logo
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza
- 2006 - 2010

001. ZARZĄDZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert
Więcej »
002. ZARZĄDZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych
Więcej »
003. ZARZĄDZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
004. ZARZĄDZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
005. ZARZĄDZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: wyznaczenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
006. ZARZĄDZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert
Więcej »
007. ZARZĄDZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
008. ZARZĄDZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2006
Więcej »
009. ZARZĄDZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Więcej »
010. ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki
Więcej »
011. ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
012. ZARZĄDZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejsze
Więcej »
013. ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Na podstawie art. 1 ust. 3 oraz art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.
Więcej »
014. ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
nadania Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie
Więcej »
015. ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustalenia regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
016. ZARZĄDZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
podania do publicznej wiadomości informacji z
Więcej »
017. ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zbycia nieruchomości.
Więcej »
018. ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2006 rok.
Więcej »
019. ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
020. ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyoru najkor
Więcej »
021. ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
022. ZARZĄDZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
023. ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
024. ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci
Więcej »
025. ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym do dokonania i oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
026. ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2007 roku
Więcej »
027. ZARZĄDZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
028. ZARZĄDZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym do dokonania i oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
029. ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym do dokonania i oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
030. ZARZĄDZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym do dokonania i oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
031. ZARZĄDZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym do dokonania i oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
032. ZARZĄDZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru
Więcej »
033. ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji zużytych środków trwałych, wyposażenia i sprzętu elektronicznego.
Więcej »
034. ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkor
Więcej »
035. ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkor
Więcej »
036. ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
037. ZARZĄDZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania Komisji Prztergowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru
Więcej »
038. ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
039. Zarządzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 września 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
040. ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
041. ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Więcej »
042. Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Byczu.
Więcej »
043. Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie uzupelnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Byczu.
Więcej »
044. Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Byczu.
Więcej »
045. Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Świątnikach.
Więcej »
046. Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 października 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
047. Zarządzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2007 roku.
Więcej »
048. Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 października 2007 r
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2007 roku
Więcej »
049. Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 października 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
050. Zarządzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
przekazania w administrowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dębołęce przebudowanego placu zabaw znajdującego się na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Dębołęce wreaz z urządzeniami znajdującymi się na nim.
Więcej »
051. Zarządzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia"Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
052. Zarządzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru
Więcej »
053. Zarządzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Więcej »
054. Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie utworzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
Więcej »
055. Zarządzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru
Więcej »
056. Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
057. Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
058. Zarządzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych.
Więcej »
059. Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji żużytych środków trwałych, wyposażenia i materiałów.
Więcej »
060. Zarządzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
061. Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny żłożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkor
Więcej »
062. Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
063. Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny
Więcej »
064. Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
Więcej »
065. Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki
Więcej »
066. Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki
Więcej »
067. Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki
Więcej »
068. Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2007 rok.
Więcej »
069. Zarządzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2007 rok.
Więcej »
070. Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
071. Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008.
Więcej »
072. Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2008 roku.
Więcej »
073. Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na rok 2008
Więcej »
074. Zarządzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
075. Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny
Więcej »
076. Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
w sprawie postępowania w sytuacjach kryzysowych
Więcej »
077. Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
w sprawie ustalenia wzorów : wniosku o udzielenie wsparcia, umowy o dofinansowanie, sprawozdania końcowego
Więcej »
078. Zarządzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
zmieniające uchawałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
079. Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsięiorca uniegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Więcej »
080. Zarządzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Więcej »
081. Zarządzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Więcej »
082. Zarządzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają
Więcej »
083. Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane
Więcej »
084. Zarządzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2008 roku.
Więcej »
085. Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
086. Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
w sprawie zmian zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych
Więcej »
087. Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
088. Zarządzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
089. Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski rak 2008
Więcej »
090. Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
091. Zarządzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
093. Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 września 2008 r
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
094. Zarządzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
095. Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
096. Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
097. Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projekty budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009 r.
Więcej »
098. Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny
Więcej »
099. Zarządzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny
Więcej »
100. Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 października 2008 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
101. Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 października 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
102. Zarządzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 października 2008 r
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2008 roku.
Więcej »
103. Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2008 roku
Więcej »
104. Zarządzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
Więcej »
105. Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Więcej »
106. Zarządzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
107. Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
w sprawie ustalenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
108. Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Byczu.
Więcej »
109. Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dębołęce.
Więcej »
110. Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
111. Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
112. Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego.
Więcej »
113. Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Kujawskim - działka nr 283/1.
Więcej »
114. Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
w sprawie ustalenia stawek za nieczystości stałe
Więcej »
115. Zarządzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
116. Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają
Więcej »
117. Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadznia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki. oceny złożonych ofert
Więcej »
118. Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
119. Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
120. Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
Więcej »
121. Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2008 rok.
Więcej »
122. Zarządzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Połajewie - działka nr 388/7.
Więcej »
123. Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
124. Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
125. Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub likwidację środka trwałego.
Więcej »
126. Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2009 r.
Więcej »
127. Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu orz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Więcej »
128. Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż używanego środka trwałego: samochodu pożarniczego marki STAR typ 244 L.
Więcej »
129. Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury w Piotrkowie Kujawskim oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Więcej »
130. Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2008 rok.
Więcej »
131. Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
132. Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
133. Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
w sprawie: powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko pracy Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.
Więcej »
134. Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2008 r. Panu Markowi Marynowskiemu - Dyrektorowi Miejsko - Gminego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
135. Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2008 r. Pani Alinie Miętkiewicz - Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
136. Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
w sprawie: powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Ochrony środowiska
Więcej »
137. Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
138. Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
w sprawie stwierdzenia wygaśniecia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Świątnikach.
Więcej »
139. Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki
Więcej »
140. Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki
Więcej »
141. Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
142. Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Więcej »
143. Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rozliczeń finansowych
Więcej »
144. Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. podatków i opłat
Więcej »
145. Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009 r.
Więcej »
146. Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Rozwoju lokalnego i promocji
Więcej »
147. Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki nieruchomościami
Więcej »
148. Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rozwoju lokalnego i promocji
Więcej »
149. Zarządzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkówie Kujawskim
Więcej »
150. Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
151. Zarządzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
152. Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
153. Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
154. Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
Więcej »
155. Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
156. Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. budownictwa, inwestycji i architektury.
Więcej »
157. Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2009 roku.
Więcej »
158. Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
159. Zarządzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego
Więcej »
160. Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
Więcej »
161. Zarządzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębołęce
Więcej »
162. Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 1 września 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łabędzin
Więcej »
163. Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 września 2009 r
w sprawie wykonania prawa pierwokupu
Więcej »
164. Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 września 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Więcej »
165. Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 września 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Więcej »
166. Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 września 2009 r
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
167. Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 września 2009 r
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010 r.
Więcej »
168. Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 października 2009
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
169. Zarządzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 października 2009 r
w sprawie wykonania prawa pierwokupu.
Więcej »
170. Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 września 2009 r
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2009 roku.
Więcej »
171. Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
Więcej »
172. Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 roku
Więcej »
173. Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w ramach Programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313 322 323 Odnowa i rozwój w
Więcej »
174. Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
Więcej »
175. Zarządzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
176. Zarządzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
177. Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy.
Więcej »
178. Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
Więcej »
179. Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
180. Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
181. Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
182. Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego publicznego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 72/1, położonej w miejscowości Łabędzin oraz obniżenia ceny wywoławczej.
Więcej »
183. Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2009 rok.
Więcej »
184. Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych.
Więcej »
185. Zarządzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
186. Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, położonej przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Więcej »
187. Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji
Więcej »
188. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Więcej »
189. Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Więcej »
190. Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2009 rok.
Więcej »
191. Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2010 roku.
Więcej »
192. Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urządowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Więcej »
193. Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2009.
Więcej »
194. Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
195. Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminne Piotrków Kujawski
Więcej »
196. Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz jednostkach organizacyjnych miasta i gminy.
Więcej »
197. Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie przyznania Pani Alinie Miętkiewicz - Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2009 rok
Więcej »
198. Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie przyznania Panu Markowi Marynowskiemu - Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2009 rok
Więcej »
199. Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
200. Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Więcej »
201. Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
202. Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gradowie.
Więcej »
203. Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
Więcej »
204. Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gradowie.
Więcej »
205. Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
206. Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
207. Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: planu kontroli na 2010 rok.
Więcej »
208. Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
w sprawie wykonania prawa pierwokupu
Więcej »
209. Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
210. Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gradowie.
Więcej »
211. Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
dotyczące poboru wody z wodociągu pubicznego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnych
Więcej »
212. Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2010 roku.
Więcej »
213. Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2010
Więcej »
214. Zarządzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego
Więcej »
215. Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego środka trwałego:wagi wozowo-samochodowej WS-50
Więcej »
216. Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.
Więcej »
217. Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 20 września 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
218. Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 29 września 2010 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.
Więcej »
219. Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 29 września 2010 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok
Więcej »
220. Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
221. Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania Budowa Placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2
Więcej »
222. Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Więcej »
223. Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania Rewitalizacja założenia dworsko-parkowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
224. Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania Budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu: Moje boisko-Orlik 2012
Więcej »
225. Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim. W ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lat
Więcej »
226. Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 6 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji zużytego zestawu komputerowego.
Więcej »
227. Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 7 października 2010 r.
Więcej »
228. Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 18 października 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
229. Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 20 października 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2010 roku.
Więcej »
230. Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 25 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
231. Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 28 października 2010 r.
w sprawie pzeprowadzenia konsultacji "Progamu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku.
Więcej »
232. Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
233. Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam:
Więcej »
234. Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia
Więcej »
235. Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
Więcej »
236. Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji
Więcej »
237. Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji
Więcej »
238. Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego
Więcej »
239. Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
240. Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
241. Zarządzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
Więcej »
242. Zarządzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
243. Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci
Więcej »
244. Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie wykonania pierwokupu
Więcej »
245. Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
246. Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
247. Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
248. Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 roku.
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645