logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 15.02.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-02-15


         O艢.6220.7.2017.2018.2019.2020.2021.EP.17


 O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art.10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


 zawiadamia strony post臋powania


偶e w dniu 15.02.2021 r. zosta艂o wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omy艂ki w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej na wniosek PAK Kopalnia W臋gla Brunatnego Konin S.A. w imieniu której dzia艂a pe艂nomocnik: Pani Patrycja Szymczak (ul. Koni艅ska 74, 62-570 Rychwal)  dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego polegaj膮cego na: „Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku Janowice – Wójcin”.


                 Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 z aktami sprawy w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1 pokój nr 2 w godz. 8:30 do 14:30 w dniach od 15.02.2021 r. do 22.02.2021 roku.      


                                                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                                               Piotrków Kujawski


                                                                                                                          S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-02-18 08:03:42
Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-18 08:03:42
Liczba wy艣wietle艅 : 220licznik odwiedzin: 8879038