logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 24.02.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-02-24


         O艢.6220.11.4.2020.2021.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


 zawiadamia strony post臋powania


 偶e w terminie 14 dni od daty og艂oszenia niniejszego obwieszczenia osoby b臋d膮ce zainteresowane w sprawie    wniosku: Pan  Piotr Brzezi艅ski, (adres w aktach sprawy) w imieniu którego dzia艂a pe艂nomocnik Pan Mateusz Proc RAWICOM Sp. z o.o., Sp.k., ul. Szubi艅ska 10, 89-210 艁abiszyn w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW” realizowanej  na cz臋艣ci dzia艂ki o nr ewidencyjnym 1095 obr臋b Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski”, mog膮 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1, zapozna膰 si臋 z aktami sprawy w godz. 8:30 do 14:30.


 


                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                               Piotrków Kujawski


                                                                                             S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-02-25 09:22:45
Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-25 09:22:45
Liczba wy艣wietle艅 : 195licznik odwiedzin: 8863873