logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
OBWIESZCZENIE

Piotrk贸w Kujawski, dnia 20.03.2018 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pó藕n. zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pó藕n. zm.)


 


z a w i a d a m i a  s i 臋,


 


偶e w terminie 21 dni od daty og艂oszenia niniejszego obwieszczenia osoby b臋d膮ce zainteresowane w sprawie wniosku: PAK Kopalnia W臋gla Brunatnego Konin S.A. w imieniu której dzia艂a pe艂nomocnik: Pani Patrycja Szymczak (adres w aktach sprawy) polegaj膮cej na: „Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku Janowice – Wójcin” mog膮 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1, zapozna膰 si臋 z aktami sprawy w godz. 7:30 do 15:30, wypowiedzie膰 si臋, co do zebranych dowodów i materia艂ów oraz zg艂asza膰 uwagi i wnioski.


 


Uwagi i wnioski mo偶na sk艂ada膰 w nast臋puj膮cy sposób:  • w formie pisemnej;

  • ustnie do protoko艂u;

  • za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej (e-mail: srodowisko@piotrkowkujawski.pl lub faks: 54 2655 112)


 


 


                                                                                                                              Burmistrz


                                                                                                         Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


                                                                                                                 S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Mariusz Piku艂a
Zredagowa艂(a) : Mariusz Piku艂a
Data wprowadzenia : 2018-03-20 12:41:38
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-20 12:41:38
Liczba wy艣wietle艅 : 794licznik odwiedzin: 8878470