logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
OBWIESZCZENIE

Piotrk贸w Kujawski, dnia 27.07.2017 r.


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)


 


z a w i a d a m i a s i 臋,


 


偶e w terminie 21 dni od daty og艂oszenia niniejszego obwieszczenia osoby b臋d膮ce zainteresowane w sprawie wniosku : Pana Ryszarda Mielcarka (adres w aktach sprawy) w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: „wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci Jerzyce gm. Piotrków Kujawski (dzia艂ka nr 9/2)” mog膮 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1, zapozna膰 si臋 z aktami sprawy w godz. 7:30 do 15:30, wypowiedzie膰 si臋, co do zebranych dowodów i materia艂ów oraz zg艂asza膰 uwagi i wnioski.


 


Uwagi i wnioski mo偶na sk艂ada膰 w nast臋puj膮cy sposób:


- w formie pisemnej;


- ustnie do protoko艂u;


- za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej (e-mail: srodowisko@piotrkowkujawski.pl lub faks: 54 2655 112)


 


                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                               Piotrków Kujawski


                                                                                                S艂awomir Henryk Bogucki


 

Autor : Mariusz Piku艂a
Zredagowa艂(a) : Mariusz Piku艂a
Data wprowadzenia : 2017-07-27 08:47:16
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-27 08:47:16
Liczba wy艣wietle艅 : 946licznik odwiedzin: 8863858