logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 26.04.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-04-26


         O艢.6220.12.2.2021.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247) Burmistrz Miasta i Gminy  Piotrków  Kujawski


 zawiadamia


偶e w sprawie z wniosku z dnia  23 marca 2021 r. o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach wszcz臋to post臋powanie dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie „Instalacji do przetwarzania odpadów metod膮 kompostowania pryzmowego na dzia艂ce nr 14 i 115 w obr臋bie Kaczewo w miejscowo艣ci Anusin, gmina Piotrków Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie”, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy oraz stanowiskiem Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego i Wody Polskie Dyrektora Zarz膮du Zlewni w Inowroc艂awiu, wezwa艂 pismem z dnia 26.04.2021 r. Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe MOSTAL Dariusz 艁odygowski, ul. Andrzeja 7/4, 8-100 Inowroc艂aw do z艂o偶enia wyja艣nie艅  w terminie 7 dni od dnia otrzymania  wezwania.


 


                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                     Piotrków Kujawski


                                                                                                  S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-04-27 15:39:40
Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-27 15:39:40
Liczba wy艣wietle艅 : 209licznik odwiedzin: 8879117