logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia Burmistrza » - 2006 - 2010
188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert


Na podstawie  art.  30 ust.  l  ustawy z  dnia  8  marca 1990 roku o samorz膮dzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.1) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z p贸藕n. zm.2) oraz uchwa艂y Nr XXX/165/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009 roku  w sprawie "Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2010 roku" zarz膮dzam, co nast臋puje:

搂1.1. Przyst膮pi膰 do og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych聽 z zakresu po偶ytku publicznego.

2. Tre艣膰 og艂oszenia, o kt贸rym mowa w ust. l, stanowi za艂膮cznik Nr l do zarz膮dzenia.

搂 2. Na realizacj臋 zada艅 wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza si臋 艣rodki finansowe聽w wysoko艣ci 2 500,00 z艂 (s艂ownie: dwa tysi膮ce pi臋膰set z艂otych).

搂 3. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi za艂膮cznik Nr 2 do zarz膮dzenia.

 

搂 4. Powo艂uje si臋 Komisj臋 Konkursow膮, kt贸rej zadaniem jest ocena z艂o偶onych do konkursu ofert i przedstawienie Burmistrzowi propozycji przyznania dotacji.

Sk艂ad Komisji stanowi za艂膮cznik Nr 3 do zarz膮dzenia.

 

5. Wykonanie zarz膮dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

搂 6. Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

  Piotrk贸w Kujawski

   Miros艂aw Skonieczny

 

 

____________________________

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, Nr 180, poz. 1111, z 2008 r. Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146.

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22 poz.120, Nr 19 poz.100, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.146)


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF23.5 KB POBIERZOg艂oszenie - Dokument PDF2010-04-21 16:32:36428
.PDF85 KB POBIERZOferta - Dokument PDF2010-04-21 16:33:06362
.PDF79.7 KB POBIERZSprawozdanie - Dokument PDF2010-04-21 16:33:35372
.PDF63.5 KB POBIERZUmowa - Dokument PDF2010-04-21 16:34:17355
.PDF58.4 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 1 - Dokument PDF2010-04-21 16:34:49407
.PDF49.7 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 2 - Dokument PDF2010-04-21 16:35:08443
.PDF14.4 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 3 - Dokument PDF2010-04-21 16:35:25436

Autor : Miros艂aw Skonieczny - Burmistrz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2010-04-21 16:30:10
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-03 14:03:30
Liczba wy艣wietle艅 : 1601

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  21.04.2010 15:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8878298