logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 09.11.2020r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2020-11-09


         O艢.6220.7.2.2020.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


 zawiadamia strony post臋powania


 偶e w dniu 09.11.2020 r.  zosta艂a wydana decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wniosku: InfoEngine S.A, ul. Ksi膮偶臋ca 4, 00-498 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Ko艣ciuszki 15, 97-400 Be艂chatów) dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 Wójcin.  


Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 decyzji oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2 w dniach od 09.11.2020 r. do 23.11.2020 roku. Po up艂ywie 14 - dniowego terminu niniejsza decyzja stanie si臋 prawomocna.                                      


                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                    Piotrków Kujawski


                                                                                               S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2020-11-09 13:54:30
Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-09 13:54:30
Liczba wy艣wietle艅 : 310licznik odwiedzin: 8864010