logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 06.04.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-04-06


         O艢.6220.12.2021.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


 zawiadamia strony post臋powania


 偶e MOSTAL Dariusz 艁odygowski, ul. Andrzeja 7/4, 8-100 Inowroc艂aw z艂o偶y艂 wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „Instalacji do przetwarzania odpadów metod膮 kompostowania pryzmowego na dzia艂ce nr 14 i 115 w obr臋bie Kaczewo w miejscowo艣ci Anusin, gmina Piotrków Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie”, dnia 06.04.2021 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie.


 


Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 ze z艂o偶onym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2 w dniach od 06.04.2021 r. do 20.04.2021 roku.                  


 


                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                               Piotrków Kujawski


                                                                                           S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-04-09 09:34:38
Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-09 09:34:38
Liczba wy艣wietle艅 : 236licznik odwiedzin: 8878998