logo
Og艂oszenia » Inwestycyjne
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Piotrk贸w Kujawski, dnia 07.09.2007 r

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustaw z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) - zawiadamia si臋, 偶e zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj膮cego na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej z przebiegiem przez dzia艂ki o numerach: 575/4, 580, 297,434 w obr臋bie geodezyjnym Piotrk贸w Kujawski ul. Wyzwolenia i Wierzbowa.

W zwi膮zku z powy偶szym informuje, 偶e w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia strony mog膮 zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia w sprawie, sk艂ada膰 na pi艣mie wnioski i zastrze偶enia w Urz臋dzie Miasta i Gminy w pokoju nr 6 (parter).

Autor : Barbara Wawrzy艅ska
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2007-09-21 10:29:11
Data ostatniej modyfikacji : 2007-09-21 10:29:11
Liczba wy艣wietle艅 : 3097licznik odwiedzin: 8878563