logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 12.11.2020r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2020-11-12


         O艢.6220.7.2017.2018.2019.2020.EP.15


 O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art.10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


 zawiadamia strony post臋powania


 偶e w terminie 7 dni od daty og艂oszenia niniejszego obwieszczenia osoby b臋d膮ce zainteresowane w sprawie    wniosku: PAK Kopalnia W臋gla Brunatnego Konin S.A. w imieniu której dzia艂a pe艂nomocnik: Pani Patrycja Szymczak (ul. Koni艅ska 74, 62-570 Rychwal) w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: „Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku Janowice – Wójcin”.,  mog膮 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1, zapozna膰 si臋 z aktami sprawy w godz. 8:30 do 14:30.


 


                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                                         Piotrków Kujawski


                                                                                                                   S艂awomir Henryk Bogucki


 

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2020-11-17 09:53:18
Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-17 09:56:31
Liczba wy艣wietle艅 : 322

Redaktor  Data modyfikacji 
Ewelina Pietrzak  17.11.2020 08:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8863800