logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Piotrk贸w Kujawski, dnia 18.10.2018 r. O艢.6220.6.2018.EP

Obwieszczenie


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski postanowi艂 podj膮膰 post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji realizowanej przez Pan Jacek Ward臋cki, Kaczewo 3, 88-230 Piotrków Kujawski w imieniu którego dzia艂a pe艂nomocnik: Ma艂gorzata Chmielewska (adres w aktach sprawy) polegaj膮cej na: „wykonaniu urz膮dzenia wodnego umo偶liwiaj膮cego pobór wód podziemnych z utworów czwartorz臋dnych otworem studziennym nr 1 do g艂臋boko艣ci 75,0 m, o wydajno艣ci do Q = 45,0 m3 /h , zlokalizowanym w miejscowo艣ci Kaczewo, gm. Piotrków Kujawski na terenie dzia艂ki o nr ewid. 84/2 – obr臋b Kaczewo 0007, gm. Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”
Na niniejsze postanowienie nie przys艂uguje za偶alenie.


 Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Grzegorz Nejman
Data wprowadzenia : 2018-10-19 13:31:17
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-19 13:31:17
Liczba wy艣wietle艅 : 691licznik odwiedzin: 8878448