logo
Finanse
Podatki i opłaty

Opłaty za wodę i ścieki
Więcej »
Cena skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego
Więcej »
Stawki podatku od nieruchomości
Więcej »
Stawki podatku od środków transportowych
Więcej »
Opłata targowa
Więcej »
Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, leśnym oraz o podatku od nieruchomości
Więcej »
Stawka podatku od posiadania psów
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645