logo
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019
Komunikat Komisarzy Wyborczych we W艂oc艂awku

z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zg艂osze艅 zamiaru g艂osowania korespondencyjnego przez wyborc贸w niepe艂nosprawnych

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych we W艂oc艂awku
z dnia 15 marca 2019 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zg艂osze艅 zamiaru g艂osowania korespondencyjnego
przez wyborców niepe艂nosprawnychNa podstawie § 9 pkt 1 uchwa艂y Pa艅stwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie okre艣lenia w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a tak偶e trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. poz. 246), w zwi膮zku z wyborami pos艂ów do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonymi na dzie艅 26 maja 2019 r., (Dz. U. poz. 365), podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zg艂osze艅 zamiaru g艂osowania korespondencyjnego przez wyborców niepe艂nosprawnych:
Zgodnie z w艂a艣ciwo艣ci膮 terytorialn膮, Komisarze Wyborczy we W艂oc艂awku I i II przyjmuj膮 zg艂oszenia zamiaru g艂osowania korespondencyjnego osób uprawnionych do udzia艂u w wyborach samorz膮dowych na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypi艅skiego, w艂oc艂awskiego oraz w mie艣cie na prawach powiatu: W艂oc艂awek.
Miejsce przyjmowania zg艂osze艅:
Siedziba Komisarzy Wyborczych we W艂oc艂awku I i II
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we W艂oc艂awku, ul. Brzeska 6, 87-800 W艂oc艂awek
tel. 54 232 44 49; faks: 54 232 64 30; e-mail: wlo-dyr@kbw.gov.pl
Czas przyjmowania zg艂osze艅:
Zg艂oszenia przyjmowane b臋d膮 codziennie od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 7:30 – 15:30.
Ustawowy termin przyjmowania zg艂osze艅 up艂ywa 13 maja 2019 r. o godzinie 15:30.
Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten up艂ywa w dniu 11 maja 2019 r.
(w razie wys艂ania dokumentów poczt膮 o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wp艂ywu przesy艂ki do Komisarzy Wyborczych we W艂oc艂awku).
1. Wyborca niepe艂nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe艂nosprawnych mo偶e g艂osowa膰 korespondencyjnie.
2. G艂osowanie korespondencyjne jest wy艂膮czone w przypadku g艂osowania w obwodach g艂osowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego tj. odr臋bnym obwodzie g艂osowania w zak艂adzie leczniczym, domu pomocy spo艂ecznej, zak艂adzie karnym i areszcie 艣ledczym, w oddziale zewn臋trznym takiego zak艂adu i aresztu a tak偶e w przypadku udzielenia przez wyborc臋 niepe艂nosprawnego pe艂nomocnictwa do g艂osowania.
3. Zg艂oszenie, mo偶e by膰 dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
4. Zg艂oszenie powinno zawiera膰: nazwisko i imi臋 (imiona), imi臋 ojca, dat臋 urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepe艂nosprawnego, o艣wiadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zg艂oszenie, a tak偶e wskazanie adresu, na który ma by膰 wys艂any pakiet wyborczy.
5. Do zg艂oszenia, do艂膮cza si臋 kopi臋 aktualnego orzeczenia w艂a艣ciwego organu orzekaj膮cego o ustaleniu stopnia niepe艂nosprawno艣ci.
6. W zg艂oszeniu, wyborca niepe艂nosprawny mo偶e za偶膮da膰 do艂膮czenia do pakietu wyborczego nak艂adek na karty do g艂osowania sporz膮dzonej w alfabecie Braille’a.
7. Wyborca niepe艂nosprawny, który zg艂osi艂 zamiar g艂osowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie pó藕niej ni偶 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy.
8. W sk艂ad pakietu wyborczego wchodzi:
1) koperta zwrotna;
2) karta do g艂osowania;
3) koperta na kart臋 do g艂osowania;
4) instrukcja g艂osowania korespondencyjnego;
5) nak艂adka na kart臋 do g艂osowania sporz膮dzona w alfabecie Braille’a – je偶eli wyborca za偶膮da艂 jej przes艂ania;
6) o艣wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g艂osu na karcie do g艂osowania.
9. Pakiet wyborczy dor臋cza wyborcy niepe艂nosprawnemu urz臋dnik wyborczy za po艣rednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Pakiet wyborczy dor臋cza si臋 wy艂膮cznie do r膮k w艂asnych wyborcy niepe艂nosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Je偶eli odbieraj膮cy nie mo偶e potwierdzi膰 odbioru, osoba dor臋czaj膮ca pakiet wyborczy sama stwierdza dat臋 dor臋czenia oraz wskazuje odbieraj膮cego i przyczyn臋 braku jego podpisu. W przypadku nieobecno艣ci wyborcy niepe艂nosprawnego pod wskazanym adresem dor臋czaj膮cy umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego dor臋czenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to mo偶liwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego dor臋czenia nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 1 dzie艅 od dnia pierwszego dor臋czenia.
10. Wyborca niepe艂nosprawny g艂osuj膮cy korespondencyjnie po wype艂nieniu karty do g艂osowania wk艂ada j膮 do koperty na kart臋 do g艂osowania, któr膮 zakleja, a nast臋pnie kopert臋 t臋 wk艂ada do koperty zwrotnej 艂膮cznie z podpisanym o艣wiadczeniem, o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, i przesy艂a j膮 do w艂a艣ciwej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca niepe艂nosprawny mo偶e przekaza膰 kopert臋 zwrotn膮 przedstawicielowi operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Koperty zwrotne dostarczane s膮 do w艂a艣ciwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach g艂osowania. Wyborca niepe艂nosprawny mo偶e w godzinach g艂osowania osobi艣cie dostarczy膰 kopert臋 zwrotn膮 do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie g艂osowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców. Koperty na kart臋 do g艂osowania wyj臋te z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane s膮 do urny wyborczej.
Koperty zwrotne niedostarczone do obwodowej komisji wyborczej do zako艅czenia g艂osowania przekazywane s膮 w艂a艣ciwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Wzór zg艂oszenia w za艂膮czeniu. Komisarz Wyborczy                                                                                                  Komisarz Wyborczy
   we W艂oc艂awku I                                                                                                         we W艂oc艂awku II
  Agata Pyrzy艅ska                                                                                                        Piotr Kozubowicz

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF271.7 KB POBIERZDokument PDF2019-03-21 12:22:25235
.PDF251.5 KB POBIERZDokument PDF2019-03-21 12:22:33232
.DOC34 KB POBIERZDokument DOC2019-03-21 12:46:28230

Autor : Komisarz Wyborczy
Zredagowa艂(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2019-03-21 12:12:16
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-21 12:48:02
Liczba wy艣wietle艅 : 765

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr Zbawicki  21.03.2019 11:43poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  21.03.2019 11:42poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  21.03.2019 11:20poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  21.03.2019 11:17poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  21.03.2019 11:16poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  21.03.2019 11:12poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8864219