logo
Prawo lokalne » Informacje niepublikowaneZgodnie z ustaw膮 z dnia 6 wrze艣nia 2001r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre艣lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Zgodnie z tym zapisem, w Biuletynie Informacji Publicznej nie b臋d膮 udost臋pniane:
A. informacje (dokumenty), kt贸re otrzyma艂y klauzul臋 informacji niejawnych
Wg ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z p贸藕n. zm.), informacje niejawne mog膮 by膰 udost臋pnione wy艂膮cznie osobie daj膮cej r臋kojmi臋 zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezb臋dnym do wykonywania przez ni膮 pracy lub pe艂nienia s艂u偶by na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.
Zgod臋 na udost臋pnienie informacji niejawnych stanowi膮cych tajemnic臋 s艂u偶bow膮 mo偶e wyrazi膰 na pi艣mie kierownik jednostki organizacyjnej, wy艂膮cznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.
Wyra偶enie zgody na udost臋pnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia klauzuli tajno艣ci oraz musi okre艣la膰 zakres podmiotowy i przedmiotowy udost臋pnienia.
B. Inne informacje,
kt贸rych udost臋pnienie, zgodnie z niekt贸rymi ustawami, podlega ograniczeniu (np. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926).
Zgodnie z ustaw膮 z dnia 9 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznych informacja publiczna, kt贸ra nie zosta艂a udost臋pniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udost臋pniana na wniosek.
Informacja publiczna, kt贸ra mo偶e by膰 niezw艂ocznie udost臋pniona, jest udost臋pniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udost臋pnianie informacji publicznej na wniosek nast臋puje bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku. Je偶eli informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w w/w terminie, podmiot obowi膮zany do jej udost臋pnienia powiadamia w tym terminie o powodach op贸藕nienia oraz o terminie, w jakim udost臋pni informacj臋, nie d艂u偶szym jednak ni偶 2 miesi膮ce od dnia z艂o偶enia wniosku.
Udost臋pnianie informacji publicznej na wniosek nast臋puje w spos贸b i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba 偶e 艣rodki techniczne, kt贸rymi dysponuje podmiot obowi膮zany do udost臋pnienia, nie umo偶liwiaj膮 udost臋pnienia informacji w spos贸b i w formie okre艣lonych we wniosku.
Je偶eli informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w spos贸b lub w formie okre艣lonych we wniosku, podmiot obowi膮zany do udost臋pnienia powiadamia pisemnie wnioskodawc臋 o przyczynach braku mo偶liwo艣ci udost臋pnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki spos贸b lub w jakiej formie informacja mo偶e by膰 udost臋pniona niezw艂ocznie. W takim przypadku, je偶eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z艂o偶y wniosku o udost臋pnienie informacji w spos贸b lub w formie wskazanych w powiadomieniu, post臋powanie o udost臋pnienie informacji umarza si臋.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF94.3 KB POBIERZDokument PDF2007-04-11 09:11:24523

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2007-04-10 15:24:35
Data ostatniej modyfikacji : 2007-04-10 15:24:35
Liczba wy艣wietle艅 : 2555licznik odwiedzin: 8879050