logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
OBWIESZCZENIE

Piotrk贸w Kujawski, dnia 12.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE


o odst膮pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko


 


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pó藕n. zm.)


 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY


PIOTRKÓW KUJAWSKI


 


informuje o odst膮pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla opracowywanego dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 – 2027 oraz Plan Lokalnego Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 – 2027”.


 


Odst膮pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z faktu, i偶 realizacja inwestycji zawartych w tre艣ci „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 – 2027 oraz Planu Lokalnego Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 – 2027” nie spowoduje znacz膮cego oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Ponadto dokument nie ustala ram dla pó藕niejszej realizacji przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko, co wyklucza konieczno艣膰 przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Odst膮pienie nast臋puje w wyniku dokonania uzgodnie艅 z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy – pismo z dnia 06.03.2018 r. znak: WOO.410.7.2018.KB.2 oraz Pa艅stwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy – pismo z dnia 11.01.2018 r. znak: NNZ.9022.1.2.2018.


Wszystkie opinie i opracowania dotycz膮ce przedmiotowego dokumentu s膮 dost臋pne do wgl膮du w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, pokój nr 2, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7:30 do 15:30.


 


 


                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                       Piotrków Kujawski


                                                                                                 S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Mariusz Piku艂a
Zredagowa艂(a) : Mariusz Piku艂a
Data wprowadzenia : 2018-03-12 12:42:31
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-12 12:42:31
Liczba wy艣wietle艅 : 926licznik odwiedzin: 8878570