logo
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza
- 2017 - 2021

1. ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Więcej »
2. ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach prowadzonych w 2017 roku.
Więcej »
3. ZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2017 rok
Więcej »
4. ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
5. ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
uchylające Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
6. ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
7. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2017 roku
Więcej »
8. ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Więcej »
9. ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI9
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2016 roku
Więcej »
10. ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
11. ZARZĄDZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawski w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Więcej »
12. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2017
Więcej »
13. ZARZĄDZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2017.
Więcej »
14. ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
15. ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
16. ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
17. ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
18. ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
19. ZARZĄDZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2016 rok
Więcej »
20. ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2016 rok
Więcej »
21. ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy
Więcej »
22. ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
23. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
24. ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
25. ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej.
Więcej »
26. ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
27. ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatrudnienia Pani Alicji Wójcik na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
28. ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029
Więcej »
29. ZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
30. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029
Więcej »
31. ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
32. ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
33. ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
34. ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów
Więcej »
35. ZARZĄDZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Więcej »
36. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2017 roku
Więcej »
37. ZARZĄDZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zdawczo-odbiorczej
Więcej »
38. ZARZĄDZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
39. ZARZĄDZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
40. ZARZĄDZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
41. ZARZĄDZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim za 2016 rok
Więcej »
42. ZARZĄDZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji środka trwałego
Więcej »
43. ZARZĄDZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
44. ZARZĄDZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Więcej »
45. ZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2016 rok
Więcej »
46. ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
47. ZARZĄDZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dla mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 1 m
Więcej »
48. ZARZĄDZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
49. ZARZĄDZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
50. ZARZĄDZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
51. ZARZĄDZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029
Więcej »
52. ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
53. ZARZĄDZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 19 czerwca 2017 r.
Więcej »
54. ZARZĄDZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
55. ZARZĄDZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
56. ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2017 roku
Więcej »
57. ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
58. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Więcej »
59. ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
60. ZARZĄDZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na obszarze Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
61. ZARZĄDZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
62. ZARZĄDZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Piotrków Kujawski
Więcej »
63. ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
64. ZARZĄDZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
65. ZARZĄDZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
66. ZARZĄDZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
67. ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
68. ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029
Więcej »
69. ZARZĄDZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
70. ZARZĄDZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 rok oraz projektu WPF na rok 2018 i lata następne
Więcej »
71. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie procedury prac na dokumentem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2027
Więcej »
72. ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2017 roku
Więcej »
73. ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
74. ZARZĄDZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrkowie Kujawskim w 2017 r.
Więcej »
75. ZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Więcej »
76. ZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
77. ZARZĄDZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
78. ZARZĄDZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029
Więcej »
79. ZARZĄDZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
80. ZARZĄDZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Byczu
Więcej »
81. ZARZĄDZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
82. ZARZĄDZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy
Więcej »
83. ZARZĄDZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku
Więcej »
84. ZARZĄDZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
85. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Byczu.
Więcej »
86. ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Byczu
Więcej »
87. ZARZĄDZENIE NR 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
88. ZARZĄDZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień na roboty budowlane lub usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro
Więcej »
89. ZARZĄDZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski na 2018 rok
Więcej »
90. ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029
Więcej »
91. ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
92. ZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2018 roku
Więcej »
93. ZARZĄDZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
94. ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Więcej »
95. ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2018 roku
Więcej »
96. ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
97. ZARZĄDZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
98. ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
99. ZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
Więcej »
100. ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
Więcej »
101. ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2018
Więcej »
102. ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2018
Więcej »
103. ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2018 rok
Więcej »
104. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
105. ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2017 roku
Więcej »
106. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określania formy przekazywania sprawozdań budżetowych
Więcej »
107. ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, oznaczonych numerami działek: 6, 38, 112, 119, 128/1, położonych w obrębie geodezyjnym Rudzk Duży, gmina Piotrków Kujawski.
Więcej »
108. ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, oznaczonej numerem działki 30/3, położonej w obrębie geodezyjnym Rudzk Duży, gmina Piotrków Kujawski.
Więcej »
109. ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, oznaczonej numerem działki 104/1, położonej w obrębie geodezyjnym Rudzk Duży, gmina Piotrków Kujawski.
Więcej »
110. ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, oznaczonych numerami działek: 88/7, 111/2, 136/2, 138/2, 143/2, położonych w obrębie geodezyjnym Rudzk Duży, gmina Piotrków Kujawski
Więcej »
111. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, oznaczonej numerem działki 64, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski.
Więcej »
112. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
113. ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
114. ZARZĄDZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
Więcej »
115. ZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2017 rok
Więcej »
116. ZARZĄDZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2017 rok
Więcej »
117. ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
118. ZARZĄDZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
119. ZARZĄDZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
120. ZARZĄDZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2027
Więcej »
121. ZARZĄDZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
122. ZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
123. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Zespołu programowego ds. opracowania Gminnego Programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2027
Więcej »
124. ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2018 roku
Więcej »
125. ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
126. ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim za 2017 rok
Więcej »
127. ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa w maszynach i narzędziach napędzanych silnikami spalinowymi
Więcej »
128. ZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia sposobu rozliczenia bieżącego zużycia paliwa oraz norm zużycia paliwa w maszynach i urządzeniach napędzanych silnikami spalinowymi
Więcej »
129. ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Więcej »
130. ZARZĄDZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej celem oceny i zaopiniowania ofert na kompleksową organizację imprezy plenerowej pod nazwą " Dni Piotrkowa Kujawskiego 2018"
Więcej »
131. ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2017 rok
Więcej »
132. ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
Więcej »
133. ZARZĄDZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
134. ZARZĄDZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start"
Więcej »
135. ZARZĄDZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start"
Więcej »
136. ZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start"
Więcej »
137. ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start"
Więcej »
138. ZARZĄDZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie usuwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
Więcej »
139. ZARZĄDZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
140. ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029
Więcej »
141. ZARZĄDZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
142. ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
143. ZARZĄDZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
144. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
145. ZARZĄDZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2018 roku
Więcej »
146. ZARZĄDZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
Więcej »
147. ZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego
Więcej »
148. ZARZĄDZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
149. ZARZĄDZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Kierownika Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
150. ZARZĄDZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach prowadzonych w 2018 roku.
Więcej »
151. ZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia zasad pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
152. ZARZĄDZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2018 roku
Więcej »
153. ZARZĄDZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
154. ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej
Więcej »
155. ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
156. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
157. ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
158. ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska
Więcej »
159. ZARZĄDZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029
Więcej »
160. ZARZĄDZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
161. ZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok oraz projektu WPF na rok 2019 i lata następne
Więcej »
162. ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Więcej »
163. ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej zużytych środków trwałych, wyposażenia i materiałów.
Więcej »
164. ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
165. ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
166. ZARZĄDZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych
Więcej »
167. ZARZĄDZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2018 roku
Więcej »
168. ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
169. ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
170. ZARZĄDZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
171. ZARZĄDZENIE NR 78/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
172. ZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
173. ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029
Więcej »
174. ZARZĄDZENIE NR 81/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
175. ZARZĄDZENIE NR 82/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Więcej »
176. ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
177. ZARZĄDZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
178. ZARZĄDZENIE NR 85/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 roku
Więcej »
179. ZARZĄDZENIE NR 86/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
Więcej »
180. ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
181. ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029
Więcej »
182. ZARZĄDZENIE NR 89/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
183. ZARZĄDZENIE NR 90/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
184. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych
Więcej »
185. ZARZĄDZENIE NR 2/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
186. ZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach prowadzonych w 2019 roku.
Więcej »
187. ZARZĄDZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2019 roku
Więcej »
188. ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Sołtysa Sołectwa Świątniki
Więcej »
189. ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
190. ZARZĄDZENIE NR7/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2019
Więcej »
191. ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie: planu kontroli na 2019 rok.
Więcej »
192. ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2018 roku
Więcej »
193. ZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych
Więcej »
194. ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
195. ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie planu kontroli na 2019 rok
Więcej »
196. ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2019
Więcej »
197. ZARZĄDZENIE NR 14/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
198. ZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
199. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
200. ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
201. ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
202. ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce
Więcej »
203. ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2018 rok
Więcej »
204. ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2018 rok
Więcej »
205. ZARZĄDZENIE NR 22/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Więcej »
206. ZARZĄDZENIE NR 23/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
207. ZARZĄDZENIE NR 24/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
208. ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie usuwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
Więcej »
209. ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
210. ZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce
Więcej »
211. ZARZĄDZENIE NR 28/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. informatyzacji i promocji
Więcej »
212. ZARZĄDZENIE NR 29/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
213. ZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
214. ZARZĄDZENIE NR 31/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
215. ZARZĄDZENIE NR 32/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Więcej »
216. ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2019 roku
Więcej »
217. ZARZĄDZENIE NR 34/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
218. ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
219. ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim za 2018 rok
Więcej »
220. ZARZĄDZENIE NR 37/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2018 rok
Więcej »
221. ZARZĄDZENIE NR 38/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce
Więcej »
222. ZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
223. ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Więcej »
224. ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
225. ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
226. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej zdawczo-odbiorczej
Więcej »
227. ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
228. ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
229. ZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa w maszynach i narzędziach napędzanych silnikami spalinowymi
Więcej »
230. ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia norm zużycia paliwa w maszynach i narzędziach napędzanych silnikami spalinowymi
Więcej »
231. ZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pola namiotowego położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie
Więcej »
232. ZARZĄDZENIE NR 49/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029
Więcej »
233. ZARZĄDZENIE NR 50/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
234. ZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
235. ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2019 roku
Więcej »
236. ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Zespołu badającego nieprawidłowości w funkcjonowaniu Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
237. ZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
238. ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
239. ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
240. ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"
Więcej »
241. ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
242. ZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
243. ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Więcej »
244. ZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
245. ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
246. ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
247. ZARZĄDZENIE NR 64/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
248. ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
249. ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029
Więcej »
250. ZARZĄDZENIE NR 67/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
251. ZARZĄDZENIE NR 68/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 rok oraz projektu WPF na rok 2020 i lata następne
Więcej »
252. ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie nr 68/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 rok oraz projektu WPF na rok 2020 i lata następne
Więcej »
253. ZARZĄDZENIE NR 70/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
254. ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
255. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2019 roku
Więcej »
256. ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru.
Więcej »
257. ZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
258. ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie stosowania i weryfikacji podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi
Więcej »
259. ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
Więcej »
260. ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
261. ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
262. ZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029
Więcej »
263. ZARZĄDZENIE NR 80/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
264. ZARZĄDZENIE NR 81/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego
Więcej »
265. ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
266. ZARZĄDZENIE NR 83/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
267. ZARZĄDZENIE NR 84/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
268. ZARZĄDZENIE NR 85/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
269. ZARZĄDZENIE NR 86/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku
Więcej »
270. ZARZĄDZENIE NR 87/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
271. ZARZĄDZENIE NR 88/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029
Więcej »
272. ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
273. ZARZĄDZENIE NR 90/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
274. ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski"
Więcej »
275. ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
276. ZARZĄDZENIE NR 3/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie: planu kontroli na 2020 rok.
Więcej »
277. ZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych
Więcej »
278. ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Więcej »
279. ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach prowadzonych w 2020 roku
Więcej »
280. ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2020 roku
Więcej »
281. ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
282. ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2019 roku
Więcej »
283. ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych
Więcej »
284. ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2020
Więcej »
285. ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2020
Więcej »
286. ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy.
Więcej »
287. ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
288. ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
289. ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Więcej »
290. ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Więcej »
291. ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
292. ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
293. ZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
294. ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie
Więcej »
295. ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
296. ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2019 rok
Więcej »
297. ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Więcej »
298. ZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
299. ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych n
Więcej »
300. ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
301. ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
302. ZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2019 rok
Więcej »
303. ZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2020 roku
Więcej »
304. ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
305. ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim za 2019 rok
Więcej »
306. ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
307. ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
308. ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
309. ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
310. ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
311. ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
312. ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
313. ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
314. ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zakwalifikowania składnika majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego
Więcej »
315. ZARZĄDZENIE NR 42/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Więcej »
316. ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
317. ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029
Więcej »
318. ZARZĄDZENIE NR 45/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
319. ZARZĄDZENIE NR 46/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
320. ZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w 2020 r.
Więcej »
321. ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2020 roku
Więcej »
322. ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
323. ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
324. ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
325. ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
326. ZARZĄDZENIE NR 53/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
327. ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Więcej »
328. ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
329. ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności
Więcej »
330. ZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rok oraz projektu WPF na rok 2021 i lata następne
Więcej »
331. ZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
332. ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2020 roku
Więcej »
333. ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg
Więcej »
334. ZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
335. ZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
336. ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej i pracy rotacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
337. ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
338. ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021 - 2029.
Więcej »
339. ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021
Więcej »
340. ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, oznaczonej numerem działki 106, położonej w obrębie geodezyjnym Zborowiec, gmina Piotrków Kujawski
Więcej »
341. ZARZĄDZENIE NR 68/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, oznaczonej numerem działki 109/1, położonej w obrębie geodezyjnym Zborowiec, gmina Piotrków Kujawski.
Więcej »
342. ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
343. ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zakwalifikowania składników majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego i wyrażenia zgody na ich likwidację
Więcej »
344. ZARZĄDZENIE NR 71/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego
Więcej »
345. ZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Więcej »
346. ZARZĄDZENIE NR 73/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Więcej »
347. ZARZĄDZENIE NR 74/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Więcej »
348. ZARZĄDZENIE NR 75/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku
Więcej »
349. ZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
350. ZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
351. ZARZĄDZENIE NR 78/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
352. ZARZĄDZENIE NR 79/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2023
Więcej »
353. ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zakwalifikowania składników majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego i wyrażenia zgody na ich likwidację
Więcej »
354. ZARZĄDZENIE NR 81/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
355. ZARZĄDZENIE NR 82/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
356. ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2029
Więcej »
357. ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
358. ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach prowadzonych w 2021 roku
Więcej »
359. ZARZĄDZENIE NR 3/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2021 roku
Więcej »
360. ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
361. ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2021 rok.
Więcej »
362. ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego, w związku z realizacją zadań wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Więcej »
363. ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dla mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 1 m
Więcej »
364. ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
Więcej »
365. ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
366. ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2020 roku
Więcej »
367. ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021
Więcej »
368. ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Zespołu
Więcej »
369. ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
370. ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
371. ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
372. ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Więcej »
373. ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki IVECO i powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
374. ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
375. ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
376. ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
377. ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień oraz uruchomienia telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Więcej »
378. ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
379. ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski procedury wewnętrznej dotyczącej raportowania schematów podatkowych
Więcej »
380. ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piotrkowie Kujawskim i ustalenia składu osobowego.
Więcej »
381. ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
382. ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w 2021 r.
Więcej »
383. ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2020 rok
Więcej »
384. ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2021.
Więcej »
385. ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021 - 2024
Więcej »
386. ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2021
Więcej »
387. ZARZĄDZENIE NR 31/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2020 rok
Więcej »
388. ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021
Więcej »
389. ZARZĄDZENIE NR 33/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Więcej »
390. ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim za 2020 rok
Więcej »
391. ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2020 rok
Więcej »
392. ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2021 roku
Więcej »
393. ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021
Więcej »
394. ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021
Więcej »
395. ZARZĄDZENIE NR 39/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645