logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Piotrk贸w Kujawski, dnia 29.10.2018 r.

Obwieszczenie


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pó藕n. zm.) po uchyleniu decyzji przez Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze we W艂oc艂awku, Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
zawiadamia strony post臋powania
o ponownym rozpatrzeniu wniosku, PAK Kopalnia W臋gla Brunatnego Konin S.A. w imieniu której dzia艂a pe艂nomocnik: Pani Patrycja Szymczak o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku Janowice – Wójcin”


Z aktami sprawy mo偶na si臋 zapozna膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie 21 dni od dnia wywieszenia.


Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Grzegorz Nejman
Data wprowadzenia : 2018-10-31 11:40:03
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-31 11:40:03
Liczba wy艣wietle艅 : 721licznik odwiedzin: 8863958