logo
Ogłoszenia
Inne

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021 -2024
Więcej »
Zarządzenie zastępcze Nr 13/2021
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Więcej »
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Więcej »
Komunikat w sprawie konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Więcej »
Komunikat w sprawie konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Sprawozdanie
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Więcej »
Komunikat
Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Informacja
dotycząca ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
Informacja dotycząca cen i stawek
za Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę oraz Wysokość Cen za Odprowadzone Ścieki
Więcej »
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Więcej »
Komunikat w sprawie konsultacji
projektu uchwały Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Więcej »
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w
Więcej »
INFORMACJA ZARZĄDU KÓŁKA ROLNICZEGO
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Kółka Rolniczego w Wójcinie wszczęta została likwidacja Kółka Rolniczego w Wójcinie
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 19.04.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 16.04.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 12.04.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 10.04.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 06.04.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 29.03.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 06.03.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 27.02.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 14.02.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 30.01.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 27.01.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 26.01.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 17.01.2012 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 17.01.2012 r.
Więcej »
Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
Informacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku 04-01-2012
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 05.12.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 05.12.2011 r
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 14.11.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 31.10.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 29.09.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 12.09.2011 r.
Więcej »
Komunikat w sprawie konsultacji projektu
uchwały Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 08.09.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 30.08.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 11.08.2011 r.
Więcej »
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 06.07.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 21.06.2011 r.
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 13.06.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 02.06.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 31.05.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski,dnia 02.05.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 21.04.2011 r.
Więcej »
INFORMACJA
Więcej »
Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 28.03.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 24.03.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 08.08.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 03.03.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 03.02.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 03.02.2011 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 14.01.2011 r.
Więcej »
URZĄD MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KOŚCIELNA 1, 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 03.12.2010 r.
Więcej »
Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 27.10.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 05.10.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Piotrków Kujawski, dnia 05.10.2010 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski 2010.09.13
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 13.09.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 28.07.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 14.07.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski z dnia 06.07.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 23.06.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 18.06.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 26.05.2010 r.
Więcej »
WYKAZ
nieruchomości położonych w gminie Piotrków Kujawski przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kuajwski, dnia 24.05.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 18.05.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 13 maja 2010 r.
Więcej »
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
Więcej »
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 15.04.2010 r.
Więcej »
WYKAZ
nieruchomości położonych w gminie Piotrków Kujawski przeznaczonych do dzierżawy.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 12.04.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kuajwski, dnia 18.03.2010 r.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2 826 m2, położonej w miejscowości Łabędzin.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 19.02.2010 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 15.01.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 12.01.2010 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrrków Kujawski, dnia 21.12.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 15.12.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 14.12.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 30.11.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 19.11.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 02 listopada 2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 30 października 2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 26.10.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 21.10.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 21.10.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 21.10.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrkow Kujawski, 13.10.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 08.10.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 06.10.2009 roku
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 05.10.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 01.10.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
Piotrkow Kujawski, dnia 21.09.2009 r.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski, dnia 11.09.2009 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 11.09.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 10.09.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 18.08.2009 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 20.08.2009 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 19.08.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 19.08.2009 roku.
Więcej »
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2 826 m2, położonej w Łabędzinie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 07.08.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 07.08.2009 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 29.07.2009 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 21.07.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 21.07.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 17.07.2009 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 02.07.2009 r.
Więcej »
Informacja
WYKAZ nieruchomości położonych w gminie Piotrków Kujawski przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 30.06.2009 roku.
Więcej »
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
Zawiadamia się, że w dniu 10 czerwca 2009 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs na wspieranie zadań publicznych
Więcej »
BURMISTRZA MIASTA I GMINY Piotrków Kujawski, dnia 10.06.2009 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 25.05.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 11.05.2009 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 27.04.2009 roku
Więcej »
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 23.04.2009 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 21.04.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 16.04.2009 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 31.03.2009 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 17.03.2009 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 12.03.2009 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 12.03.2009 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 24.02.2009 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 12.02.2009 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 16.01.2009
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 31.12.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 22.12.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 16.12.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 02.12.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 01.12.2008 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 25.11.2008 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 21.11.2008 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 14.11.2008 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 07.11.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 22.10.2008 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 30.10.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 23.10.2008 r.
Więcej »
INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 06.10.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 02.10.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 30.09.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 25.09.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 19.09.2008 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Piotrków Kujawski, dnia 12.09.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Piotrków Kujawski, dnia 04.09.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Piotrków Kujawski, dnia 20.08.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Piotrków Kujawski, dnia 08.08.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 08.07.2008 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 16.06.2008 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 16.06.2008 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 09.06.2008 roku.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 roku Nr 80 poz.717 ze zmianami)
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 28.04.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 17.04.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 02.04.2008 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 31.03.2008 roku
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 27.03.2008 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Piotrków Kujawski, dnia 11.03.2008 roku
Więcej »
INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz.717 ze zmianami )
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 roku Nr 80 poz.717 ze zmianami )
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 roku Nr 80 poz.717 ze zmianami )
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645