWIESZCZENIE
1114   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1114   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1114   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1114   UCHWAŁA NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1113   29. ZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1113   O B W I E S Z C Z E N I E
1112   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1112   39. ZARZĄDZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1112   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA NABÓR
1111   30. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1110   275. ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1110   290. ZARZĄDZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1108   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
1108   236. ZARZĄDZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1108   36. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1107   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1107   Ogłoszenie dotyczące wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego
1107   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na:
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   292. ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   Obwieszczenie
1106   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1106   296. ZARZĄDZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1105   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1105   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1105   7. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1105   O B W I E S Z C Z E N I E
1104   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1104   12. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1103   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1103   49. ZARZĄDZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1102   270. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1101   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
1101   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
1100   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1100   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1100   265. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1098   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1098   279. ZARZĄDZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1098   282. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1098   Uchwała Nr 2/S/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
1097   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1097   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
1097   287. ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1097   341. ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1096   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1095   314. ZARZĄDZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1094   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1094   O B W I E S Z C Z E N I E
1093   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1093   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na:
1093   284. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1093   293. ZARZĄDZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1092   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
1092   UCHWAŁA NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1092   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   38. ZARZĄDZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1089   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1089   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
1089   Dane teleadresowe
1089   47. ZARZĄDZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1089   48. ZARZĄDZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1088   281. ZARZĄDZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1088   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1088   O B W I E S Z C Z E N I E
1087   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
1086   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
1086   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1086   19. ZARZĄDZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1085   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1085   297. ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1085   42. ZARZĄDZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1084   254. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1084   UCHWAŁA NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1083   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1082   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
1082   UCHWAŁA NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
1082   PROTOKÓŁ z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1080   O B W I E S Z C Z E N I E
1079   288. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1079   PROTOKÓŁ z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1079   28. ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1079   O B W I E S Z C Z E N I E
1079   ZAPRASZAM na XXVIII sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1078   319. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1078   324. ZARZĄDZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1078   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. Ochrony Środowiska
1077   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1077   26. ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1077   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1076   322. ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1076   325. ZARZĄDZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1075   289. ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1075   UCHWAŁA NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
1075   301. ZARZĄDZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1075   UCHWAŁA NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1075   346. ZARZĄDZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1073   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIU:
1073   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1073   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA NABÓR
1072   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
1072   O B W I E S Z C Z E N I E
1072   35. ZARZĄDZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1071   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
1071   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1071   PROTOKÓŁ z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1071   46. ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1069   300. ZARZĄDZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1069   303. ZARZĄDZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1069   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
1068   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1068   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1068   299. ZARZĄDZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1068   O B W I E S Z C Z E N I E
1068   O B W I E S Z C Z E N I E
1067   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
1066   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1066   O B W I E S Z C Z E N I E
1066   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
1065   Obwieszczenie
1064   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1064   O B W I E S Z C Z E N I E
1063   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1063   37. ZARZĄDZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1062   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIU:
1062   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1062   ZAPRASZAM na XXVI sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1061   UCHWAŁA NR XXXV/237/2014 z dnia 30 października 2014 r.
1061   PROTOKÓŁ z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1060   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
1060   263. ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1060   UCHWAŁA NR XVII/113/2016 z dnia 27 października 2016 r.
1060   O B W I E S Z C Z E N I E
1058   O B W I E S Z C Z E N I E
1057   272. ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1057   O B W I E S Z C Z E N I E
1055   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na:
1055   OBWIESZCZENIE
1055   304. ZARZĄDZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1055   O B W I E S Z C Z E N I E
1054   50. ZARZĄDZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1053   O B W I E S Z C Z E N I E
1053   310. ZARZĄDZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1053   343. ZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1052   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1052   280. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1052   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
1051   O B W I E S Z C Z E N I E
1051   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1050   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1050   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
1050   264. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1050   Komunikat w sprawie konsultacji
1049   311. ZARZĄDZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1049   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1049   327. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1049   Obwieszczenie
1049   Uchwała Nr 3/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.
1048   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1048   O B W I E S Z C Z E N I E
1047   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1047   O B W I E S Z C Z E N I E
1046   313. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1045   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1044   PROTOKÓŁ z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1044   PROTOKÓŁ z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1044   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1043   O B W I E S Z C Z E N I E
1042   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na:
1042   UCHWAŁA NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1042   UCHWAŁA NR XVI/111/2016 z dnia 29 września 2016 r.
1042   349. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1041   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1041   256. ZARZĄDZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1041   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1041   Obwieszczenie
1040   271. ZARZĄDZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1040   O B W I E S Z C Z E N I E
1039   UCHWAŁA NR XVII/112/2016 z dnia 27 października 2016 r.
1039   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1038   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1038   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1037   306. ZARZĄDZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1036   339. ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1035   O G Ł O S Z E N I E
1035   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIU:
1035   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1035   309. ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1034   OBWIESZCZENIE
1034   PROTOKÓŁ z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1034   350. ZARZĄDZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1033   UCHWAŁA NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
1033   315. ZARZĄDZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1032   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
1032   294. ZARZĄDZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1031   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1031   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1030   316. ZARZĄDZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1030   UCHWAŁA NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
1030   323. ZARZĄDZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1030   330. ZARZĄDZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1030   340. ZARZĄDZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1029   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1028   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1028   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawsk
1027   317. ZARZĄDZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1027   318. ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1027   337. ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1025   283. ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1024   O B W I E S Z C Z E N I E
1024   O B W I E S Z C Z E N I E
1024   O B W I E S Z C Z E N I E
1024   51. ZARZĄDZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1024   107. ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1023   312. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1022   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1022   O B W I E S Z C Z E N I E
1021   338. ZARZĄDZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1020   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
1020   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na:
1020   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1020   308. ZARZĄDZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1019   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1019   352. ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1018   O B W I E S Z C Z E N I E
1018   Piotrków Kujawski, dnia: 2016-10-06
1018   O B W I E S Z C Z E N I E
1018   Arkadiusz Krzysztof Włodarski
1017   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1017   UCHWAŁA NR XVI/110/2016 z dnia 29 września 2016 r.
1017   73. ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1016   286. ZARZĄDZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1015   57. ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1015   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1014   72. ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1013   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1013   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
1013   ZAPRASZAM na XXIX sesję Rady Miejskiej VII kadencji
1012   267. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSK
1011   O G Ł O S Z E N I E
1011   Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1011   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1010   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
1010   353. ZARZĄDZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1009   348. ZARZĄDZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1009   355. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1007   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1005   276. ZARZĄDZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1005   O B W I E S Z C Z E N I E
1005   O B W I E S Z C Z E N I E
1004   54. ZARZĄDZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
1004   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1003   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1003   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1003   O B W I E S Z C Z E N I E
1003   Piotrków Kujawski, dnia: 2016-07-27
1003   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
1001   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
1001   O B W I E S Z C Z E N I E
1001   PROTOKÓŁ z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1000   Obwieszczenie
999   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
999   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
999   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
999   ZAPRASZAM na XXVII sesję Rady Miejskiej VII kadencji
998   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
998   O B W I E S Z C Z E N I E
998   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
998   326. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
998   86. ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
998   O B W I E S Z C Z E N I E
997   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
997   298. ZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
997   O B W I E S Z C Z E N I E
996   UCHWAŁA NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
994   UCHWAŁA NR II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
993   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
993   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
992   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na:
992   328. ZARZĄDZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
992   O B W I E S Z C Z E N I E
991   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
991   345. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
991   III Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
990   O B W I E S Z C Z E N I E
989   O B W I E S Z C Z E N I E
989   O B W I E S Z C Z E N I E
988   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przteargu nieograniczonym na:
988   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
988   O B W I E S Z C Z E N I E
988   Obwieszczenie
987   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
987   O B W I E S Z C Z E N I E
987   UCHWAŁA NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
986   O B W I E S Z C Z E N I E
986   334. ZARZĄDZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
986   53. ZARZĄDZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
986   PROTOKÓŁ z XXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
984   O B W I E S Z C Z E N I E
984   61. ZARZĄDZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
984   Obwieszczenie
984   105. ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
983   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
983   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
983   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
982   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia
982   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
982   307. ZARZĄDZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
982   321. ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
981   52. ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
980   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
979   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
978   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
978   O B W I E S Z C Z E N I E
977   O B W I E S Z C Z E N I E
977   329. ZARZĄDZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
976   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
976   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
976   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
976   O B W I E S Z C Z E N I E
975   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
975   UCHWAŁA NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
975   O B W I E S Z C Z E N I E
974   Zawiadomienie
974   274. ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
974   O B W I E S Z C Z E N I E
974   O B W I E S Z C Z E N I E
974   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
974   320. ZARZĄDZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
974   71. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
974   O B W I E S Z C Z E N I E
973   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
973   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
973   65. ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
973   UCHWAŁA NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
972   O B W I E S Z C Z E N I E
972   347. ZARZĄDZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
972   67. ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
971   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
971   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
971   291. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
971   344. ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
971   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
970   332. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
970   336. ZARZĄDZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
970   63. ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
970   70. ZARZĄDZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
970   O B W I E S Z C Z E N I E
970   Obwieszczenie
970   Uchwała Nr 2/Kd /2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
969   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
968   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
968   Obwieszczenie
968   119. ZARZĄDZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
968   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
967   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
967   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
967   335. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
967   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
967   UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
966   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza przetarg pisemny
966   ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
966   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na:
966   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
965   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
965   333. ZARZĄDZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
965   UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
964   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIU:
964   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
964   UCHWAŁA NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
963   OBWIESZCZENIE
963   UCHWAŁA NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
962   O B W I E S Z C Z E N I E
961   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
961   Uchwała Nr 3/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku.
960   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
960   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
960   Uchwała Nr 3/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku.
960   Informacje dotyczące urzędnika wyborczego
959   II Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
958   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
958   98. ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
956   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia:
956   ZAPRASZAM na XXX sesję Rady Miejskiej VII kadencji
953   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
953   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
953   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
953   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
952   Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
952   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
952   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
951   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
951   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
951   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
951   62. ZARZĄDZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
950   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
948   331. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
947   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych
947   Zawiadomienie o wyborzę oferty w przetargu nieograniczonym na:
947   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
947   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
947   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
947   UCHWAŁA NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
947   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
946   354. ZARZĄDZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
945   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
945   342. ZARZĄDZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
945   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
945   UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
944   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
944   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
943   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
943   UCHWAŁA NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
942   Zgłoszenie
942   UCHWAŁA NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
941   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
940   UCHWAŁA NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
940   OBWIESZCZENIE
939   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
938   Zmiana dotycząca rejestracji działalności gospodarczej
938   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia:
938   UCHWAŁA NR XXVI/167/2017 z dnia 28 września 2017 r.
938   UCHWAŁA NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
938   UCHWAŁA NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
938   PETYCJA
937   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
937   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
937   58. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
937   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
937   UCHWAŁA NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
936   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIU:
936   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
936   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
936   O B W I E S Z C Z E N I E
936   Arkadiusz Jarosław Rybak
935   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
935   UCHWAŁA NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
935   87. ZARZĄDZENIE NR 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
934   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
934   O B W I E S Z C Z E N I E
934   UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
932   59. ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
931   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
931   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
930   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
930   UCHWAŁA NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
930   UCHWAŁA NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
930   I Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
929   O G Ł O S Z E N I E
929   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
929   O B W I E S Z C Z E N I E
929   64. ZARZĄDZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
928   O B W I E S Z C Z E N I E
928   ZAPRASZAM Na XXXI sesję Rady Miejskiej VII kadencji
927   96. ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
926   Obwieszczenie
926   Błażej Fijałkowski
926   Paweł Sebastian Betliński
925   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
924   80. ZARZĄDZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
923   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
923   UCHWAŁA NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
922   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
922   76. ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
922   Obwieszczenie
922   103. ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
921   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
921   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
921   O B W I E S Z C Z E N I E
920   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
920   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
920   UCHWAŁA NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
920   Budżet na rok 2018
920   Petycja nr 2
919   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
919   68. ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
919   106. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
919   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
918   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza konkurs
917   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
917   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
916   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
916   55. ZARZĄDZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
916   82. ZARZĄDZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
916   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru
915   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
915   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
915   UCHWAŁA NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
914   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
914   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
914   113. ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
913   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
913   97. ZARZĄDZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
912   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
912   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
912   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
912   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
912   90. ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
912   Jan Lech Bladowski
912   Krystian Betliński
911   UCHWAŁA NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
911   Obwieszczenie
910   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
910   Petycja nr 5
910   UCHWAŁA NR I/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
909   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
909   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
909   O B W I E S Z C Z E N I E
908   Petycja nr 3
908   UCHWAŁA NR III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
908   V Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
907   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
907   Budżet na rok 2019
905   74. ZARZĄDZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
904   PROTOKÓŁ z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
904   UCHWAŁA NR XXVI/169/2017 z dnia 28 września 2017 r.
903   75. ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
902   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza II przetarg pisemny
902   O B W I E S Z C Z E N I E
902   UCHWAŁA NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
902   108. ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
902   UCHWAŁA NR II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
901   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
901   UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
901   Informacja dotycząca cen i stawek
901   Ogłoszenie / obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
900   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
900   PROTOKÓŁ z XXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
900   ZAPRASZAM na XXXIV sesję Rady Miejskiej VII kadencji
899   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
899   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
899   56. ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
899   UCHWAŁA NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
898   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
898   UCHWAŁA NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
898   ZAPRASZAM Na XXXII sesję Rady Miejskiej VII kadencji
897   Społeczne Liceum Ogólnokształcące
897   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
897   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
897   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
897   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
897   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
897   104. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
897   O B W I E S Z C Z E N I E
896   Zgłoszenie
896   UCHWAŁA NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
895   Wniosek o:
895   Ogłoszenie dotyczące wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego
895   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
895   UCHWAŁA NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
894   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
893   78. ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
893   UCHWAŁA NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
893   UCHWAŁA NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
893   118. ZARZĄDZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
891   60. ZARZĄDZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
891   UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 z dnia 28 września 2017 r.
891   UCHWAŁA NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
890   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
890   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
890   69. ZARZĄDZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
890   UCHWAŁA NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
890   VII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
890   Sołectwo Anusin
889   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
888   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
888   89. ZARZĄDZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
888   110. ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
888   INFORMACJA Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
888   Sołectwo Piotrków Kujawski
887   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
887   UCHWAŁA NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
886   85. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
885   UCHWAŁA NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
884   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
884   Informacja
883   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
883   UCHWAŁA NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
883   Uchwała Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
883   164. ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
883   Sołectwo Połajewo
882   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
882   Petycja nr 4
881   92. ZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
881   Marek Zientkiewicz
880   Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne
880   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
880   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
880   UCHWAŁA NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
880   11. Sprawozdania Budżetowe za 2018 rok
879   UCHWAŁA NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
879   O B W I E S Z C Z E N I E
879   ZAPRASZAM na IV sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
879   Przemysław Wawrzyniak
878   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
878   O B W I E S Z C Z E N I E
878   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
878   66. ZARZĄDZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
878   O B W I E S Z C Z E N I E
877   Dane teleadresowe
877   81. ZARZĄDZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
877   II Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
877   ZAPRASZAM na III sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
877   Sołectwo Gradowo
876   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia
876   91. ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
875   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
875   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
875   109. ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
874   UCHWAŁA NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
874   83. ZARZĄDZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
874   O B W I E S Z C Z E N I E
874   UCHWAŁA NR IX/43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
873   UCHWAŁA NR VI/35/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
872   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
872   77. ZARZĄDZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
872   84. ZARZĄDZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
871   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
871   100. ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
870   88. ZARZĄDZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
870   UCHWAŁA NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
869   UCHWAŁA NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
869   UCHWAŁA NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
869   UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
869   Obwieszczenie
867   94. ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
867   UCHWAŁA NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
867   PROTOKÓŁ z XXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
867   173. ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
867   UCHWAŁA NR II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
867   ZAPRASZAM na VI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
866   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
866   79. ZARZĄDZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
866   UCHWAŁA NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
866   111. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
866   Komunikat
866   ZAPRASZAM na II sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
866   UCHWAŁA NR II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
866   UCHWAŁA NR III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
866   Sołectwo Świątniki
865   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
865   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
865   UCHWAŁA NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
864   175. ZARZĄDZENIE NR 82/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
864   Grzegorz Woźniak
863   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
862   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
862   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
862   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
862   149. ZARZĄDZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
862   UCHWAŁA NR II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
862   UCHWAŁA NR III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
861   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
861   Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
860   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
860   93. ZARZĄDZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
859   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
859   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
859   UCHWAŁA NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
859   Obwieszczenie
859   O B W I E S Z C Z E N I E
859   UCHWAŁA NR III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
857   UCHWAŁA NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
856   UCHWAŁA NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
856   UCHWAŁA NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
856   UCHWAŁA NR III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
855   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
855   PROTOKÓŁ z XXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
854   101. ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
853   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
853   UCHWAŁA NR III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
852   Zawiadomienie o wyborze oferty
852   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
852   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
851   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
851   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
851   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
851   UCHWAŁA NR I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
851   Halina Wawrzyniak - Nitkowska
850   UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
850   Piotrków Kujawski 14.03.2019 r.
850   VI Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
849   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
849   UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
849   95. ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
849   KOMUNIKAT w spr. zgłaszania kandydatów do TKW
848   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
848   UCHWAŁA NR V/31/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
847   133. ZARZĄDZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
847   Obwieszczenie
847   UCHWAŁA NR I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
846   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kuj.
846   UCHWAŁA NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
846   Obwieszczenie
846   O B W I E S Z C Z E N I E
846   OBWIESZCZENIE
845   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
845   PROTOKÓŁ z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
845   UCHWAŁA NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
845   99. ZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
845   O B W I E S Z C Z E N I E
845   PROTOKÓŁ z XXX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
845   Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku
844   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
844   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
843   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
843   ZAPRASZAM na I sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
843   UCHWAŁA NR I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
841   UCHWAŁA NR XXXI/211/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
841   UCHWAŁA NR II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
841   Sołectwo Palczewo
840   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
840   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
840   VI Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
839   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
839   UCHWAŁA NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
839   Sprawozdanie
839   UCHWAŁA NR I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
838   UCHWAŁA NR XXXI/205/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
838   UCHWAŁA NR I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
837   UCHWAŁA NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
836   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
836   UCHWAŁA NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
836   UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
836   Obwieszczenie
836   UCHWAŁA NR I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
835   UCHWAŁA NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
835   UCHWAŁA NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
835   O B W I E S Z C Z E N I E
833   UCHWAŁA NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
833   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
833   147. ZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
832   Obwieszczenie
832   PROTOKÓŁ z XXIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
832   Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
832   165. ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
831   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
831   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
831   UCHWAŁA NR XXVI/171/2017 z dnia 28 września 2017 r.
831   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
831   UCHWAŁA NR XXXIII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
831   UCHWAŁA NR I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
830   123. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
830   ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
830   I Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
829   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kuj.
829   UCHWAŁA NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
829   176. ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
829   POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r.
828   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
828   UCHWAŁA NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
828   121. ZARZĄDZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
828   122. ZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
828   161. ZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
828   Radosław Kocent
827   TERMINY DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
827   Włodzimierz Kubiak
826   UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
826   Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
826   UCHWAŁA NR III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
825   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
825   UCHWAŁA NR I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
824   Obwieszczenie
824   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
824   160. ZARZĄDZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
824   162. ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
824   UCHWAŁA NR IV/26/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
823   102. ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
823   Sprawozdania finansowe za 2017 r.
823   142. ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
823   O B W I E S Z C Z E N I E
823   O B W I E S Z C Z E N I E
822   172. ZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
821   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
821   Sołectwo Rudzk Mały
820   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
820   UCHWAŁA NR XXXI/213/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
820   UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.
820   Ewa Strzyżewska
819   UCHWAŁA NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
819   126. ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
819   UCHWAŁA NR XXXI/218/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
819   zgłoszenie do komisji - TKW
818   Komunikat Komisarzy Wyborczych
818   UCHWAŁA NR XXXIII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
818   Andrzej Schmidt
818   UCHWAŁA NR V/30/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
817   O B W I E S Z C Z E N I E
816   131. ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
816   III Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
815   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
815   130. ZARZĄDZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
815   157. ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
815   IV Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
815   IV Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
814   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na:
814   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
814   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
814   PROTOKÓŁ z XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
814   163. ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
813   UCHWAŁA NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
813   PROTOKÓŁ z XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
813   Piotrków Kujawski dnia 26.003.2019r.
812   Uchwała Nr 2/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
812   O B W I E S Z C Z E N I E
811   UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
810   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
809   OBWIESZCZENIE
809   115. ZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
809   120. ZARZĄDZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
809   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
808   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
808   UCHWAŁA NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
808   Uchwała Nr 3/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
808   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
808   Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
807   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
807   114. ZARZĄDZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
807   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
806   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
806   O B W I E S Z C Z E N I E
806   UCHWAŁA NR III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
806   Sławomir Kawczyński
806   Piotrków Kujawski, dnia 16.04.2019r.
805   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
805   UCHWAŁA NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
805   INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
805   116. ZARZĄDZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
805   O B W I E S Z C Z E N I E
804   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
804   UCHWAŁA NR XXXI/206/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
803   156. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
803   UCHWAŁA NR V/28/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
802   127. ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
801   UCHWAŁA NR XXVI/170/2017 z dnia 28 września 2017 r.
801   124. ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
801   UCHWAŁA NR XXXII/221/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
801   146. ZARZĄDZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
801   PROTOKÓŁ z XXXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
801   Interpelacja z dnia 08.03.2019 r.
800   Zawidomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
800   128. ZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
800   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
799   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
799   UCHWAŁA NR XXX/200/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
799   135. ZARZĄDZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
799   O B W I E S Z C Z E N I E
799   UCHWAŁA NR VI/34/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
798   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
798   Obwieszczenie
798   UCHWAŁA NR II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
797   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
797   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
797   UCHWAŁA NR VI/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
796   UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
795   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 sierpnia 2018 r.
795   166. ZARZĄDZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
794   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
794   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
793   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
793   Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomień - komitety wyborcze
792   UCHWAŁA NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
792   ZAPRASZAM na V sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
791   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
791   Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2018 r.
791   O B W I E S Z C Z E N I E
791   VII Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
790   Obwieszczenie
790   141. ZARZĄDZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
789   UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
789   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
789   O B W I E S Z C Z E N I E
788   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
788   125. ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
788   REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
788   Obwieszczenie
787   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
787   150. ZARZĄDZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
786   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrków Kujawski
786   VIII Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
785   POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r.
785   167. ZARZĄDZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
785   Komisja Statutowa
784   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
784   174. ZARZĄDZENIE NR 81/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
782   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
782   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
782   152. ZARZĄDZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
782   Odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 31.01.2019 r.
781   092. Zarządzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 września 2008 r
781   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 9 kwietnia 2019 r.
780   137. ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
780   Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego
779   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
779   171. ZARZĄDZENIE NR 78/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
778   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
778   132. ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
778   169. ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
777  
777   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
777   Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku
777   Odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 08.03.2019 r.
776   UCHWAŁA NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
776   UCHWAŁA NR XXXI/202/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
776   UCHWAŁA NR XXXI/215/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
776   UCHWAŁA NR XXXIII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
775   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
775   UCHWAŁA NR XXXI/219/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
775   UCHWAŁA NR XXXIV/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
775   O B W I E S Z C Z E N I E
774   UCHWAŁA NR XXXI/208/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
774   UCHWAŁA NR XXXI/214/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
773   UCHWAŁA NR XXXII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
773   UCHWAŁA NR VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
772   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
772   Interpelacja z dnia 31.01.2019 r.
771   112. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
771   UCHWAŁA NR XXXI/209/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
771   144. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
771   Jerzy Iglewski
770   UCHWAŁA NR XXXII/220/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
770   155. ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
770   Komunikat
769   Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
768   Komisja Rewizyjna
767   Zawiadomienie o udzieniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
767   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
767   Składy obwodowych komisji wyborczych
766   UCHWAŁA NR XXIX/190/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
766   UCHWAŁA NR V/29/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
766   Petycja nr 6
765   Wykaz ulic
765   UCHWAŁA NR XXX/199/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
765   139. ZARZĄDZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
764   158. ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
763   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
763   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
763   UCHWAŁA NR XXXII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
763   O B W I E S Z C Z E N I E
763   UCHWAŁA NR V/27/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
762   Obwieszczenie
761   Obwieszczenie
761   O B W I E S Z C Z E N I E
761   138. ZARZĄDZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
759   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
759   UCHWAŁA NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
759   V Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
758   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
758   153. ZARZĄDZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
758   POSTANOWIENIE NR 82/2019
758   Urząd Miasta i Gminy
757   Uchwala w sprawie powolywania terytorialnych komisji wyborczych
757   168. ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
757   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r.
756   UCHWAŁA NR IX/46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
754   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
754   UCHWAŁA NR XXIX/189/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
754   UCHWAŁA NR XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
754   134. ZARZĄDZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
754   183. ZARZĄDZENIE NR 90/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
753   211. ZARZĄDZENIE NR 28/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
752   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
752   159. ZARZĄDZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
752   UCHWAŁA NR XXXIV/233/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
752   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
751   Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 września 2018
751   Piotrków Kujawski, dnia 16.05.2019r.
750   236. ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
749   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
749   140. ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
749   UCHWAŁA NR XXXIV/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
749   OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.
747   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
747   148. ZARZĄDZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
746   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
745   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
745   UCHWAŁA NR XXXI/203/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
745   KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku
744   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
744   151. ZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
743   O B W I E S Z C Z E N I E
743   UCHWAŁA NR VII/36/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
742   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
742   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
742   ZWOŁUJĘ
742   214. ZARZĄDZENIE NR 31/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
742   UCHWAŁA NR VIII/42/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
741   O B W I E S Z C Z E N I E
739   UCHWAŁA NR XXIX/197/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
739   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
739   PROTOKÓŁ z IV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
738   O B W I E S Z C Z E N I E
738   UCHWAŁA NR VII/37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
737   UCHWAŁA NR XXIX/193/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
736   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na:
735   Piotrków Kujawski, dnia 15.03.2019 r.
734   UCHWAŁA NR XXXI/204/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
734   170. ZARZĄDZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
734   Piotrków Kujawski, dnia 09.05.2019 r.
733   INFORMACJA
732   UCHWAŁA NR XXX/201/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
732   POSTANOWIENIE NR 83/2019
731   Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
730   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
729   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
729   IX Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
728   Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
728   O B W I E S Z C Z E N I E
727   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
727   O B W I E S Z C Z E N I E
727   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r.
727   ZARZĄDZENIE NR 22/2019
727   Uchwała Nr 4 /S/2019 Składu Orzekającego Nr 9 w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2019 roku.
726   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
726   117. ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
726   154. ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
726   Komunikat o liczbie mieszkańców
726   UCHWAŁA NR XXXIV/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
725   Piotrków Kujawski, dnia 26.04.2019 r.
724   UCHWAŁA NR XXIX/191/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
724   Piotrków Kujawski
724   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 9 kwietnia 2019 r.
722   PROTOKÓŁ z III Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
722   10. Sprawozdania Budżetowe za 2017 rok
722   VIII Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
722   IX Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
721   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
718   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
718   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
717   UCHWAŁA NR IX/72/2011
717   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
716   UCHWAŁA NR XXXI/216/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
716   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
716   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
716   Rejestr Instytucji Kultury
716   220. ZARZĄDZENIE NR 37/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
715   Petycja nr 7
714   UCHWAŁA NR XXXI/210/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
714   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
713   129. ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
712   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
712   O B W I E S Z C Z E N I E
712   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
710   143. ZARZĄDZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
710   PROTOKÓŁ z I Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
709   Uchwała Nr 3 /D/2019 Składu Orzekającego Nr 9 w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2019 roku.
707   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
706   UCHWAŁA NR XXXI/207/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
706   217. ZARZĄDZENIE NR 34/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
705   O B W I E S Z C Z E N I E
705   O B W I E S Z C Z E N I E
705   203. ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
703   205. ZARZĄDZENIE NR 22/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
702   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
702   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
702   202. ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
701   UCHWAŁA NR XXXI/212/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
700   UCHWAŁA NR XXIX/194/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
700   UCHWAŁA NR XXIX/195/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
700   UCHWAŁA NR VIII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
699   145. ZARZĄDZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
699   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
697   Piotrków Kujawski: ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH.
697   188. ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
696   209. ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
696   wniosek_indywidualny utylizacja azbestu
695   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
695   O B W I E S Z C Z E N I E
695   Interpelacja z dnia 28.06.2019 r.
694  
693   192. ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
692   ZAPRASZAM na VIII sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
689   Wybory ławników na kadencję 2020-2023
689   239. ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
688   UCHWAŁA NR XXXII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
687   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
687   UCHWAŁA NR VIII/40/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
687   UCHWAŁA NR VIII/38/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
686   200. ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
686   PROTOKÓŁ z V Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
686   ZAPRASZAM na IX sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
686   Obwieszczenie
685   180. ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
685   185. ZARZĄDZENIE NR 2/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
685   196. ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
685   207. ZARZĄDZENIE NR 24/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
685   WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA RZECZ INNEGO PODMIOTU
685   UCHWAŁA NR IX/44/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
684   O B W I E S Z C Z E N I E
684   wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
683   210. ZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
682   189. ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
681   UCHWAŁA NR XXIX/196/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
681   Piotrków Kujawski, dnia 07.08.2019r.
680   219. ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
679   UCHWAŁA NR XXIX/192/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
679   186. ZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
679   201. ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
679   Piotrków Kujawski, dnia 02.05.2019 r.
679   Piotrkw Kujawski, dnia 09.05.2019 r.
678   UCHWAŁA NR XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
678   O B W I E S Z C Z E N I E
678   190. ZARZĄDZENIE NR7/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
678   Piotrków Kujawski 14.03.2019 r.
678   ZGŁOSZENIE
677   UCHWAŁA NR XXXIV/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
677   Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości c
677   UCHWAŁA NR IX/45/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
676   UCHWAŁA NR XXXII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTKOWIE KUJAWSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.
676   Piotrków Kujawski, dnia 08.08.2019r.
675   198. ZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
673   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
673   Uchwała Nr 12/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
673   181. ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
673   Uchwała Nr 3/Kd /2019 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2019 roku.
673   INFORMACJA
673   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
672   Odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 28.06.2019 r.
671   204. ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
670   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
670   136. ZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
670   224. ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
670   UCHWAŁA NR VIII/39/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
669   208. ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
669   UCHWAŁA NR X/49/2019 z dnia 27 września 2019 r.
668   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
668   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
668   177. ZARZĄDZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
668   O B W I E S Z C Z E N I E
668   213. ZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
667   PROTOKÓŁ z VII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
665   235. ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
664   218. ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
664   222. ZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
664   Piotrków Kujawski, dnia 24.05.2019 r.
663   PROTOKÓŁ z II Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
662   Wniosek na prowadzenie hodowli / utrzymywanie* psa/psów rasy uznawanej za agresywną. Wniosek należy
662   XI Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
661   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
660   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
660   194. ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
659   216. ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
658   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
658   187. ZARZĄDZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
657   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji środowiskowej
657   Państwowa Komisja Wyborcza
656   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
656   197. ZARZĄDZENIE NR 14/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
656   199. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
656   PROTOKÓŁ z VI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
655   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
655   244. ZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
652   191. ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
652   Odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 06.08.2019 r.
652   X Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
649   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
649   215. ZARZĄDZENIE NR 32/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
649   223. ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
648   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
647   Piotrków Kujawski, dnia 24.05.2019 r.
644   182. ZARZĄDZENIE NR 89/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
644   POSTANOWIENIE NR 167/2019
643   228. ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
641   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
640   229. ZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
639   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
638   Piotrków Kujawski, dnia 14.08.2019r.
638   ZAPRASZAM na X sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
637   179. ZARZĄDZENIE NR 86/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
637   Głosowanie korespondencyjne
636   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
635   Uchwała Nr 15/P/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
635   231. ZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
634   206. ZARZĄDZENIE NR 23/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
634   X Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
633   174. Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
633   184. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
633   Interpelacja z dnia 06.08.2019 r.
632   127. ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
632   PROTOKÓŁ z XXXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
632   UCHWAŁA NR X/50/2019 z dnia 27 września 2019 r.
631   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
631   UCHWAŁA NR XII/61/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
629   ZAPRASZAM na XI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
628   Głosowanie przez dopisanie do spisu
627   193. ZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
626   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku
625   Obwieszczenie o podziale gminy na obwody głosowania
624   221. ZARZĄDZENIE NR 38/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
624   232. ZARZĄDZENIE NR 49/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
622   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
622   226. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
621   Postanowienie nr 150/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
621   178. ZARZĄDZENIE NR 85/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
621   195. ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
619   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
619   Komunikat w sprawie konsultacji
618   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
618   Petycja nr 8
616   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
616   240. ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
615   248. ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
615   260. ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
615   UCHWAŁA NR XIII/80/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
614   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
613   245. ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
612   227. ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
610   234. ZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
609   Obwodowe Komisje Wyborcze - składy
608   230. ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
608   Piotrków Kujawski, dnia 08.01.2020r.
607   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
607   246. ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
607   ZAPRASZAM na XII sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
606   OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
606   Petycja nr 9
606   Piotrków Kujawski, dnia 02.01.2020r.
605   247. ZARZĄDZENIE NR 64/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
605   OBWIESZCZENIE
604   225. ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
604   237. ZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
604   241. ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
604   UCHWAŁA NR X/47/2019 z dnia 27 września 2019 r.
602   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
602   Zarządzenie 60/2019
602   Spis wyborców
602   UCHWAŁA NR X/48/2019 z dnia 27 września 2019 r.
602   UCHWAŁA NR X/51/2019 z dnia 27 września 2019 r.
601   Postanowienie nr 151/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
601   UCHWAŁA NR X/54/2019 z dnia 27 września 2019 r.
601   XIII Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
600   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
600   Uchwała Nr 1/I/2019 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2019 r
599   PROTOKÓŁ z IX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
599   Sprawozdanie
598   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
598   Piotrków Kujawski, dnia 26.08.2019 r.
597   261. ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
596   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
596   PROTOKÓŁ z VIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
596   XII Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
595   Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym
594   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
593   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
592   XI Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
592   PROTOKÓŁ z X Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
591   ZAPRASZAM na XIII sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
589   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
589