logo
Ogłoszenia
Pomocy społecznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU RZĄDOWEGO RODZINA 500 PLUS
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzająca program rządowy
Więcej »
Fundusz Alimentacyjny
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2015r.
Więcej »
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego na rok 2015/2016 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasiłku szkolnego
Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szklonego/ zasiłku szkolnego na rok 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
przeprowadzonych przez MGOPS w Piotrkowie Kujawskim w dniach 9-23 sierpnia 2013r.
Więcej »
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
na rok 2013 - 2014
Więcej »
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, w związku z planowaną realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn.
Więcej »
Wnioski o stypendium
Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego na rok 2012/2013
Więcej »
Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE
Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Piotrków Kujawski AKTYWNI NA START współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE
Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Piotrków Kujawski AKTYWNI NA START współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Więcej »
ZAPYTANIE OFERTOWE
Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Piotrków Kujawski AKTYWNI NA START współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Więcej »
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim informuje, że od 1 sierpnia 2009 roku będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
Więcej »
Informacja
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim informuje, że w dniu 01-01-2009r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 18 grudnia z 2008r., Nr 223, poz. 1456).
Więcej »
Świadczenia rodzinne
Od 1 lipca 2007r. Wydział Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Piotrkowie Kujawskim rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2007/2008.
Więcej »
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
informuje
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645