logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2006 - 2010

Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸lnych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski i jej jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej numerem dzia艂ki 751/1.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowo艣ci Zborowiec na lata 2010 - 2017" w Gminie Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowii膮zania finansowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na swinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytu艂u u偶ytkowania sal lekcyjnych i dydaktyczno wychowawczych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji kultury
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski na lata 2010-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie, projekt贸w wsp贸艂pracy z tymi organizacjami i podmiotami.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie ekwiwalentu dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie ustalenia dop艂at na 2011 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprawadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozlicze艅 za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XV/80/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie przyst膮pienia Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie przystapienia Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski do realizacji projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczni贸w klas I-III Szk贸艂 Podstawowych w Wojew贸dztwie Kujawsko - Pomorskim, w ramach Poddzia艂ania IX 1.2.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniaj臋ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zbycia , oddanych w u偶ytkowanie wieczyste, nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu W艂oc艂awek na utrzymanie Izby Wytrze藕wie艅 we W艂oc艂awku w 2010 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piotrk贸w Kujawski na lata 2010 - 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie zbycia prawa u偶ytkowania wieczystego dzia艂ki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski na lata 2010-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸wAlkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸wKujawski na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2010 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie ustalenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 Nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie weksla "in blanco" na zabezpieczenie dosinansowania ze 艣rodk贸w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie utworzenia sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 pod nazw膮: Miedzygminne Przedsi臋biorstwo Rekultywacji Sk艂adowisk Gminnych "Rekultywacja" Sp z.o.o. z siedzib膮 we W艂oc艂awku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
w sprawiewyra偶enia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wloc艂awek w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych z usuwaniem nast臋pstw nadu偶ywania alkoholu przez mieszka艅c贸w Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia "Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin膮 na lata 2009 - 2015"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zaliczenia ulic w mie艣cie Piotrk贸w Kujawski do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zabezpieczenia prawid艂owego wydatkowania 艣rodk贸w w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 - 2013, o艣 3 "Jako艣膰 偶ycia na obszarach wiejskich i r贸偶nicowanie gospodarki wiejskiej", dzia艂anie 313,322,323 "Odnowa i rozw贸j wsi" w form
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zabezpieczenia prawid艂owego wydatkowania 艣rodk贸w w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 - 2013, o艣 3 "Jako艣膰 偶ycia na obszarach wiejskich i r贸偶nicowanie gospodarki wiejskiej", dzia艂anie 313,322,323 "Odnowa i rozw贸j wsi" w form
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowisko kierownicze,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania Uchwa艂y Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie projektu uchwa艂y o przekszta艂ceniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski na lata 2009 - 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu opracowanego w ramach dzia艂ania 9.1.2 PO KL, dotycz膮cego wsparcia szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w i lice贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etuMiasta i Gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo na lata 2010-2017"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dop艂at na 2010 r. dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂u odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na terenie miejscowo艣ci gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozlicze艅 za biorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta dla cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczania aglomeracji Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznaj w Piotrkowie Kujawskimza 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany opisu granic obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Nowa Wie艣 w gminie Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gmiiny Piotrk贸w Kujawski na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia roku 2009 Rokiem Piotrkowa Kujawskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Piotrk贸w Kujawski do realizacji projektu pt. Edukacja przedszkolna szansa na lepszy rozw贸j dzieci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zamiany nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia lokalnego programu pomocy spo艂ecznej: "Program aktywno艣ci lokalnej dla miasta i gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2008-2013"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkolenia po偶arniczych organizawanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂ania narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2009 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XIX/100/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia woli realizacji zadania "Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim" w latach 2008 - 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w Lubsinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem W艂oc艂awek w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych z usuwaniem nast臋pstw nadu偶ywania alkoholu przez mieszka艅c贸w Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejsko - Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie przej臋cia od Wojewody Kujawsko Pomorskiego opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdujcymi si臋 na terenie Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie przyst膮pienia Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spo艂ecznej Dzia艂ania 7.1.1 Rozw贸j upowszechnianie aktywnej integracji przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej Programu Operacyjnego Kapita艂
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie Regulaminu dofinansowania ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Nowa Wie艣 w Gminie Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2007 - 2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dop艂at na 2009 r. dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na terenie miejscowo艣ci gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozlicze艅 za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zabezpieczenia 艣rodk贸w jako wk艂adu w艂asnego na realizacj臋 zadania pn. Remont nawierzchni - powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 180704 C Nowa Wie艣 - Kaspral do wsp贸艂finansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008 -
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunk贸w i sposob贸w ich przyznawania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie wskazania Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej do wykonywania niekt贸rych czynno艣ci w stosunku do Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie okre艣lenia czynno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych oraz odp艂atno艣ci za posi艂ki przygotowywane w tych sto艂贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia op艂at za 艣wiadczenia przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski w gminie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub czas nieoznaczony.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji warto艣ci jednogo punktu w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
W SPRAWIE: PRZYJ臉CIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI膭ZYWANIA PROBLEM脫W ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIA艁ANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zamiany nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji grunt贸w numerem dzia艂ki 186/1.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i urz膮dze艅 kanalizacyjnych b臋d膮cych w u偶ytkowaniu Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim na lata 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski Pani Jolanty Zalesi艅skiej o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski Pana Jaros艂awa Waszaka o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dop艂at na 2008 r. dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na terenie miejscowo艣ci gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozlicze艅 za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2008rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie okre艣lenia stawek w podatku od nieruchomo艣ci na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie okre艣lenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: 1. przyst膮pienia Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski do Stowarzyszenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie procedury uchwalania bud偶etu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie okre艣lenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2008 roku na krajowy drogowy transport os贸b taks贸wk膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji grunt贸w numerem dzia艂ki 302/3.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do spraw wyboru 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2007 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie przyst膮pienia do porozumienia o wsp贸艂pracy pomi臋dzy gminami Top贸lka, Byto艅, Piotrk贸w Kujawski w zakresie realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym w latach 2007 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji luktury
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr 4/10/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: wyra偶enia zgody na przyj臋cie Gminy Radziejow do Zwi膮zku Gminy Zlewni Jeziora Gop艂o w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Pana Jaros艂awa Waszaka o oowi膮zku przed艂o偶enia obowi膮zku lustracyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski Pani Jolanty Zalesi艅skiej o obowi膮zku przed艂o偶eni o艣wiadczenia lustracyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: uchwalenia "Projektu za艂o偶e艅 do planu zaopatrzenia w ciep艂o, energi臋 elektryczn膮 i paliwa gazowe" dla gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: wsp贸艂dzia艂ania z jednostkami samorz膮du terytorialnego powiatu radziejowskiego w zakresie powo艂ania Lokalnej Grupy Dzia艂ania i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: wynagrodzenia dla inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego oraz podatk贸w i op艂at lokalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: wysoko艣ci diet dla przewodnicz膮cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: wysoko艣ci oraz zasad ustalania diet przys艂uguj膮cych radnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2007 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniaj膮ce Uchwa艂臋 Nr XXXIX/211/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniaj膮ce Uchwa艂臋 Nr XXXIX/209/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cych sta艂ych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich dzia艂ania oraz sk艂adu osobowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia jej sk艂adu osobowego oraz wyboru przewodnicz膮cego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie regulaminu g艂osowania w wyborach przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2011 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o projekcie uchwa艂y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o projekcie uchwa艂y bud偶etowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2011 rok.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 8803212