logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Piotrk贸w Kujawski, dnia 25.10.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zawiadamia, 偶e w dniu 25.10.2018 r. wydane zosta艂o postanowienie o odst膮pieniu od obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia realizowanego przez Pan Jacek Ward臋cki, Kaczewo 3, 88-230 Piotrków Kujawski w imieniu którego dzia艂a pe艂nomocnik: Ma艂gorzata Chmielewska (adres w aktach sprawy) polegaj膮cego na:
„wykonaniu urz膮dzenia wodnego umo偶liwiaj膮cego pobór wód podziemnych z utworów czwartorz臋dnych otworem studziennym nr 1 do g艂臋boko艣ci 75,0 m, o wydajno艣ci do Q = 45,0 m3 /h , zlokalizowanym w miejscowo艣ci Kaczewo, gm. Piotrków Kujawski na terenie dzia艂ki o nr ewid. 84/2 – obr臋b Kaczewo 0007, gm. Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”


Postanowienie jest ostateczne i nie przys艂uguje na nie za偶alenie.


Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Grzegorz Nejman
Data wprowadzenia : 2018-10-29 16:14:25
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-29 16:14:25
Liczba wy艣wietle艅 : 713licznik odwiedzin: 8878533