logo

Wybory Samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Więcej »
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Więcej »
Uchwała Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 września 2018
Więcej »
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 października 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
INFORMACJA Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 21 września 2018 r. w sprawie losowania kandydatów zgłoszonych do OKW
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 września 2018 roku
Więcej »
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
TERMINY DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
Więcej »
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r.
z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku
z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
Więcej »
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Więcej »
Komunikat Komisarzy Wyborczych
Więcej »
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Więcej »
Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Więcej »
zgłoszenie do komisji - TKW
Więcej »
Uchwala w sprawie powolywania terytorialnych komisji wyborczych
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
Więcej »
KOMUNIKAT w spr. zgłaszania kandydatów do TKW
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Więcej »
Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomień - komitety wyborcze
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Więcej »
Komunikat o liczbie mieszkańców
Więcej »
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Więcej »
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
Więcej »
INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
z dnia 13 marca 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
Więcej »
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów j
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
Więcej »
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
Więcej »
Informacje dotyczące urzędnika wyborczego
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645