logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 17.11.2020r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2020-11-17


         O艢.6220.11.2020.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz  o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


zawiadamia strony post臋powania


 偶e Pan Piotr Brzezi艅ski, ul. W艂oc艂awska 84 ,88-230 Piotrków Kujawski w imieniu którego dzia艂a pe艂nomocnik Pani Natalia Jakubowska RAWICOM Sp. z o.o., Sp.k., ul. Szubi艅ska 10, 89-210 艁abiszyn z艂o偶y艂a wniosek  o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW” , dnia 17.11.2020 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie


 Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 ze z艂o偶onym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz sk艂ada膰 uwagi  i wnioski w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2 w dniach od 17.11.2020 r. do 01.12.2020 roku.                                                                      


                                                                                                            Z up. BURMISTRZA


                                                                                                  Sekretarz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


                                                                                                             Jaros艂aw Waszak

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2020-11-17 15:51:38
Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-17 15:51:38
Liczba wy艣wietle艅 : 282licznik odwiedzin: 8864027