logo

WYBORY PREZYDENT RP - 2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/2019
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych
Więcej »
Wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW
Więcej »
Wzór zgłoszenie
- uzupełnienie składu OKW przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców
Więcej »
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
POSTANOWIENIE NR 33/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na stałe obwody głosowanie, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
POSTANOWIENIE NR 44/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Więcej »
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Więcej »
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2020 roku
Więcej »
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r.
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Więcej »
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej »
Link PKW
Więcej »
Załączniki do pobrania
Więcej »
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
Więcej »
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Więcej »
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Więcej »
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę
z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Więcej »
INFORMACJA DLA WYBORCÓW
Sołectw : Lubsin, Palczewo, Zborowiec
Więcej »
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków OKW - aktualizacja
Więcej »
Postanowienie Nr 72/2020
Komisarza Wyborczego we Włocłasku I z dnia 9 czerwca 2020 r.
Więcej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania
Więcej »
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 12 czerwca 2020 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE PKW z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Więcej »
POSTANOWIENIE NR 78/2020
Komisarza Wyborczego we Włocławsku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Więcej »
Aktualne składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Więcej »
POSTANOWIENIE NR 87/2020
Komisarza Wyborczego we Włocławsku I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645