logo

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Więcej »
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Więcej »
Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku
z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
Więcej »
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Więcej »
Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 22/2019
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Więcej »
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Więcej »
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Więcej »
POSTANOWIENIE NR 82/2019
Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parłamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Więcej »
POSTANOWIENIE NR 83/2019
Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645