logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2010 - 2014

Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Piotrk贸w Kujawski do Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂a
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia warunk贸w oraz trybu post臋powania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o wysoko艣ci op艂at za korzystanie z hali
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu W艂oc艂awek na utrzymanie Izby Wytrze藕wie艅 we W艂oc艂awku w 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo na lata 2011-2018"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zbycia prawa u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprwaie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Piotrkowie Kujawskim oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci oraz szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie przej臋cia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajduj膮cymi si臋 na terenie Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie op艂at za 艣wiadczenia wykraczaj膮ce poza podstaw臋 programow膮 wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym kot艂owni olejowej wraz z dzia艂k膮 po艂o偶on膮 w Piotrkowie Kujawskim, oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w numerem 1304.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji kultury za I p贸艂rocze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tyty艂u wykonania bud偶etu za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyr贸wnania dop艂at rolniczych dla Polski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011-2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 czerwca 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddzia艂y przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u do wyboru 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2011 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011 - 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu g艂osowania w wyborach 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia dop艂at na 2012 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia post臋powa艅
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej, oddanych w u偶ytkowanie wieczyste, nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2012 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2012 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2012 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu W艂oc艂awek na utrzymanie Izby Wytrze藕wie艅 we W艂oc艂awku w 2012 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011 - 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddzia艂y przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 wrze艣nia 2012 roku Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Zespo艂owi Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy z powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2012 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2011 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za 2011 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2011 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2011 rok / Uchwa艂a RIO Nr XVI/42/2012 w sprawie stwierdzenia niewa偶no艣ci uchwa艂y Nr XIV/96/2012 RM
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania dotycz膮cego odwo艂ania Radnego - Arkadiusza Jaros艂awa Rybaka z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie odwo艂ania Radnego - Arkadiusza Jaros艂awa Rybaka z funkcji Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania dotycz膮cego powo艂ania Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Piotrk贸w Kujawski oraz udzielenia upowa偶nienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w korzystania z przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski w艂asno艣ci sieci wodoci膮gowej wraz z armatur膮, zlokalizowanej w Piotrkowie Kujawskim w dzia艂kach oznaczonych w ewidencji grunt贸w numerami 551, 449, 237/7
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012 - 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2013 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie ustalenia dop艂at na 2013 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
zmieniajaca uchwa艂臋 Nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r. w sprawie wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich dzia艂ania oraz sk艂adu osobowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2013 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2013 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu W艂oc艂awek na utrzymanie Izby Wytrze藕wie艅 we W艂oc艂awku w 2013 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki op艂aty
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2013- 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXVIII/5/90 Rady Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu So艂ectwa Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie nadania statut贸w jednostkom pomocniczym - so艂ectwom Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie wywo艂ania kompleksowej kontroli Najwy偶szej Izby Kontroli w zakresie gospodarki finansowej w Miejsko Gminnym O艣rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2013-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie darowizny nieruchomo艣ci gruntowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Radziejowskiego na rzecz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski i Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2013- 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski do Rady Nadgopla艅skiego Parku Tysi膮clecia w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2013- 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2013-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia dop艂at na 2014 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie okre艣lenia wymaga艅 jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na 艣wiadczenie us艂ug
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2013- 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do opracowania i wdra偶ania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Piotrk贸w Kujawski i analizy zasadno艣ci przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowych plan贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania zasi艂ku celowego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b i rodzin obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywian
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diety dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewn臋trznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i udzia艂 w realizacji projektu pn."Wiedza moj膮 przysz艂o艣ci膮" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie Porozumienia o wsp贸艂pracy na rzecz Obszaru Rozwoju Spo艂eczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddzia艂ach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z budow膮 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizacj臋 zadania pn. "Budowa zamkni臋tego podjazdu i boksu gara偶owego wraz z zapleczem dla ambulans贸w sanitarnych ETAP III
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizacj臋 zadania pn."Remont drogi powiatowej Nr 2834 C Piotrk贸w Kujawski - Przew贸z w miejscowo艣ci Rudzk Ma艂y"
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2013 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014 - 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatk贸w na pomoc w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przej臋cia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki na grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie ustalenia dop艂at na 2015 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zmiany udzia艂贸w w nieruchomo艣ci wsp贸lnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXI/146/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2013 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2014
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 8803196