logo
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Instytucji Kultury
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y
założony dnia 02.11.2006 r.

 


Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie spossobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


założony dnia 02.11.2006 r.


 Dział I – oznaczenie instytucji kultury 

12345678Lp.Numer rejestruNazwa instytucji kultury oraz oznaczenie jej siedzibyPrzedmiot działalnościOznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kulturyImię i nazwisko dyrektora instytucji kulturyData wpisu do rejestruCyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi11/06Biblioteka Publiczna


w Piotrkowie Kujawskim;


 


88-230 Piotrków Kujawski;
ul. Rynek 20


 Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych


i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczenie


w upowszechnianiu wiedzy
i kulturyOrganizator: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski


Akt o utworzeniu:


Uchwała Nr XXXIX/183/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dn. 27.10.2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Bibliotek Publiczna w Piotrkowie Kujawskim” oraz nadania jej statutu- Alina Miętkiewicz


- od lipca 2014 r. po. Dyrektora – Irena Sobczak02 listopada 2006 r.instytucja przestaje istnieć z dniem 30 kwietnia 2016 r., w wyniku aktu o połaczeniu staje się inna instytucją, wpisaną w poz. 322/06Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim;


 


88-230 Piotrków Kujawski


ul. StrażackaZaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz organizowanie i popularyzację rekreacji, sportu i turystyki na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiOrganizator:


Miasto i Gmina Piotrków Kujawski


Akt o utworzeniu:


Uchwała Nr XXXIX/184/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dn. 27.10.2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim” oraz uchwalenia jej statutu


 Marek Marynowski02 listopada 2006 r.instytucja przestaje istnieć z dniem 30 kwietnia 2016 r., w wyniku aktu o połaczeniu staje się inna instytucją, wpisaną w poz. 333/16Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim


 


siedziba: Piotrków Kujawski


 tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz upowszechnianie czytelnictwaOrganizator: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski


Akt o utworzeniu:


Uchwała Nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dn. 18.03.2016 r. w s prawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie KujawskimJoanna Lewandowska - Kołodziejska27 kwietnia 2016 r.Zgodnie z zapisami uchwały Nr XII/84/2016 instytucja rozpocznie swą działalność od dnia 1 maja 2016 roku Dział II – organizacja instytucji kultury

Lp.Numer rejestruWzmianka o złożeniu do rejestru statutu instytucji kulturyImiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych i zakres ich upoważnieńNazwy i siedziby zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych instytucji kultury, które sporządzają bilans i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznejUwagi12345611/06 - Alina Miętkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej


- po. Dyrektora Irena Sobczak (od lipca 2014 r.)


- Gabriela Szałkiewicz – główny księgowy


- Marta Paracka – główny księgowy (od kwietnia 2011 r.)brak wpisubrak wpisu22/06 - Marek Marynowski – Dyrektor MGOKSiR


- Gabriela Szałkiewicz – główny ksiegowy


- Marta Paracka – główny księgowy (od kwietnia 2011 r.)brak wpisubrak wpisu33/16Statut Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim przyjęty przez Radę Miejską w Piotrkowie Kujawskim uchwałą Nr XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 1186- Joanna Lewandowska – Kołodziejska – Dyrektor Dyrektor Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim


- Monika Kardacz – Pełnomocnik do spraw utworzenia organizacji samorządowej instytucji kultury pn. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim (powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy piotrków Kujawski z dnia 5 kwietnia 2016 r.)brak wpisubrak wpisu Dział III – mienie instytucji kultury

Lp.Numer rejestruWyposażenie materiałowo – techniczne
i środki finansowe instytucji kulturyWzmianka o złożeniu do rejestru bilansu instytucji kultury za ostatni rokWzmianka o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymiUwagi12345611/06
brak wpisu


 


 


 -          Sprawozdanie finansowe za 2007 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Uchwalą Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2008 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian z funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2009 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian z funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2010 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/141/2011 z dnia 22 czerwca 2011 rokubrak wpisubrak wpisu22/06


brak wpisu


 


 


 


 -          Sprawozdanie finansowe za rok 2007 złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zostało zatwierdzone przez Rade Miejską Uchwalą Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2009 roku


-          Sprawozdanie finansowe za rok 2008 złozone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zostało zatwierdzone przez Rade Miejską Uchwalą Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2008 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2009 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian z funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2010 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zostało zatwierdzone przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/142/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2011 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, nie zostało zatwierdzone przez Radę Miejską.


-          Sprawozdanie finansowe za 2012 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, nie zostało zatwierdzone przez Radę Miejską.


-          Sprawozdanie finansowe za 2013 rok złożone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, nie zostało zatwierdzone przez Radę Miejską.brak wpisubrak wpisu33/16brak wpisuSprawozdanie finansowe za 2016 rok zatwierdzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Nr 41/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim za 2016 rokbrak wpisubrak wpisu Dział IV – połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

Lp.Numer
rejestruWzmianki dotyczące połączenia lub likwidacji instytucji kulturyNazwisko likwidatoraUwagi1234511/06brakPełnomocnik Burmistrza - Monika Kardacz powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy piotrków Kujawski z dnia 5 kwietnia 2016 r.z dniem 1 maja 2016 r. instytucja z poz. 1 połaczona z instytucją z poz. 222/06brakpełnomocnik Burmistrza - Monika Kardacz powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy piotrków Kujawski z dnia 5 kwietnia 2016 r. 


z dniem 1 maja 2016 r. instytucja z poz. 1 połaczona z instytucją z poz. 233/16instytucja kultury pn. Biblioteka i Ośrodek Kultury powstał z połączenia instytucji kultury wpisanej w niniejszym rejestrze w poz. 1 (Biblioteka Publiczna


w Piotrkowie Kujawskim) oraz instytucji kultury znajdującej się w niniejszym rejestrze w poz. 2 (Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim)brak wpisu 


instytucja rozpocznie działalność z dniem 1 maja 2016 r. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Autor : 
Zredagował(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2019-04-26 10:39:52
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-26 10:52:53
Liczba wyświetleń : 604

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:54pokaż tą wersję
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:58pokaż tą wersję
Piotr Zbawicki  26.04.2019 10:07pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:50pokaż tą wersję
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:48pokaż tą wersję
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:39pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 8962812