logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 28.01.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-01-28


         O艢.6220.15.1.2020.2021.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


zawiadamia strony post臋powania


 偶e New Investments Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9 (wej艣cie B), 31-358 Kraków z艂o偶y艂 wniosek  o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 149, obr臋b Teodorowo, po艂o偶onej w gminie Piotrków Kujawski o mocy do 1 MW”, , dnia 27.01.2021 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie.


 Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 ze z艂o偶onym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2 w dniach od 28.01.2021 r. do 11.02.2021 roku.            


                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                     Piotrków Kujawski


                                                                                                   S艂awomir Henryk Bogucki


 

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-01-29 08:10:42
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-29 08:10:42
Liczba wy艣wietle艅 : 232licznik odwiedzin: 8878574