logo
Wzory dokumentów
Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL
Więcej »
Dowody osobiste
wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
Więcej »
Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia
Więcej »
Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
Więcej »
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Więcej »
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej »
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Więcej »
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Więcej »
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Więcej »
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
Więcej »
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
Więcej »
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645