logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2014 - 2018

UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania w wyborach Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej sk艂adu osobowego oraz wyboru przewodnicz膮cego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich dzia艂ania oraz sk艂adu osobowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cych sta艂ych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Piotrk贸w Kujawski do Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wysoko艣ci diety dla przewodnicz膮cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - so艂tysa.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletnij Prozgnozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prozgnozy Finanoswej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2015-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w drugiego etapu post臋powania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2015 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zbycia prawa u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowych, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Jerzyce
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zamiany nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie nieodp艂atnego przej臋cia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w nr dzia艂ki 412, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym W贸jcin
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2015-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zamiaru po艂膮czenia samorz膮dowych instytucji kultury
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki op艂aty na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr X/40/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2007 r.w sprawie:
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie odp艂atnego nabycia niezabudowanej nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Przed艂u偶
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojew贸dztwu Kujawsko-Pomorskiemu w 2015 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu w 2015 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2015-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2015- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 w sprawie wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci zabudowanych w W膮sewie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2015-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zamiaru wyst膮pienia Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski ze Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o z siedzib膮 w Kruszwicy
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2015- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2015- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta dla cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia dop艂at na 2016 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie przyj臋cia i wdro偶enia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u do wyboru 艂awnik贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu g艂osowania w wyborach 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru 艂awnik贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXXIX/219/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski na lata 2010
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dop艂at na 2016 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zak艂adu bud偶etowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2016- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2015- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie po艂膮czenia samorz膮dowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim i Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w, liczby punkt贸w oraz dokument贸w obowi膮zuj膮cych w post臋powaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szko艂y podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum,
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2016 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nieodp艂atnego nabycia nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Rudzk Du偶y
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym D臋bo艂臋ka
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2016- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2016- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w,
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uprawnie艅 w zakresie ustalania wysoko艣ci cen i op艂at za us艂ugi komunalne
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad gospodarowania lokalami u偶ytkowymi stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Po艂ajewo, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2016- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Rady miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2016- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2016- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla zak艂adu bud偶etowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu Zespo艂owi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szk贸艂 w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia jednostki obs艂uguj膮cej, jednostek obs艂ugiwanych oraz zakresu obowi膮zk贸w powierzonych jednostce obs艂uguj膮cej w ramach wsp贸lnej obs艂ugi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie przyj臋cia ,,Rocznego programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 201
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie przyj臋cia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017-2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych oraz opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2016- 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w niewygasaj膮cych z up艂ywem roku bud偶etowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatk贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezp艂atne nauczanie, wychowanie i opiek臋 dzieci do lat 5
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad ustalania i przekazywania z Bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 艣rodk贸w finansowych, wynikaj膮cych z rozliczenia podatku od towar贸w i us艂ug Zak艂adowi Komunalnemu w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w drugiego etapu post臋powania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w post臋powania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2017 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizacj臋 zadania pn. "Zakup kardiotokografu (KTG) dla SP ZOZ w Radziejowie"
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad ustalania i przekazywania z bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 艣rodk贸w finansowych wynikaj膮cych z rozliczenia podatku od towar贸w i us艂ug Zak艂adowi Komunalnemu w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorz膮dowego w Polsce
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zamiaru utworzenia 偶艂obka w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej w Byczu w o艣mioletni膮 Publiczn膮 Szko艂臋 Podstawow膮 w Byczu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej w D臋bo艂臋ce w o艣mioletni膮 Publiczn膮 Szko艂臋 Podstawow膮 w D臋bo艂臋ce.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim, w sk艂ad kt贸rego wchodzi jedynie Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim w o艣mioletni膮 Publiczn膮 Szko艂臋 Podstawow膮 w Piotrkowie Kuja
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia woli ustanowienia sztandaru Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w stanowi膮cych dochody bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za pomoc膮 innego instrumentu p艂atniczego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017 - 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze z wy艂膮czeniem specjalistycznych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017-2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017-2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/167/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Samorz膮dowemu w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/168/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018 - 2027"
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/169/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/170/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/171/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2018 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla zak艂adu bud偶etowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Rocznego programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2018 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2018 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2017- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/189/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/190/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/191/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2018 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/192/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/193/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni贸w obj臋tych wychowaniem przedszkolnym w roku kalendarzowym,
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/194/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w udzielania bonifikat i wysoko艣ci stawek procentowych od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/195/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/196/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018 - 2027
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/197/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/199/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/200/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018-2027"
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/201/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mie艣cie i Gminie Piotrk贸w Kujawski na lata 2018-2022"
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/202/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie przyst膮pienia Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski do Kujawsko-Pomorskiego Samorz膮dowego Stowarzyszenia "Salutaris"
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/203/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie utworzenia 呕艂obka w Piotrkowie Kujawskim oraz nadania mu statutu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/204/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/205/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania statutu Zespo艂owi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szk贸艂 w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/206/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018 - 2027
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/207/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dla pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w,
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/208/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za pobyt dziecka w 偶艂obku prowadzonym przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski, maksymalnej wysoko艣ci op艂aty za wy偶ywienie dziecka w 偶艂obku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/209/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia jednostki obs艂uguj膮cej, jednostek obs艂ugiwanych oraz zakresu obowi膮zk贸w powierzonych jednostce obs艂uguj膮cej w ramach wsp贸lnej obs艂ugi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/210/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/211/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y jak i w miejscu sprzeda偶y
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/212/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2018 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/213/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych oraz opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/214/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu w 2018 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/215/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu w 2018 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/216/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/218/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/219/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/220/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/221/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTKOWIE KUJAWSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/233/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2018
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 8803197