logo
Rada Miejska
Raport o stanie Gminy

INFORMACJA
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy
Więcej »
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Więcej »
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645