logo
Zamówienia publiczne » Przetargi
2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Budowa sieci wodociągowej.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa i remont dróg gminnych.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi - realizowane w Programie wyrównywania różnic między regionami III obszar F- Remont, Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup doposażenia.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim - IV etap.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi - realizowane w Programie wyrównywania różnic między regionami III obszar F- Remont, Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zakup doposażenia.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO W GMINIE PIOTRKÓW KUJAWSKI NA ROK 2021.
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBOŁĘCE.
Więcej »
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645