logo
Zamówienia publiczne » Informacja o wyborze oferty
2020

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
Budowa sieci wodociągowej.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa i remont dróg gminnych
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim - IV etap
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na:
Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO W GMINIE PIOTRKÓW KUJAWSKI NA ROK 2021
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBOŁĘCE.
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645