logo
Prawo lokalne
Uchwały RIO

Uchwała Nr 252/2007 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
w sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Więcej »
Uchwała Nr 253/2007 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Burmistrza Piotrkowa Kujawskiego w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2008 rok oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu.
Więcej »
Uchwała Nr 277/2008 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
w sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2009 rok wraz z objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Więcej »
Uchwała Nr 278/2008 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2009 rok oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty dł
Więcej »
Uchwała Nr 265/2009 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Więcej »
Uchwała Nr 266/2009 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Burmistrza MiG Piotrków Kujawski w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2010 rok oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu.
Więcej »
Uchwała Nr 261/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 262/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr 263/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 28/2011 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr 29/2011 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr 318/2011 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr 319/2011 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2012 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 320/2011 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2012 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 13/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr 14/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr 102/2012 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr 6/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr 12/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 12/2012 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025
Więcej »
Uchwała Nr 11/2013 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 16/2013 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr 1/2013 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr 8/2013 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2014 r.
Więcej »
Uchwała Nr 16/2013 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025
Więcej »
Uchwała Nr 16/2013 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr 7/2014 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2014 r
Więcej »
Uchwała Nr 9/2014 Składu Orzekającego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr I/S/2014 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 10/Dpr/2014 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2015 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 14/P/2014 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2015 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 14/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025.
Więcej »
Uchwała Nr 2/D/2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr 2/Kd//2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr 4/S//2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr 7/Dpr/2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 15/P/2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 15/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016-2025
Więcej »
Uchwała Nr 2/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr 3/D/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 3/S/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 7/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2017 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 9/P/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2017 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 9/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr 4/D/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr 2/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr 2/S/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy
Więcej »
Uchwała Nr 3/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 3/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2029.
Więcej »
Uchwała Nr 3/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku.
w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr 2/Kd /2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr 2/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 3/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
Więcej »
Uchwała Nr 15/P/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 12/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029.
Więcej »
Uchwała Nr 3/Kd /2019 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2019 roku.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr 3 /D/2019 Składu Orzekającego Nr 9 w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2019 roku.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 4 /S/2019 Składu Orzekającego Nr 9 w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2019 roku.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 1/I/2019 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2019 r
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
Więcej »
Uchwała Nr 5/P/2019 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2019 r
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 r.
Więcej »
Uchwała Nr 3/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2019 r
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 5/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2019 r
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020 - 2029.
Więcej »
Uchwała Nr 4/D/2020 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 3/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr 7 /S/2020 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
Więcej »
Uchwała Nr 1 /Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 1 /WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2029
Więcej »
Uchwała Nr 1 /P/2020 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 2 /Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr 2 /D/2021 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rok
Więcej »
Uchwała Nr 1/S/2021 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645