logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 29.01.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-01-29


         O艢.6220.2.1.2021.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


zawiadamia strony post臋powania


偶e Vortex Energy Solar Sp. z o.o., ul. Plac Rod艂a 8, 70-419 Szczecin w imieniu której dzia艂a pe艂nomocnik  Pani Joanna S艂ugocka Vortex Energy Solar Sp. z o.o., ul. Plac Rod艂a 8, 70-419 Szczecin z艂o偶y艂a wniosek  o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „budowie kompleksu odr臋bnych farm fotowoltaicznych do 1MW ka偶da, o 艂膮cznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowo艣ci Zakr臋ta wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb臋dn膮 dla ka偶dej z farm infrastruktur膮 na dzia艂ce ewidencyjnej numer 29, obr臋b Zakr臋ta,  gmina Piotrków Kujawski”, , dnia 29.01.2021 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie.


Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 ze z艂o偶onym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2 w dniach od 29.01.2021 r. do 12.02.2021 roku.                                                                      


                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                             Piotrków Kujawski


                                                                                          S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-01-29 08:15:38
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-29 08:15:38
Liczba wy艣wietle艅 : 242licznik odwiedzin: 8879032