logo
Zamówienia publiczne » Przetargi
2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645