logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Piotrk贸w Kujawski, dnia 18.04.2018 r.


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pó藕n. zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pó藕n. zm.)


 


z a w i a d a m i a s i 臋,


 


偶e w dniu 18.04.2018 r. wydana zosta艂a decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji realizowanej przez PAK Kopalnie W臋gla Brunatnego Konin S. A. polegaj膮cej na: „Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku Janowice – Wójcin”. W terminie 30 dni od daty og艂oszenia niniejszego obwieszczenia osoby b臋d膮ce zainteresowane w sprawie mog膮 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1, zapozna膰 si臋 z aktami sprawy w godz. 7:30 do 15:30, wypowiedzie膰 si臋, co do zebranych dowodów i materia艂ów oraz zg艂asza膰 uwagi i wnioski.


 


Uwagi i wnioski mo偶na sk艂ada膰 w nast臋puj膮cy sposób:
  • w formie pisemnej;
  • ustnie do protoko艂u;
  • za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej (e-mail: srodowisko@piotrkowkujawski.pl lub faks: 54 2655 112)
 


 


Burmistrz


Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


S艂awomir Henryk Bogucki


 

Autor : Miros艂aw Czynsz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2018-04-18 09:58:06
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-18 09:58:06
Liczba wy艣wietle艅 : 799licznik odwiedzin: 8878590