logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia Burmistrza
- 2010 - 2011

01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
powo艂ania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzieleniezam贸wienia publicznego,
Wi臋cej »
03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za IV kwarta艂 2010 roku.
Wi臋cej »
04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia termin贸w zebra艅 wyborczych w so艂ectwach gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie okre艣lenia za艂o偶e艅 do sporz膮dzania arkuszy organizacji publicznych szk贸艂 prowadzonych przezMiasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski na rok szkolny 2011/2012 oraz procedury ich zatwierdzania.
Wi臋cej »
06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011.
Wi臋cej »
07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu za艂atwiania i rozstrzygania spraworaz wyznaczenia koordynatora czynno艣ci kancelaryjnych w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracownik贸w Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz corocznego przegl膮du i monitoringu postawy etycznej pracownik贸w Urz臋du Miasta i Gminy.
Wi臋cej »
10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie og艂oszenia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2010 rok.
Wi臋cej »
11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie og艂oszenie konkursu na stanowisko Zast臋pcy Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego
Wi臋cej »
13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w roku 2011.
Wi臋cej »
14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania Komisji ds. opiniowania wniosk贸w o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w roku 2011.
Wi臋cej »
15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku".
Wi臋cej »
16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia odbior贸w inwestycji i remont贸w realizowanych przez Miasto Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski w 2011 roku.
Wi臋cej »
17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie og艂oszenie konkursu na stanowisko Zast臋pcy Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego
Wi臋cej »
18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie wykonania prawa pierwokupu
Wi臋cej »
19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011-2025
Wi臋cej »
21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2010 rok
Wi臋cej »
22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za I kwarta艂 2011 roku.
Wi臋cej »
23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygni臋cia i podzia艂u 艣rodk贸w w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpiecze艅stwa Informacji w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania Komisji do dokonania przegl膮du materia艂贸w zawieraj膮cych informacje niejawne w zakresie nadawania/zmiany/znoszenia klauzul tajno艣ci
Wi臋cej »
28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie zarz膮dzania ryzykiem w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrze偶one" w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie zabezpiecze艅 zasob贸w informatycznych w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert.
Wi臋cej »
33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie okresowych ocen pracownik贸w Urz臋du Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w.
Wi臋cej »
35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie wyra偶enia zgody na likwidacj臋 艣rodka trwa艂ego.
Wi臋cej »
36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
z dnia 28 czerwca 2011 r.w sprawie powo艂ania lidera gminnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludno艣ci i Mieszka艅 2011.
Wi臋cej »
37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludno艣ci i Mieszka艅 w 2011 roku.
Wi臋cej »
38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2011 rok
Wi臋cej »
40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie rostrzygni臋cia i podzia艂u 艣rodk贸w w ramach otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011
Wi臋cej »
41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za II kwarta艂 2011 roku
Wi臋cej »
43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie wyra偶enia zgody na likwidacj臋 艣rodka trwa艂ego
Wi臋cej »
45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego,
Wi臋cej »
46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie przyj臋cia polityki rachunkowo艣ci stosowanej przy realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, 艢w. Ducha i S艂onecznej
Wi臋cej »
47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie przyj臋cia polityki rachunkowo艣ci stosowanej przy realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 181090C
Wi臋cej »
48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego,
Wi臋cej »
49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim.
Wi臋cej »
50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawc臋 zakupu okular贸w koryguj膮cych wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe.
Wi臋cej »
51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania i sk艂adu Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego.
Wi臋cej »
52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie wykonania prawa pierwokupu
Wi臋cej »
53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie przyznania Pani Alnie Mi臋tkiewicz - Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2010 rok
Wi臋cej »
55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie: ustalenia norm przydzia艂u 艣rodk贸w ochrony osobistej, odzie偶y i obuwia roboczego oraz 艣rodk贸w czysto艣ci i herbaty dla pracownik贸w.
Wi臋cej »
56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji " Wieloletniego Programu Wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2012 rok
Wi臋cej »
61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011-2025
Wi臋cej »
62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. kontroli I poziomu w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Wi臋cej »
65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za III kwarta艂 2011 roku
Wi臋cej »
66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie projektu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012
Wi臋cej »
68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012-2025
Wi臋cej »
69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2011 roku
Wi臋cej »
71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011-2025
Wi臋cej »
73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »
74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2012 rok.
Wi臋cej »
75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011 - 2025
Wi臋cej »
76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 8878711