logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 08.04.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-04-08


         O艢.6220.10.2.2021.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


 Na podstawie art.10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku  i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.


zawiadamia strony post臋powania


Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zawiadamia, 偶e w dniu 08.04.2021 r. zosta艂a wydana decyzja                                    o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Pana Tomasza Ciesielskiego Urz臋du Miasta i Gmina Piotrków Kujawski, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrków Kujawski dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: Wykonanie urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego pobór wód podziemnych z utworów kredowych otworem studziennym nr 1 o wydajno艣ci do Q = 48,0 m3/h i g艂臋boko艣ci do 99,0 m, projektowanego w mie艣cie Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 221/2, obr臋b 0001 Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w ramach uj臋cia miejskiego wody podziemnej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie sieci t艂ocznej od studni na terenie stadionu miejskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim”.


Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 z aktami sprawy w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1 pokój nr 2 w godz. 8:30 do 14:30 w dniach od 08.04.2021 r. do 22.04.2021 roku.     


                                                                                


                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                 Piotrków Kujawski


                                                                                              S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-04-09 09:35:59
Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-09 09:35:59
Liczba wy艣wietle艅 : 220licznik odwiedzin: 8878959